Viimeistele sijoituksesi luontoon antamalla saalispalaute. Saalistietoja käytetään metsästyksen ja kalastuksen suunnitteluun. Tavoitteena on riista- ja kalakantojen parempi hoito ja kestävä käyttö. Palaute hyödyttää suoraan palautteen antajaa, kun esimerkiksi istutukset voidaan kohdistaa oikein.

Tärkeää on, että lähetät palautetta, vaikka et olisi saanut saalista lainkaan. Samalla lomakkeella voit antaa myös sanallista palautetta esimerkiksi siitä, miten kalastusta ja metsästystä pitäisi kehittää.

Saalistietoja käsitellään kala- ja riistatalouden suunnittelujärjestelmien avulla. Kalastajan palaute menee kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään ja metsästäjän palaute riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään. Palautteiden avulla kalastus ja metsästys mitoitetaan sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävälle tasolle.

Anna kalastuksen saalispalaute >

Anna metsästyksen saalispalaute >

Huomio! Metsästyksen saalispalautetta ei tällä hetkellä voi antaa järjestelmäuudistuksen vuoksi - seuraathan viestintäämme!

 

Tuikki-kalastuspäiväkirja

Kalastaja voi tallentaa omaan Tuikki-kalastuspäiväkirjaansa monipuolisesti omaa kalastustaan koskevia tietoja kuten saaliita, tarkkoja kalapaikkoja, ottivieheitä ja pyydyksiä, säätilaa ja kalastuskertomuksia sekä valokuvia. Kalastaja voi myös jakaa saaliskirjauksensa kalakavereidensa kanssa tai pitää ne omana tietonaan.

Saalispalaute kannattaa antaa tai ryhtyä Tuikki-kalastuspäiväkirjan käyttäjäksi, koska:

  • Pääset vaikuttamaan suosikkivesistösi tai kotijärvesi kalastuksen ja kalavesien hoitoon.
  • Metsähallitus voi suunnitella oikein kalavesien käytön ja hoidon, kuten istutukset.
  • Metsähallitus saa vesistökohtaisia tietoja saaliista, pyyntimenetelmistä ja -ajoista. Yhteenvetoraportit pääset itse lukemaan www.tuikki.fi-sivuilla.
  • Voit antaa palautteen nimettömänä, eivätkä yksittäiset palautteet tule muiden tietoon, ellet niin halua.

Metsästyksen saalispalaute

Metsästäjän saalispalaute menee riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään, jonka avulla metsästyslupien myynti mitoitetaan sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävälle tasolle. Järjestelmä hyödyntää Luonnonvarakeskuksen arvioimia riistakantatietoja sekä metsästäjien saalistietoja. Suunnittelu tehdään lupa-aluekohtaisesti ja mitoituksessa voidaan huomioida paikalliset olosuhteet. Järjestelmästä voidaan myös koostaa erilaisia raportteja.

Saalisilmoituksen tietoja käytetään muun muassa metsästyksen mitoittamiseen ja riistakantojen seurantaan.