Hoppa till huvudinnehåll

Vildmarkspasset avläggs genom att utföra sammanlagt 12 uppgifter. Av alla fyra delområden ska tre uppgifter utföras, av vilka en utförs utomhus och två inomhus. Uppgifterna finns under ämnesområdeslänkarna nedan.

Uppgifterna lämpar sig för gymnasiekurserna BI1, BI3 och delvis också GE2 eller varför inte för att avläggas i samband med en vandringskurs. De dramatiska och konstnärliga uppgifterna kan utnyttjas också i bildkonst- och modersmålsundervisningen.

Uppdaterade uppgifterna publiceras i 2022.

Allemansrätten

Uppgifterna är inte tillgängliga för tillfället.

Fiske

Uppgifterna är inte tillgängliga för tillfället.

Att röra sig i naturen

Uppgifterna är inte tillgängliga för tillfället.

Viltvård

Uppgifterna är inte tillgängliga för tillfället.