Siirry pääsisältöön

Enontekiön erämaa 1551

Enontekiön erämaan vapalupa-alueen asetettu 3000 luvan kiintiö on täyttynyt 23.7.2021, eikä lupia ole enää tälle vuodelle saatavilla.

Käsivarren luoteisnurkassa Suomen ainoalla suurtunturialueella sijaitsevat eräät parhaimmista rautu- ja harjusvesistä. Alueella tavataan valtaosa Ylä-Lapissa esiintyvistä kaloista. Alueella onkin useita erinomaisia taimen-, rautu-, siika- ja harjusvesiä. Kilpisjärvi on suosittu uistelijoiden kohde, jossa tavoitteena on saada saaliiksi kookasta rautua. Alueen muut tärkeimmät rautujärvet ovat Loussu-, Kodde-, Pihtsus-, Toskal-, Rimma- ja Luohtojärvi. Kilpisjärven lähellä sijaitseva Saanajärvi on myös erinomainen paikka raudun pilkkimiseen. Avovesiaika alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa ja loppuu syyskuun alkupuolella. Järvet sijaitsevat 600–1000 metrin korkeudella, joten sääolosuhteet ovat vaativat ja voivat muuttua nopeasti.

Suurtunturialue alkaa heti Kilpisjärveltä, ja alueella on useita merkittyjä reittejä sekä maastouria. Nopeimmin ja helpoimmin keskelle rautu- ja harjusvesiä pääsee niin kesällä kuin talvellakin helikopterilla tai vesitasolla Kilpisjärveltä. Ilmateitse voi kuljetuttaa myös kanootin tai kumiveneen. Useat matkailuyrittäjät järjestävät moottorikelkkakuljetuksia parhaimmille pilkkipaikoille.

Alueen järvissä raudun koko vaihtelee suuresti. Kääpiökannat ovat tavanomaisia hyvin syvissä tai karuissa järvissä. Suuremmissa järvissä saaliskoko alkaa 200–300 grammasta ja joskus suurimmat yltävät neljään kiloon. Harjusta ja haukea tavataan järvissä aina 700 metrin korkeuteen asti ja suurimmat harjukset saattavat olla jopa parikiloisia, hauet 10-kiloisia. Taimenta tavataan kaikista virtavesistä ja se kasvaa 3–4-kiloiseksi.

Enontekiön erämaa

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–15.11.
Perhokalastus, Viehekalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki

Luvan ostaminen

Enontekiön erämaan vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Enontekiön erämaan vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia, 7 vuorokautta tai koko kauden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
7 vuorokautta 35 €
Koko kausi 50 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa. Yksin kalastava alle 15-vuotias voi hankkia maksuttoman viikkoluvan Eräluvat-verkkokaupasta. Maksutonta lupaa koskevat samat lupaehdot kuin maksullista viikkolupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luovuttua järjestelmän ylläpidosta.

 

 

Hetta: Tunturi-Lapin luontokeskus (luontoon.fi), puhelinnumero 0206 39 7950
Kilpisjärvi: Kilpisjärven luontokeskus (luontoon.fi), puhelinnumero 0206 39 7990

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–15.11.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Enontekiön erämaan vapalupa 1551 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun. Näitä vesiä ovat seuraavat:

  • Luohtojärvi
  • Toskaljärvi
  • Spálloaivin Rautujärvi
  • Ailakkajärven lounaispuolella sijaitsevat kaksi lampea (Marjajärvi ja Bearačielggejávri).

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Enontekiön erämaan vapalupa 1551 ei oikeuta kalastamaan seuraavissa Metsähallituksen vesistöissä, vaikka ne sijaitsevatkin Enontekiöllä:

Enontekiön erämaan vapalupa ei oikeuta kalastamaan alueen yksityisvesillä.

Kalastus Kilpisjärvessä

Enontekiön erämaan vapalupa oikeuttaa kalastamaan Kilpisjärvessä ainoastaan Suomen puolella.

Kilpisjärvessä on kiellettyä käyttää täkyraksia ja plaanaria. Näin on päätetty Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksessa.

Kilpisjärvessä nieriän eli raudun alin sallittu pyyntimitta on 60 senttimetriä.

Kalastusvälineet ja syötit

Enontekiön erämaan vapalupa-alueella on kiellettyä käyttää luonnollista syöttiä riippumatta siitä, onko se elävä vai kuollut. Luonnollisen syötin käyttäminen on kuitenkin sallittu, jos onkii virtaamattomissa vesissä.

Vetouistelussa saa käyttää enintään kahdeksaa (8) vapaa.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Pöyrisjärven erämaa-alueen Valkamapään ympäristössä on järviä, jotka kuuluvat Tenojoen vesistöalueeseen: Rautujärvi (Rávdojávri), Kotasijajärvi (Goahtesadjávri) ja Haukijärvi (Hávgajávri). Tenojoen vesistöalueeseen kuuluvat myös Käsivarren erämaa-alueella, Kahperusvaarojen eteläpuolella sijaitsevat Čoahpejávri, Saarijärvi (Suolojávri), Salmijärvi (Šalmmijávri) ja Jágonajávri.

Kalastusvälineiden, jotka tuodaan näille järville muilta vesistöalueilta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista.

Jos samoilla kalastusvälineillä kalastetaan myös Jäämereen laskevissa vesistöissä, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti, jotta Gyrodactylys salaris -loinen ei leviäisi niiden kautta.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–15.11.)
Harjus Vähintään 35 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–15.11.
Nieriä eli rautu Vähintään 60 cm Kilpisjärvessä Nieriällä ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–15.11.

Metsähallitus suosittelee, että kaikki taimenet vapautetaan takaisin veteen Tarvantojoessa, Maljasjoessa ja Vuoskujoessa.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Alue Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Kilpisjärvi 1 nieriä tai 3 muuta lohikalaa
Muut alueet 3 lohikalaa

Tässä kiintiötaulukossa lohikala tarkoittaa taimenta, harjusta sekä nieriää eli rautua. Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu.

Lisätiedot

Lisää tietoa Enontekiön erämaa-alueesta ja kalastamisesta siellä saa seuraavista Metsähallituksen palvelupisteistä:

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.