Hoppa till huvudinnehåll

Karesuvanto-Hetta 1402

Tillståndsområdet 1402 Karesuvanto-Hetta ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1551 Enontekis ödemark. Det andra ersättande tillståndsområdet för spöfiske är 1401 Lapska armen-Tarvanto.

Till Karesuvanto-Hetta tillståndsområde för spöfiske hör områdena från Karesuvanto österut ända till kommungränsen mellan Enare och Kittilä. Tillståndsområdet omfattar också Tarvanto och Pöyrisjärvi ödemarksområden. I området finns flera utmärkta vatten för stora abborrar, öringar och sik.

De bästa storharrvattnen på tillståndsområdet koncentreras till vattnen kring Pöyrisjärvi, såsom Maaderjärvi. De dominerande fiskarna i de sydligaste områdena i Pöyrisjärvi ödemarksområde är abborre och gädda. I en del av vattnen är även siken en betydande fångstfisk. Man kan fråga lokala turistföretagare om transport- och guidetjänster till de bästa fiskeställena i Pöyrisjärvi ödemarksområde.

Maaderjoki från Maaderlompolo till Pöyrisjärvi är fredad genom beslut av Enontekis fiskeriområde. I Maljas- och Tarvantojoki, som mynnar ut i Muonioälven, påträffas dessutom havsöring som vandrar i älvarnas nedre lopp. Det rekommenderas att havsöringen släpps fri.

Karesuvanto-Hetta

Rekreationsfiske
Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11.
Flugfiske, Mete, Pilkfiske, Trolling, Kastfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Reserveringsstuga, Ödestuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillstånd i tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta är begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ANTALET TILLSTÅND

Till tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta säljs sammanlagt 6 600 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 200 säsongstillstånd.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

GILTIGHET AV TILLSTÅND PRIS
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Hetta: Fjäll-Lapplands naturum (utinaturen.fi)
Kilpisjärvi: Kilpisjärvi naturum (utinaturen.fi)
Kilpisjärvi: Kilpissafarit
Enontekis: Grayling Guide
Kolari: Salmela Fishing & Hunting

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Karesuvanto-Hetta 1402 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Sådant vatten är:

  • Spálloaivis Rautujärvi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillstånd Karesuvanto-Hetta 1402 berättigar inte till fiske i följande Forststyrelsens vattendrag trots att de ligger i området:

Spöfisketillstånd Karesuvanto-Hetta berättigar inte heller till fiske i områdets privata vatten.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta är det förbjudet att använda naturligt, levande eller dödat bete. Förbudet gäller inte mete i stillastående vatten.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön vid trolling.

I närheten av Valkamapää i Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det sjöar som hör till Tana älvs avrinningsområde: Rautujärvi (Rávdojávri), Kotasijajärvi (Goahtesadjávri) och Haukijärvi (Hávgajávri). Fiskeredskap som du tar med dig till dessa sjöar utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används.

Om du fiskar med samma fiskeredskap också i vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska du desinficera fiskeredskapen på lämpligt sätt, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Fiskeredskap, som tas med sig till tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta utifrån, måste dessutom vara helt torra för att förhindra spridning av vattenpest.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

fiskart

KVOTEN PER 24 TIMMAR 
Öring, harr eller röding 3 fiskarter

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11)
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11.

Forststyrelsen rekommenderar att alla öringar befrias i Tarvantojoki och Maljasjoki. 

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om tillståndsområdet Karesuvanto-Hetta och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.