Siirry pääsisältöön

Viimeistele sijoituksesi luontoon antamalla saalispalaute! Saalistietoja käytetään metsästyksen ja kalastuksen suunnitteluun, jonka tavoitteena on riista- ja kalakantojen parempi hoito ja kestävä käyttö. Palaute hyödyttää suoraan palautteen antajaa, kun esimerkiksi istutukset voidaan kohdistaa oikein. Tärkeää on, että lähetät palautetta, vaikka et olisi saanut saalista lainkaan.

Saalistietoja käsitellään kala- ja riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien avulla. Palautteiden avulla kalastus ja metsästys mitoitetaan sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävälle tasolle.

Kalastuksen saalispalaute

Saadakseen kattavampaa saalistietoa valtion vesiltä Metsähallitus panostaa keräystavan uudistamiseen. Aiemmin käytössä olleesta Tuikki.fi-kalastuspäiväkirjasta luovuttiin 2021 järjestelmän vanhennuttua. Kymmenellä Metsähallituksen kalastuskohteella pilotoitiin vuosina 2020–2021 sähköpostitse lähetettävää saaliskyselyä yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisäksi Metsähallitus on mukana kehittämässä kalataloushallinnon yhteistä saalisilmoitusjärjestelmää.

Toistaiseksi saalispalautetta voi antaa lähettämällä saalistiedot osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

Metsästyksen saalispalaute

Metsästäjien saalispalautteen avulla metsästyslupien myynti mitoitetaan sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävälle tasolle. Suunnittelujärjestelmä hyödyntää Luonnonvarakeskuksen arvioimia riistakantatietoja sekä metsästäjien saalistietoja. Suunnittelu tehdään lupa-aluekohtaisesti ja mitoituksessa huomioidaan paikalliset olosuhteet.

Pienriistaluvista voi alkaa antaa saalispalautetta heti ensimmäisenä metsästyspäivänä, ja omia saalistietojaan voi täydentää koko lupa-ajan. Saalispalautelomake toimii hyvin mobiililaitteilla, joten kirjauksen voi tehdä helposti vaikka heti maastossa. Saalispalautetta voi antaa vielä kaksi viikkoa luvan päättymisen jälkeen.

Jokaisella pienriistaluvalla on oma saalispalautelinkki. Näin ollen erillistä kirjautumista saalispalautejärjestelmään ei tarvita, vaan lupakohtaista palautetta pääsee antamaan suoraan linkistä.

Lupakohtaiselle lomakkeelle voi siirtyä neljästä paikasta:

Lupahakujärjestelmän kautta haettujen kanalintukausilupien tapauksessa saalispalautetta voi jättää joko Oma riista -palvelussa olevasta linkistä tai sivulla saalispalaute.eraluvat.fi syöttämällä lupa-alueen ja lupapäätöksen numerot.

Suosittelemme käyttämään Chrome-selainta.

Oma riistan käyttäjien tulee huomata, että Metsähallitukselta hankittuun lupaan liittyvä saalispalaute tulee kirjata nimenomaan Metsähallituksen järjestelmään, ei pelkästään Oma riistan saalispäiväkirjaan. Linkki saalispalautelomakkeelle löytyy Oma riistasta lupatietojen yhteydestä.

Kohtasitko ongelmia saalispalautteen jättämisessä? Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.