En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande vildmarksströvare eller jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Målet är att barn och unga får uppmuntran och tillfälle att öva att röra sig i naturen, lär sig respektera och känna naturen samt förstår principerna för hållbart fiske och hållbar jakt. Det lyckas bäst genom att erbjuda barn och unga möjlighet att träffa en erfaren jägare eller fiskare, som fungerar som ledare när barnen får bekanta sig med ämnet med hjälp av aktiviteter utomhus.

Vill du bli vildmarksfadder? Är din förening villig att ordna ett vildmarksläger för barn i regionen? Eller ta med barn och unga från den lokala skolan ut i naturen på en temadag med jakt- och fisketema. Är du en lärare som gärna vill bjuda in en vildmarksfadder på besök i klassen? Om svaret är ja, kontakta oss!

Kontaktuppgifter
www.erakummit.fi
erakummit(a)metsa.fi

Kontaktperson: Madeleine Nyman, madeleine.nyman(a)metsa.fi, tfn 040 573 1138

Ta en bild och lägg ut i sociala medier med hashtaggen #vildmarksfadder!

 

Vill du bli vildmarksfadder?

Vem som helst kan bli vildmarksfadder. Det enda som krävs är att du är en ansvarstagande och ivrig vildmarksströvare, jakt- och/eller fiskeentusiast, som vill dela dina erfarenheter, din kunskap och dina färdigheter med barn och unga. Forststyrelsen erbjuder material för vildmarksfaddrarnas bruk samt stöder och ger råd om att starta verksamheten. En enskild jägare eller fiskare kan naturligtvis bli vildmarksfadder, men hela föreningar får och gärna komma med i verksamheten.

Kom med i den frivilliga Vildmarksfadder-verksamheten!

 

Etiska principer för vildmarksfaddrar


1. En vildmarksfadder respekterar naturen.
2. En vildmarksfadder beskriver alla naturhobbyer och alla levande varelser i positiva ordalag.
3. En vildmarksfadder använder aldrig negativa termer såsom "skräpfisk" eller uppmuntrar till rädsla/hat för en enskild art.
4. En vildmarksfadder betonar inte fångstens storlek eller frossar i blodiga detaljer när han eller hon berättar vildmarkshistorier.
5. En vildmarksfadder vill värna om jakt och fiske som en väsentlig del av det finländska kulturarvet.
6. En vildmarksfadders uppgift är inte att värva nya jägare eller fiskare, utan att genom sina egna erfarenheter berätta om hobbyer med anknytning till naturen och skapa en positiv attityd till friluftshobbyer.
7. En vildmarksfadder representerar alla jägare (och fiskare) i Finland! En vildmarksfadder är neutral och grundar sina berättelser på fakta: vildmarksfaddern betonar ansvar, etisk praxis och god jaktmoral.
8. En vildmarksfadder sörjer alltid för säkerheten.