Siirry pääsisältöön

Eräpassi suoritetaan tekemällä yhteensä 12 tehtävää. Kaikista neljästä osa-alueesta tulee suorittaa kolme tehtävää, joista yksi on ulkotehtävä ja kaksi sisätehtäviä. Tehtävät löytyvät alla olevien aihealuelinkkien takaa.

Tehtävät sopivat lukio BI1, BI3 ja osittain myös GE2 kursseille tai vaikkapa vaelluskurssin yhteydessä suoritettavaksi. Draamallisia ja taiteellisia tehtäviä voidaan hyödyntää myös kuvataiteen ja äidinkielen opetuksessa.

Jokamiehenoikeudet

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1.  Selvitetään haastattelututkimuksen avulla, kuinka hyvin jokamiehenoikeudet tunnetaan.

Haastattelututkimus jokamiehenoikeuksista (PDF, 538 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Sisätehtävät

1. Väittelyn avulla muistellaan jokamiehen oikeuksia ja pohditaan niiden merkitystä.

Jokamiehenoikeudet-väittely (PDF, 368 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse jokamiehenoikeuksia käsittelevä kysely.

Ohjeet Kahoot!-visaan (PDF, 495 kt, avautuu uuteen välilehteen)

3. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin draaman keinoin.

Jokamiehenoikeudet-näytelmä (PDF, 435 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Kalastus

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Vesistön ekologisen tilan tutkiminen -tehtäväpaketti

Vesistötutkimus (PDF, 661 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Sisätehtävät

1. Kalojen tunnistusta pelin avulla.

Kalakortit (PDF, 462 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Tutkitaan Itämeren ekoloigsta tilaa ja kalakantoja paikkatietoaineistojen avulla.

Itämeren ekologinen tila ja kalakannat (PDF, 686 kt, avautuu uuteen välilehteen)

3. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse kalastusta käsittelevä kysely.

Ohjeet Kahoot!-visaan (PDF, 495 kt, avautuu uuteen välilehteen)

4. Vertaillaan kalojen aisteja nisäkkäiden ja lintujen aisteihin

Kalojen aistit (PDF, 525 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Luonnossa liikkuminen

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Ympäristötaideteos -suunnitelkaa ja toteuttakaa taidetta ulkoa löytyvistä materiaaleista. Kerratkaa jokamiehen oikeudet ennen taiteiluun ryhtymistä!

Ympäristötaideteos (PDF, 430 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Etsi lähialueella sijaitseva geokätkö.

Geokätköily (PDF, 290 kt, avautuu uuteen välilehteen)

3. Opetellaan tekemään havaintoja ja rauhoittumaan luonnossa

        Hetki metsässä (PDF, 198 kt, avautuu uuteen välilehteen)

4. Opetellaan tunnistamaan eläinten syömäjälkiä

        Luonnon ravintola (PDF, 288 kt, avautuu uuteen välilehteen)

5. Harjoitellaan kartan tulkintaa ja maaston tuntemusta

        Kolmiulotteinen kartta (PDF, 293 kt, avautuu uuteen välilehteen)

6. Tarkastellaan luontoa uudesta näkökulmasta

       Peilikuva luonnosta (PDF, 310 kt, avautuu uuteen välilehteen)

7. Tutustutaan luontoon, opetellaan lajintuntemusta ja kehitetään tarkkaavaisuutta

        Luonnontutkija (PDF, 293 kt, avautuu uuteen välilehteen)

8. Opetellaan ympäristön havainnointia ja harjoitellaan kysymysten tekemistä liikunnallisen tehtävän avulla

        Jatkuva luontopolku (PDF, 308 kt, avautuu uuteen välilehteen)

9. Havainnoidaan luontoa ja opetellaan luonnossa liikkumiseen liittyviä asioita qr-koodeihin perustuvalla luontopolulla.

Mobiilit luontorastit lukiolaisille (PDF, 527 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Sisätehtävät

1. Roolipelin avulla tutustutaan luonnonympäristöön kohdistuviin erilaisiin käyttöpaineisiin ja keskustellaan kansallispuiston merkityksestä eri tahojen kannalta. Perustetaanko "Pohjois-Rimpilään" kansallispuisto?

Kansallispuiston perustaminen -roolipeli (PDF, 291 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse luonnossa liikkumista käsittelevä kysely.

Ohjeet Kahoot!-visaan (PDF, 495 kt, avautuu uuteen välilehteen)

3. Mitä metsä merkitsee minulle? Kirjoita kirjoitelma aiheesta!

Minun metsäni -kirjoitelma (PDF, 303 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Riistanhoito

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää, mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan, kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Tunnistetaan ja lasketaan vesilintuja oikeaoppisesti vesilintujen kannan arviointia varten.

Vesilintujen pistelaskenta (PDF, 198 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Opetellaan tunnistamaan kotiseudun lintulajistoa ulkona luonnossa.

Linturetki (PDF, 333 kt, avautuu uuteen välilehteen)

Sisätehtävät

1. Tunnistetaan nisäkäslajeja pelin avulla.

Nisäkäskortit (PDF, 928 kt, avautuu uuteen välilehteen)

2. Tunnistetaan lintuja pelin avulla.

Lintukortit (PDF, 711 kt, avautuu uuteen välilehteen)

3. Tutustutaan riistalaskentoihin ja populaation kokokoon vaikuttaviin tekijöihin sekä opitaan, miten riistatalouteen liittyviä päätöksiä tehdään. Tutustutaan hirven ekologiaan.

Hirvikantojen säätely (PDF, 353 kt, avautuu uuteen välilehteen)

4. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse riistanhoitoa käsittelevä kysely!

Ohjeet Kahoot!-visaan (PDF, 495 kt, avautuu uuteen välilehteen)