Under Spödagen och Pilkdagen fiskar alla minderåriga gratis vid flera av Forststyrelsens fiskeställen. Spödagen ordnas i allmänhet den första lördagen av sommarlovet och cirka 1 000 unga fiskare deltar i evenemanget varje år på olika håll i Finland. Pilkdagarna infaller under sportlovsveckorna.

SPÖDAGEN DEN 6 JUNI 2020

*Information om Spödagen 2020 publiceras i april*

Under Spödagen är det fritt fram för barn och unga att fiska vid mer än 30 av Forststyrelsens fiskeställen. Vid vissa av fiskeställena finns fiskeguider från Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation till hands för att ge handledning kl. 10–15. Vid andra ställen får barnen fiska på egen hand tillsammans med en vårdnadshavare.

VID FISKESTÄLLENA MED FISKEGUIDER får alla fiskare under 18 år fiska gratis kl. 10–15. Du behöver inte anmäla dig till evenemanget på förhand. Anmäl dig i stället till fiskeguiden vid fiskestället så får du ett rockmärke som fungerar som fisketillstånd under dagen. Fiskeguiderna ger råd och tips samt hjälper vid behov unga fiskare att komma igång med fisket. De första på platsen får ett Räsänen skeddrag från Kuusamon Uistin till minne av Spödagen! Vid fiskeställena ordnas också en lekfull fisketävling och priser delas ut till vinnarna kl. 15.

Under Spödagen får endast minderåriga fiska vid dessa fiskeställen medan evenemanget pågår. Fångstkvoten är två laxfiskar per ung fiskare. Till vuxna säljs fisketillstånd efter att evenemanget avslutats kl. 15. 

VID DE ÖVRIGA FISKESTÄLLENA får du fiska gratis hela dygnet (24 h) under Spödagen. Vid dessa fiskeställen finns inga fiskeguider eller organiserat program. Om du vill fiska vid dessa fiskeställen under Spödagen ska du anmäla dig på förhand genom att skicka fiskarens och vårdnadshavarens namn samt namnet på önskat fiskeställe per e-post till vapapaiva(a)metsa.fi eller i ett sms till 040 720 5963. Du kan ange flera fiskares och vårdnadshavares namn i samma meddelande. Du får inget separat svar på ditt meddelande.

Även vårdnadshavaren (1 person/barn eller ung person) får fiska gratis vid dessa fiskeställen, eftersom han eller hon är den unga fiskarens fiskeguide. Fångstkvoten är två laxfiskar per ung fiskare, en laxfisk per vårdnadshavare. Observera att du får fiska gratis endast vid de fiskeställen som nämns nedan.


Vid dessa fiskeställen finns en fiskeguide kl. 10–15

Se instruktioner ovan!

Hit hör också Forststyrelsens större tillståndsområden: Östra Lappland (3410), Västra Lappland (2410), Norra Österbottern och Kajanaland (5411), Södra Finland (7413) och Havsområdet (7412).

PILKDAGEN UNDER SPORTSLOVSVECKORNA

Sommarens roligaste fiskeevenemang Spödagen (Vapapäivä) fick i 2019 sällskap av en vinterversion av dagen, Pilkdagen (Pilkkivapäivä). Pilkdagen firas också i 2020 under sportlovsveckorna på sex orter på olika håll i Finland.

Under evenemangen får deltagare under 18 år fiska gratis. Fångstkvoten är två laxfiskar per fiskare.

Vuxna kan skaffa sig ett fisketillstånd på normalt sätt, till exempel via webbutiken. Mobiltillstånd, som har skaffats genom att ringa ett automatnummer med mobilen, är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020 eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen. Alla Pilkdagens fiskeplatser är specialområden där behövs ett separat fisketillstånd också för pilkfiske.

Finlands Fritidsfiskares fiskefaddrar finns på fiskeplatserna för att ge unga fiskare tips om pilkfiske. Deltagarna kan fiska med egna redskap, men det finns också ett begränsat antal pilkspön att låna. Arrangören bjuder de unga fiskarna på saft och korv!

Fiskeplatser under Pilkdagen 2020

Lampis (Evois), Niemisjärvi-sjöarna lördag 22.2. klockan 9–15
Teijo, Matildanjärvi lördag 22.2. klockan 9–15

Kontaktperson: Janne Rautanen, janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968

Kinnula, Heikinlampi lördag 22.2. klockan 9–15
Kontaktperson: Juha Ojaharju, juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050

S:t Michel, Valkeajärvi (Mikkelin Valkea) onsdag 26.2. klockan 9–15
Kontaktperson: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116

Kuhmo, Syväjärvi tisdag 3.3. klockan 9–15
Sievi, Maasydänjärvi lördag 7.3. klockan 9–15

Kontaktperson: Petter Nissen, petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923

#VAPAPÄIVÄ #SPÖDAGEN

Facebook: Vapapaiva
Instagram: @vapapaiva


Arrangörer: Forststyrelsen & Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation