Hoppa till huvudinnehåll

Lapska armen-Tarvanto 1401

Tillståndsområdet 1401 Lapska armen-Tarvanto ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1551 Enontekis ödemark. Det andra ersättande tillståndsområdet för spöfiske är 1402 Karesuvanto-Hetta.

Tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto täcker i sin helhet ödemarksområdet i Lapska armen och gränsar till Hietavuoma myrskyddsområde i Karesuvanto. I nordvästra hörnet av Lapska armen, i Finlands enda storfjällsområde, finns ett av de bästa röding- och harrvattnen. I området påträffas största delen av fiskarna som förekommer i övre Lappland.

I området kring Kilpisjärvi är Koddejärvi, Pitsusjärvi, Toskaljärvi och Luohtojärvi de viktigaste rödingsjöarna. Saanajärvi är också ett utmärkt mål för att pilka röding. Sjöarna i området ligger på 600–1000 meters höjd, så väderförhållandena kan vara krävande och förändras snabbt.

Storfjällsområdet i Lapska armen som hör till tillståndsområdet börjar genast vid Kilpisjärvi. Det finns flera turistföretagare i området som ordnar fiskeguidning och transporttjänster till områdets bästa fiskeställen. I närheten av Kilpisjärvi by finns bra områden där man också kan vandra eller åka skidor. I ödemarksområdet i Lapska armen går en lång vandringsled, Nordkalottleden. Man når många fiskevatten genom att följa den.

 

Lapska armen-Tarvanto

Rekreationsfiske
Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.-30.11.
Flugfiske, Mete, Pilkfiske, Trolling, Kastfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Hyresstuga, Reserveringsstuga, Ödestuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillstånd i tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto är begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ANTALET TILLSTÅND

Till tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto säljs sammanlagt 6 600 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 200 säsongstillstånd. 

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

GILTIGHET AV TILLSTÅND PRIS
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Hetta: Fjäll-Lapplands naturum (utinaturen.fi) 
Kilpisjärvi: Kilpisjärvi naturum (utinaturen.fi)
Kilpisjärvi: Kilpissafarit
Enontekis: Grayling Guide
Kolari: Salmela Fishing & Hunting

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.-30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Lapska armen-Tarvanto 1401 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Dessa vatten är:

  • Luohtojärvi
  • Toskaljärvi
  • Två tjärnar sydväst om Ailakkajärvi (Marjajärvi och Bearačielggejávri)
  • Dessutom är pimpelfiske förbjudet i Siedjonjoki och Kaitsajoki utan spöfisketillstånd genom beslut av NTM-centralen i Lappland. Mer information på karttjänsten Kalastusrajoitus.fi.

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillstånd Lapska armen-Tarvanto 1401 berättigar inte till fiske i följande av Forststyrelsens vattendrag, även om de ligger i tillståndsområdet:

Spöfisketillstånd Lapska armen-Tarvanto berättigar inte heller till fiske i områdets privata vatten.

Fiske i Kilpisjärvi

Spöfisketillståndet för Lapska armen-Tarvanto berättigar till fiske i Kilpisjärvi endast på den finska sidan.

I Kilpisjärvi är det förbjudet att använda betestackel och paravaner. Detta har beslutats i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

I Kilpisjärvi är det minsta tillåtna fångstmåttet för röding 40 centimeter.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto är det förbjudet att använda naturligt, levande eller dödat bete. Förbudet gäller inte mete i stillastående vatten.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön vid trolling. 

Om du fiskar med samma fiskeredskap också i vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska du desinficera fiskeredskapen på lämpligt sätt, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Fiskeredskap, som tas med sig till tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto utifrån, måste dessutom vara helt torra för att förhindra spridning av vattenpest.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

OMRÅDEt

KVOTEN PER 24 TIMMAR 
Kilpisjärvi 1 röding eller 3 andra laxfiskar
Andra områden  3 laxfiskar

I denna kvottabell avses med laxfisk öring, harr och röding. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9.–30.11. (Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11)
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11.
Röding Minst 40 cm i Kilpisjärvi Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9.–30.11.

Forststyrelsen rekommenderar att alla öringar befrias i Vuoskujoki. 

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om tillståndsområdet Lapska armen-Tarvanto och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.