Siirry pääsisältöön

Tavoitelajit lisääntyvät luontaisesti.

Luonnonkalakohteet soveltuvat kalastajalle, joka osaa arvostaa ja kunnioittaa luonnonkierrosta syntynyttä jalokalaa, sillä luonnonkalakohteessa onnistumista ei mitata saalispussin painolla, vaan laadukkailla kalastuselämyksillä virkistäytymisellä ja hienoilla valokuvilla.

Luonnonkalakohteiden tavoitelajit ovat pääosin tai kokonaan luonnonkierron varassa. Kohteella voi olla hieman korkeammat alamitat ja pienemmät saaliskiintiöt. Kalastoa saatetaan tukea satunnaisilla mäti- tai pienpoikasistutuksilla.

Puhtaasti luonnonkierron varassa olevat kalastuskohteet voivat olla hyvin haastavia kalastuskohteita, mutta myös hyvin herkkiä kalastuspaineelle. Näissä on syytä harkita ruokakalan ottamista tarkkaan. Etenkin isot emokalat ovat tärkeitä kalapopulaation suvunjatkajia, sillä ne tuottavat enemmän ja isompia jälkeläisiä kuin pienemmät lajitoverinsa.