Hoppa till huvudinnehåll

Registrerade jaktföreningar har möjlighet att arrendera jakträtter på statens mark av Forststyrelsen på vissa villkor. Ofta rör det sig om ett område där man inte kan ordna jakt enligt licensförfarandet på grund av områdets läge eller för att det är för litet. Även större områden kan arrenderas ut, i första hand till en förening vars medlemmar inte annars har skäliga jaktmöjligheter. Be jaktplaneraren om mer information. Kontaktuppgifter till jaktplanerarna finns på sidan Jakt- och fiskepersonal.

Rätt att jaga vildsvin

Ett arrendeavtal som ingåtts med Forststyrelsen inkluderar rätten att jaga vildsvin, men i många naturskyddsområden är vildsvinsjakt ändå inte tillåten. Rätten att jaga vildsvin skriv in i arrendeavtalen för jaktområdena i samband med uppdateringen av dessa. Den jakt- och fiskeplanerare som gjort upp avtalet ger mer information.