Hoppa till huvudinnehåll

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla hör till den allmänna fiskerätten och kräver inget tillstånd när deidkas enligt lagen om fiske.

I lagen om fiske avses med mete fiske utan konstgjort bete och utan för kastfiske lämpad rulle där det används ett spö och en krok. Pilkfiske är fiske med ett kort spö och en vid en lina fäst pilk som hålls i rörelse i lodrät riktning.

Den allmänna fiskerätten berättigar till användning av endast ett spö vid mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla. Samtidigt fiske med flera spön kräver alltid betald fiskevårdsavgift (18–69-åringar) samt vattenägarens tillstånd. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

Begränsningar

Mete och pilkfiske är förbjudet i fors- och strömområden i vatten med vandringsfisk och i områden där fiske är förbjudet enligt någon annan regel eller bestämmelse.

NTM-centralerna kan förbjuda mete och pilkfiske i specialområden. Bland annat i många av Forststyrelsens spöfiskeområden behöver du tillstånd också för mete och pilkfiske.

Kontrollera var du inte får pilkfiska eller meta utan tillstånd:

  • - Tjänsten Kalastusrajoitus.fi: Kartan visar var den som metar eller pilkar inte behöver något separat tillstånd och var fiske är förbjudet.
  • Tjänsten Retkikartta.fi: Forststyrelsens områden där den som metar eller pilkfiskar behöver ett separat tillstånd eller var mete och pilkfiske är förbjudet. Välj i menyn "Jakt och fiske", "Fiskeområden" och "Spöfiskeområden".