Hoppa till huvudinnehåll

Jakt på varg och lodjur kräver alltid dispens som Finlands viltcentral beviljat. Det är i regel samlicensområden som beviljas dispenserna. En samlicens är ett arrangemang där fler än en innehavare av jakträtt ansöker om jaktlicens eller dispens hos Finlands viltcentral.

Samlicensområdet omfattar ofta statens mark. Representanten för samlicensområdet och Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare kommer överens om jaktarrangemangen. Ofta ordnas jakten så att personer som jagar på statens mark skaffar en personlig jaktlicens. I regioner där statens markområden är små och splittrade kan jakträtt beviljas för statens områden som ett områdestillstånd baserat på arealen. Områdestillstånd behövs inte om jakt på stora rovdjur är tillåten enligt det arrendeavtal som gäller i området.

Enligt 8 § i jaktlagen har alla ortsbor i landskapen Lappland och Kajanaland samt i Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner så kallad rätt att jaga på områden som tillhör staten. I dessa områden behöver en ortsbo alltså ingen jaktlicens som beviljats av Forststyrelsen, om han eller hon jagar varg eller lodjur på statens mark inom sin egen hemkommuns gränser.

Områdets jaktplanerare ger mer information i frågan.

Köpinformation

En personlig jaktlicens kostar 25 euro (30 € från och med 1.1.2024). Den är i kraft tills det antal vargar eller lodjur som dispensen tillåter har fällts eller tills jakttiden är slut.

Om jakträtten beviljas som ett områdestillstånd baserat på arealen är priset 0,02 euro (+moms) per hektar. Ansökningarna om områdestillstånd handläggs av jaktplaneraren som ansvarar för området.

 

Personliga jaktlicenser förmedlas av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd som betjänar vardagar klockan 9–15.

Innan du skaffar en jaktlicens bör du läsa Forststyrelsens förvärvs- och annulleringsvillkor för jaktlicenser.