• Personer som fyllt 15 år får köra snöskoter i terrängen. På snöskoterleder och platser där vägar korsas krävs körkort av klass T.
  • Du måste ha ett särskilt tillstånd av markägaren för att få röra dig utanför  leder i terrängen. Forststyrelsen beviljar tillstånd för terrängkörning på statens mark.
  • Bestämmelserna om rattfylleri gäller även snöskoterförare.
  • Snöskotrar får inte köras på vägar, förutom i syfte att korsa en väg eller bro.
  • Ha alltid strålkastarna på. De är obligatoriska vid körning på snöskoterleder.
  • Den högsta tillåtna hastigheten för snöskotrar är 60 km/h i terrängen och på leder, på istäckta vattenområden 80 km/h. Om en släpvagn, i vilken man transporterar människor, kopplas till snöskotern är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h.
  • Det är obligatoriskt att använda skyddshjälm, som skyddar från skador och oväsen.
  • Bestämmelserna i vägtrafiklagen bör följas på snöskoterleder. Det är högertrafik som gäller.
  • Snöskoterföraren ska respektera naturen. Undvik att skräpa ned, föra oväsen och kom ihåg att beakta andra personer som rör sig i naturen.