Hoppa till huvudinnehåll

Vildmarkspasset avläggs genom att utföra sammanlagt 12 uppgifter. Av alla fyra delområden ska tre uppgifter utföras, av vilka en utförs utomhus och två inomhus. Uppgifterna finns under ämnesområdeslänkarna nedan.

Uppgifterna lämpar sig för gymnasiekurserna BI1, BI3 och delvis också GE2 eller varför inte för att avläggas i samband med en vandringskurs. De dramatiska och konstnärliga uppgifterna kan utnyttjas också i bildkonst- och modersmålsundervisningen.

Allemansrätten

utomhusuppgifter

1. Ta hjälp av en intervjuundersökning för att undersöka hur bra man känner till allemansrätten.

       Intervjuundersökning om allemansrätten (PDF, 149kt)

inomhusuppgifter

1. Genom att debattera kommer man ihåg allemansrätten och övar på sina debattfärdigheter, såsom att lyssna och argumentera.

       Debatt om allemansrätten (PDF, 172kt)

2. Kahoot!-frågesport som spelas på smartenheter. Välj en frågesport som handlar om allemansrätten!

       Kahoot!-frågesporter (PDF, 103kt)

 

Fiske

inomhusuppgifter

1. Identifiera fiskar med hjälp av ett spel.

       Fiskkort (PDF, 513kt)

2. Jämför fiskens sinnen med däggdjurs och fåglars sinnen.

       Fiskens sinnen (PDF, 248kt)

3. Kahoot!-frågesport som spelas på smartenheter. Välj en frågesport som handlar om fiske!

       Kahoot!-frågesporter (PDF, 103kt)

 

 

Att röra sig i naturen

utomhusuppgifter

1. Planera och skapa konst av material som finns utomhus. Det är bra att repetera allemansrätten innan man börjar med konstprojektet!

       Miljökonst (PDF, 185kt)

2. Äventyret kallar! Leta upp en geocache i närområdet.

       Leta efter en geocache (PDF, 134kt)

3. Vi observerar naturen och lär oss saker med anknytning till att röra sig i naturen på en naturstig baserad på QR-koder.

       Mobil naturtipsrunda (PDF, 246kt)

4. Vi lär oss att lugna ner oss i naturen och göra observationer av miljön.

       En stund i skogen (PDF, 140kt)

5. Vi bekantar oss med naturen, lär oss om olika arter och utvecklar förmågan att vara uppmärksam.

       Naturforskare (PDF, 147kt)

inomhusuppgifter

1. Stifta bekantskap med olika typer av användningstryck som naturen utsätts för och diskutera nationalparkens betydelse ut olika synvinklar med hjälp av rollspel. Kommer nationalparken ”Pohjois-Rimpilä” inrättas?

       Inrätta en nationalpark (PDF, 209kt)

2. Vad betyder skogen för mig? Skriv en uppsats om ämnet!

       Min skog (PDF, 134kt)

 

Viltvård

utomhusuppgifter

1. Lära sig identifiera hemtraktens fågelbestånd ute i naturen.

       Fågelexkursion (PDF, 169kt)

inomhusuppgifter

1. Lära sig identifiera vilt som lever i Finland med hjälp av ett spel.

       Däggdjurskort (PDF, 895kt)

2. Lära sig identifiera fågelvilt som lever i Finland med hjälp av ett spel.

       Fågelkort (PDF, 545kt)

3. Kahoot!-frågesport som spelas på smartenheter. Välj en frågesport som handlar om viltvård! 

       Kahoot!-frågesporter (PDF, 103kt)