Enontekiön erämaa 1551

Käsivarren luoteisnurkassa Suomen ainoalla suurtunturialueella sijaitsevat eräät parhaimmista rautu- ja harjusvesistä. Alueella tavataan valtaosa Ylä-Lapissa esiintyvistä kaloista. Ja alueella onkin useita erinomaisia taimen-, rautu-, siika- ja harjusvesiä. Kilpisjärvi on suosittu uistelijoiden kohde, jossa tavoitteena on saada saaliiksi kookasta rautua. Alueen muut tärkeimmät rautujärvet ovat; Loussu-, Kodde-, Pihtsus-, Toskal-, Rimma- ja Luohtojärvi. Kilpisjärven lähellä sijaitseva Saanajärvi on myös erinomainen kohde raudun pilkkimiseen. Avovesiaika alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa ja loppuu syyskuun alkupuolella. Järvet sijaitsevat 600-1000 metrin korkeudella, joten sääolosuhteet ovat vaativat ja voivat muuttua nopeasti.

Suurtunturialue alkaa heti Kilpisjärveltä ja alueella on useita merkittyjä reittejä sekä maastouria. Nopeimmin ja helpoimmin keskelle rautu- ja harjusvesiä pääsee niin kesällä kuin talvella joko helikopterilla tai vesitasolla Kilpisjärveltä. Ilmateitse voi kuljetuttaa myös kanootin tai kumiveneen. Useat matkailuyrittäjät järjestävät moottorikelkkakuljetuksia parhaimmille pilkkipaikoille.

Alueen järvissä raudun koko vaihtelee suuresti. Kääpiökannat ovat tavanomaisia joko hyvin syvissä tai karuissa järvissä. Suuremmissa järvissä saaliskoko alkaa 200-300 grammasta ja joskus suurimmat yltävät neljään kiloon. Harjusta ja haukea tavataan aina järvissä aina 700m korkeuteen asti ja suurimmat harjukset saattavat olla jopa parikiloisia hauet 10-kiloisia. Taimenta tavataan kaikista virtavesistä ja se kasvaa 3-4 kiloiseksi.

Huomaa, että voit kalastaa myös osassa alueen virtaamattomissa vesissä pilkillä, ongella sekä viehekalastaa yhtä vapaa ja viehettä käyttäen maksettuasi kalastonhoitomaksun (huom! Maksuvapautus alle 18 ja yli 65 vuotiaat). Metsähallituksen vapaluvan etuna on, että sillä voit kalastaa lupa-alueen vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, liitekartassa (pdf) merkityissä Lapin Ely- keskuksen onginta, pilkintä ja viehekalastuskieltovesissä. Näitä hoidettuja erityisvesiä ovat: Luohttojavri, Toskaljärvi, Ailakkajärvestä lounaaseen olevat lammet (3 kpl) ja Spalloiaivin rautujärvi. Voit myös vetouistella useammalla vavalla (enintään 8 vapaa) kuten mm. Kilpisjärvissä Suomen vesialueella.
Lupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan Könkämäenossa lupa-alue 2502. Lätäsenon lupa-alueella 1550, Hietajoen ja Palojoen lupa-alueella 1554. Ounasjoen - Pöyrisjoen lupa-alueella 1556.

Enontekiön erämaa

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovesissä taimen rauhoitettu 1.9.-30.11. Kaikenlainen kalastus joki-ja purovesissä on kielletty 1.9 -15.11. välisenä aikana.
Perhokalastus, Viehekalastus
Nieriä, Harjus, Taimen, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Mökki

Luvan ostaminen

Hinnat:

 • 10 € / vrk
 • 35 € / vko
 • 50 € / kausi

 

Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen.
Alle 15- vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen luvalla samaan saaliskiintiöön. Yksin kalastaville alle 15- vuotiaille on Eräluvat verkkokaupasta saatavilla maksuton viikon kalastuslupa erikseen.

Kohteeseen on saatavilla perhekohtainen kalastuslupa. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan myös avio- ja avopari. Perheluvan hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen. 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Mobiililuvat ovat poistuneet käytöstä 1.1.2020 operaattorin luopuessa nykyisen järjestelmän ylläpidosta.

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovesissä taimen rauhoitettu 1.9.-30.11. Kaikenlainen kalastus joki-ja purovesissä on kielletty 1.9 -15.11. välisenä aikana.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.
 • Lupa oikeuttaa kalastamaan myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä missä viehekalastus läänikohtaisella vieheluvalla sekä onkiminen ja pilkkiminen on Lapin ELY-keskuksen päätöksellä (1449-5710-2016) muutoin kielletty.
 • Huom! Torniojoki- Muoniojoki- Könkämenon jokialueella kalastamiseen tarvitaan yhteislupa no. 2502
 • Huom! Vuoden 2017 alusta lupa ei oikeuta enää kalastamaan seuraavissa virtavesissä: Toriseno (Vuontisjokisuuhuun asti) (lupa-alue 1550), Hietajoki (Puusasjokisuuhun asti) ja Palojoki (Paatsikkajokisuuhun asti) (lupa-alue 1554) sekä Pöyrisjoki (Vuontisjärvestä Pöyrisjärveen) (lupa-alue 1556). Lupa ei oikeuta kalastamaan myöskään Lätäsenossa eikä Poroenossa (lupa-alue 1550)
 • Siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti gyrodactylys salaris –loisen leviämisen estämiseksi.
 • Huom.! Plaanareiden käyttö uisteltaessa Kilpisjärvellä on kiellettyä.
 • Lisätietoja: Tunturi-Lapin luontokeskus, Hetta, Puh. 0206 39 7950, Kilpisjärven luontokeskus, Kilpisjärvi, puh 0206 39 7990

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Taimen 50 cm. Lisäksi seuraavissa jokivesissä kaikki taimenet suositellaan vapautettavaksi: Tarvantojoki, Maljasjoki ja Vuoskujoki.
 • Muut vedet: Taimen 50 cm, harjus 35 cm
 • Kilpisjärvessä: Lapin ELY-keskuksen 19.1.2017 (476/5713-2016) vahvistamalla Enontekiön kalastusalueen päätöksellä Nieriä (rautu) 60 cm lisäksi plaanarin käyttö kalastuksessa on kielletty.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kilpisjärvi 1 rautu / vrk
Muut alueet Raudulla ei vuorokausikohtaista saaliskiintiötä
Muut lohikalat 3 kalaa / vrk (Harjus)

Lisätiedot

Tietoja alueen luonnosta ja retkikohteista: http://www.luontoon.fi/retkikohteet

Enontekiön matkailu

Tosilappi.fi