Hoppa till huvudinnehåll
  • Personer över 15 år får köra snöskoter. På snöskoterleder och när en väg korsas krävs minst körkort av klass T.
  • Snöskoterkörning i terrängen kräver alltid tillstånd av markägaren. Tillstånd behövs inte på officiella snöskoterleder eller på istäckta vattenområden. Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.
  • Bestämmelserna om rattfylleri gäller även snöskoterförare.
  • Snöskotrar får inte köras på vägar, förutom i syfte att korsa en väg eller bro.
  • Ha alltid strålkastarna på. De är obligatoriska vid körning på snöskoterleder.
  • Högsta tillåtna hastighet med snöskoter i terrängen och på leden är 60 km/h. På istäckta vattenområden är begränsningen 80 km/h, med undantag av isleder där begränsningen är 60 km/h. Det rekommenderas också att motsvarande maximihastighet, 60 km/h, används på en istäckt fåra, eftersom snöskotertrafiken på den är av samma typ som på en istäckt led. Om snöskotern är kopplad till en släde där man transporterar personer är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.
  • Skyddshjälm skyddar från skador och oväsen. Både förare och passangerare på snöskoter måste använda hjälm. Hjälmtvånget gäller även passangerare i en öppen släde.
  • Bestämmelserna i vägtrafiklagen bör följas på snöskoterleder. Det är högertrafik som gäller.
  • Snöskoterföraren ska respektera naturen. Undvik att skräpa ned, föra oväsen och kom ihåg att beakta andra personer som rör sig i naturen.