Hoppa till huvudinnehåll
  • Personer över 15 år får köra snöskoter. På snöskoterleder och när en väg korsas krävs minst körkort av klass T.
  • Snöskoterkörning i terrängen kräver alltid tillstånd av markägaren. Tillstånd behövs inte på officiella snöskoterleder eller på istäckta vattenområden. Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.
  • Bestämmelserna om rattfylleri gäller även snöskoterförare.
  • Snöskotrar får inte köras på vägar, förutom i syfte att korsa en väg eller bro.
  • Ha alltid strålkastarna på. De är obligatoriska vid körning på snöskoterleder.
  • Den högsta tillåtna hastigheten för snöskotrar är 60 km/h i terrängen och på leder, på istäckta vattenområden 80 km/h. På leder på istäckta vattenområden är den högsta tillåtna hastigheten 60 km/h. Om en släpvagn, i vilken man transporterar människor, kopplas till snöskotern är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.
  • Skyddshjälm skyddar från skador och oväsen. Både förare och passangerare på snöskoter måste använda hjälm. Hjälmtvånget gäller även passangerare i en öppen släde.
  • Bestämmelserna i vägtrafiklagen bör följas på snöskoterleder. Det är högertrafik som gäller.
  • Snöskoterföraren ska respektera naturen. Undvik att skräpa ned, föra oväsen och kom ihåg att beakta andra personer som rör sig i naturen.