Fena är en tidning för den finska fiskaren.

Tidningen Fena utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet.

Fiskaren får tidningen Fena hemburen på den sista torsdagen månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. För att få tidningen måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Tidningen delas endast ut till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året. Tidningen finns inte att köpas som lösnummer.

Ge respons om Fena 2018!

Fena - Finländsk fiskare
2. årgången, utgivningsdatum 9.5.2018

Fena 2017 på nätet (julkaisut.metsa.fi) >>

Redaktionssekreterare:
Ilkka Numminen
040 635 0325
ilkka.numminen(a)metsa.fi

Redaktionsråd:
Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax
närings-, trafik- och miljöcentraler
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Suomen sisävesiammattikalastajat ry

Adresskälla:
Forststyrelsens kundregister för jakt- och fisketillstånd