Hoppa till huvudinnehåll

Fena är en tidning för den finska fiskaren

Tidningen Fena utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet.

Fiskaren får tidningen Fena hemburen på den nästa månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. Tidningen postas ut första gången i april och sedan postas den en gång i månaden. Varje fisketillståndsinnehavare får alltså tidningen en gång om året.

För att få tidningen måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Tidningen delas endast ut till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året. Tidningen går inte att prenumereras på och tidningen finns inte fritt som e-tidning innan början av oktober.

År 2020 utkommer tidningen den 17 april. Om du inte har fått tidningen innan utgången av månaden efter att du betalat fiskevårdsavgiften ska du meddela redaktionssekreteraren om detta per e-post.

Miljövänliga publikationer

Fena och de övriga publikationerna av Jakt- och fisketjänsterna är koldioxidneutrala. Vi har kompenserat koldioxidbelastningen på produktens tryckprocess genom att betala en ersättning till tryckerierna, de förmedlar ersättningen vidare till certifierade projekt för att minska på utsläpp. Kompensationssumman orsakad av att trycka Suomu och Fena är cirka 300 euro. Tryckeriet har förbundit sig att minska på sitt koldioxidavtryck med 20 % fram till år 2025, då den nödvändiga kompensationssumman minskar.

Produkterna vi trycker har även märkena PEFC (pefc.fi) och Svanen (på finska) (joutsenmerkki.fi). PEFC-certifierade företag som använder träd och deras hela leveranskedja har förbundit sig till hållbar användning av skogarna. Märket Svanen beviljas på ansökan till företag som uppfyller de stränga kraven angående bl.a. använda kemikaliers mängd och kvalitet, arbetssäkerhet, energianvändning och kvalitet.

 

Ge respons om Fena 2020!

Fena tidning (år 2019).

Fena – Finländsk fiskare

Tidningsarkiv (på finska) (julkaisut.metsa.fi)

Sidans kort adress: Eraluvat.fi/Fena

Redaktionssekreterare:
Kirsi Suojoki
040 186 5875
kirsi.suojoki(a)metsa.fi

Redaktionsråd:
Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax
närings-, trafik- och miljöcentraler
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

Adresskälla:
Forststyrelsens kundregister för jakt- och fisketillstånd (fiskevårdsavgiftsregistret)