Hoppa till huvudinnehåll

Enontekis ödemark 1551

I Enontekis, i Finlands enda högfjällsområde, finns några av våra bästa rödings- och harrvatten. I området påträffas de flesta fiskarterna som förekommer i Övre Lappland. Här finns många utmärkta örings-, rödings-, sik- och harrvatten. Kilpisjärvi är populärt bland trollingfiskare. Där kan man få stora rödingar. Andra viktiga rödingsjöar är Loussujärvi, Koddejärvi, Pihtsusjärvi, Toskaljärvi, Rimmajärvi och Luohtojärvi. Saanajärvi nära Kilpisjärvi är också ett utmärkt ställe för rödingpimpel. Vattnet är isfritt från månadsskiftet juni-juli till början av september. Sjöarna ligger på 600–1000 meters höjd, så väderleksförhållandena är krävande och kan förändras snabbt. 

Högfjällsområdet börjar vid Kilpisjärvi och i området finns flera märkta rutter och terrängspår. Snabbast och enklast når man rödings- och harrvattnen med helikopter eller sjöflygplan från Kilpisjärvi, både sommar och vinter. Luftvägen kan man också transportera en kanot eller gummibåt. Många turistföretag ordnar snöskotertransport till de bästa pimpelställena. 

Rödingens storlek varierar mycket i områdets sjöar. Dvärgstammar är vanliga i mycket djupa och i karga sjöar. I större sjöar börjar fångststorleken från 200–300 gram och de största kan vara så stora som fyra kilo. Harr och gädda förekommer i sjöarna upp till 700 meters höjd. De största harrarna kan vara ett par kilo och gäddorna 10 kilo. Öring påträffas i alla strömmande vatten och den uppnår 3–4 kilos storlek.

Enontekis ödemark

Rekreationsfiske
Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9-15.11.
Flugfiske, Mete, Pilkfiske, Trolling, Kastfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd, Stuga

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd i Enontekis ödemark är begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

I tillståndsområdet Enontekis ödermark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller under hela säsongen. Säsongtillstånd, d.v.s. tillstånd som är giltiga hela kalenderåret, säljas ända den 1 juli. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

GILTIGHET AV TILLSTÅND PRIS
24 timmar 10 €
7 dygn 40 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Hetta: Fjäll-Lapplands naturum (utinaturen.fi), tfn. 0206 39 7950
Kilpisjärvi: Kilpisjärvi naturum (utinaturen.fi), tfn. 0206 39 7990

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9-15.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Enontekis ödemark 1551 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Dessa vatten är

  • Luohtojärvi
  • Toskaljärvi
  • Spálloaivin Rautujärvi
  • Två tjärnar sydväst om Ailakkajärvi (Marjajärvi och Bearačielggejávri).

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Forststyrelsens spöfisketillstånd Enontekis ödemark 1551 berättigar inte till fiske i följande Forststyrelsens vattendrag trots att de ligger i Enontekis:

I Enontekis ödemark finns också privata vatten. Spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiske i Kilpisjärvi

Spöfisketillståndet för Enontekis ödemark berättigar till fiske i Kilpisjärvi endast på den finska sidan.

I Kilpisjärvi är det förbjudet att använda betestackel och paravaner. Detta har beslutats i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

I Kilpisjärvi är det minsta tillåtna fångstmåttet för röding 60 centimeter.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Enontekis ödemark är det förbjudet att använda naturligt, levande eller dödat bete. Förbudet gäller inte mete i stillastående vatten.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön vid trolling.

I närheten av Valkamapää i Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det sjöar som hör till Tana älvs avrinningsområde: Rautujärvi (Rávdojávri), Kotasijajärvi (Goahtesadjávri) och Haukijärvi (Hávgajávri). Till Tana älvs avrinningsområde hör också Čoahpejávri, Saarijärvi (Suolojávri), Salmijärvi (Šalmmijávri) och Jágonajávri, som ligger söder om Kahperusvaarat i ödemarksområdet Lapska armen.

Fiskeredskap som du tar med dig till dessa sjöar utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används.

Om du fiskar med samma fiskeredskap också i vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska du desinficera fiskeredskapen på lämpligt sätt, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

OMRÅDEt

KVOTEN PER 24 TIMMAR 
Kilpisjärvi 1 röding eller 3 andra laxfiskar
Andra områden  3 laxfiskar

I denna kvottabell avses med laxfisk öring, harr och röding. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11)
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11.
Röding Minst 60 cm i Kilpisjärvi Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11.

Forststyrelsen rekommenderar att alla öringar befrias i Tarvantojoki, Maljasjoki och Vuoskujoki. 

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Information om fiske i Enontekis ödermark:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.