Hoppa till huvudinnehåll

Hos Forststyrelsen får du fiskevårdsavgiften och fisketillstånden för de av statens vattenområden där ett särskilt tillstånd krävs för fisket. Fiskevårdsavgiften är en lagstadgad allmän fiskeavgift som gäller överallt i Finland med undantag av Åland. Forststyrelsen fisketillstånd gäller statens vattenområden.

Om du fiskar med ett spö räcker det med enbart fiskevårdsavgiften i största delen av landet. Om du använder flera spön, fiskar med fångstredskap, fiskar kräftor eller fiskar i forsar och strömmande vatten eller på särskilda fiskeplatser behöver du i tillägg till fiskevårdsavgiften även ett fisketillstånd av vattenområdets ägare. För många av Forststyrelsens fiskeplatser behövs ett fisketillstånd i tillägg till fiskevårdsavgiften.

Utländska medborgare har samma rättigheter och skyldigheter i Finland som finländare.

Intäkterna från tillstånden används för vårdav fiskevattnen och tryggande av fiskemöjligheterna. Även fiskarnas fångstrespons spelar en viktig roll i planeringen av hållbara fiskearrangemang.

På ytan

Jägare och fiskare köpte över 185 000 tillstånd för statens områden

02.02.2024

Antalet överskrider antalet tillstånd året innan med 6 000 st. och med 20 000 st. jämfört med nivån innan coronaåren. Efterfrågan på jakt- och fisketillstånd skulle vara ännu större i många områden, men jakten och fisket begränsas med kvoter.

Den övre åldersgränsen för fiskevårdsavgiften stiger till 69 år

15.12.2023

Efter årsskiftet gäller den obligatoriska fiskevårdsavgiften alla fiskare i åldern 18–69 år. Riksdagen godkände lagändringen tisdagen den 12 december. Tidigare har fiskevårdsavgiften varit obligatorisk för fiskare i åldern 18–64 år.

Kungörelse: Fiskekvoter 2024-2025

12.12.2023

Forststyrelsen har genom sina beslut den 12.12.2023 fastställt regiovisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

Så här skaffar du fiskevårdsavgiften 2024 som gåva till pappa

08.11.2023

Du kan lösa ut fiskevårdsavgiften som gåva från webbutiken Eräluvat till exempel på farsdagsmorgonen. Om du gör beställningen på servicenumret 020 69 2424 ska du göra det så fort som möjligt om du vill få intyget per post före Fars dag den 12 november.

Kvotbeslut om fiske

Forststyrelsens kvotbeslut visar hur mycket som högst kan fiskas inom statens område. Kvotbeslutet ges separat för de tre nordligaste kommunerna och för övriga Finland.

Bekanta dig med kvotbesluten.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).