Hoppa till huvudinnehåll

Fena är en tidning för den finska fiskaren

Tidningen Fena utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela kalendaråret. På tidningens baksida finns mottagarens personliga fiskekort.

Fiskaren får tidningen Fena hemburen på den nästa månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. De som betalat fiskevårdsavgiften under november-mars får tidningen i april, och sedan postas den en gång i månaden. Det sista partiet postas i mitten av oktober till dem som betalat fiskevårdsavgiften under september månad.

Tidningen Fena delas endast ut till dem som löst ut fiskevårdsavgiften för hela året till en adress i Finland. Tidningen går inte att prenumereras på och tidningen finns inte fritt som e-tidning innan början av oktober.

För att få Fena måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Om du inte har fått tidningen innan utgången av månaden efter att du betalat fiskevårdsavgiften ska du meddela redaktionssekreteraren om detta per e-post.

Miljövänliga publikationer

Fena och de övriga publikationerna av Jakt- och fisketjänsterna är koldioxidneutrala. Vi har kompenserat koldioxidbelastningen på produktens tryckprocess genom att betala en ersättning till tryckerierna, de förmedlar ersättningen vidare till certifierade projekt för att minska på utsläpp. Kompensationssumman orsakad av att trycka Suomu och Fena är cirka 300 euro. Tryckeriet har förbundit sig att minska på sitt koldioxidavtryck med 20 % fram till år 2025, då den nödvändiga kompensationssumman minskar.

Produkterna vi trycker har även märkena PEFC (pefc.fi) och Svanen (på finska) (joutsenmerkki.fi). PEFC-certifierade företag som använder träd och deras hela leveranskedja har förbundit sig till hållbar användning av skogarna. Märket Svanen beviljas på ansökan till företag som uppfyller de stränga kraven angående bl.a. använda kemikaliers mängd och kvalitet, arbetssäkerhet, energianvändning och kvalitet.

 

Ge respons om Fena 2024!

Tack för svaret! Om du hoppas att vi kontaktar dig, var vänlig och lämna dina kontaktuppgifter.

Fena tidning år 2021 huvudsida, som är också PDF-link.

Fena – finländsk fiskare

Tidningsarkiv (julkaisut.metsa.fi)

Sidans kort adress: eraluvat.fi/fena

Redaktionssekreterare:
Aku Ahlholm
040 1481 4890
aku.ahlholm(a)metsa.fi

Redaktionsråd:
Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax
närings-, trafik- och miljöcentraler
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

Adresskälla:
Forststyrelsens kundregister för jakt- och fisketillstånd (fiskevårdsavgiftsregistret).