Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla hör till den allmänna fiskerätten och kräver inget tillstånd när deidkas enligt lagen om fiske. OBS! Den allmänna fiskerätten berättigar till användning av endast ett spö vid mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla. Samtidigt fiske med flera spön kräver alltid betald fiskevårdsavgift (18-64-åringar) samt vattenägarens tillstånd.

Begränsningar

Mete och pilkfiske är förbjudet i fors- och strömområden i vatten med vandringsfisk och i områden där fiske är förbjudet enligt någon annan regel eller bestämmelse.

NTM-centralerna kan förbjuda mete och pilkfiske i specialområden. Bland annat i många av Forststyrelsens spöfiskeområden behöver du tillstånd också för mete och pilkfiske. Mer information finns på www.kalastusrajoitus.fi.