Hoppa till huvudinnehåll

Enontekis ödemark 1551

Tillståndsområde 1551 Enontekis ödemark tas bort i slutet av 2023. Från och med 2024 ersätts det av två nya tillståndsområden för spöfiske: 1401 Lapska armen-Tarvanto och 1402 Karesuvanto-Hetta. Sidorna för de nya områdena publiceras före årsskiftet.

I nordvästra hörnet av Lapska armen, i Finlands enda storfjällsområde, finns några av de bästa röding- och harrvattnen. I området påträffas största delen av fiskarna som förekommer i övre Lappland. Kilpisjärvi är ett populärt mål för trollingfiske, där målet är att fånga stora rödingar. De övriga viktigaste rödingsjöarna i området är Loussu-, Kodde-, Pihtsus-, Toskal-, Rimma- och Luohtojärvi. Saanajärvi, som ligger nära Kilpisjärvi, är också en utmärkt plats för att pilka röding. Sjöarna ligger på 600–1000 meters höjd, så väderförhållandena är krävande och kan förändras snabbt.

Storfjällsområdet börjar genast vid Kilpisjärvi och i området finns flera markerade leder och terrängspår. Det snabbaste och lättaste sättet att nå hjärtat av röding- och harrvattnen såväl sommar som vinter är med helikopter eller vattenflygplan från Kilpisjärvi. Många turismföretagare ordnar också snöskotertransporter till de bästa pilkställena. I fjällområdets strömmande vattendrag kan man fiska röding med spöredskap, men i området finns också flera älvar och sjöar med storharr. Rödingen varierar i storlek och de största individerna når en vikt på över två kilo. Harr och gädda påträffas i sjöarna ända upp till 700 meters höjd, och de största harrarna kan vara upp till ett par kilo, medan gäddorna kan vara upp till 10 kilo. Öring påträffas i alla strömmande vattendrag och den växer i bästa fall till 3–4 kilo. Älv- och bäckvattnen som rinner ut i Könkämä älv och Lätäseno är viktiga fortplantnings- och yngelproduktionsälvar för havsöring. I dem rekommenderas att öringen släpps fri.

När man kommer söderut från Lapska armen koncentreras de bästa storharrvattnen till vattnen kring Pöyrisjärvi, såsom Maaderjärvi. Den dominerande fisken i de sydligaste områdena i Pöyrisjärvi ödemarksområde är abborre och gädda. I en del av vattnen är även siken en betydande fångstfisk. Maaderjoki från Maaderlompolo till Pöyrisjärvi är fredad genom beslut av Enontekis fiskeriområde. I Maljas- och Tarvantojoki, som mynnar ut i Muonioälven, påträffas också havsöring som vandrar i älvarnas nedre lopp. Det rekommenderas att havsöringen släpps fri. I Hetta finns också transport- och guidetjänster till Pöyrisjärvi ödemarksområden.

Enontekis ödemark

Rekreationsfiske
Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9-15.11.
Flugfiske, Mete, Pilkfiske, Trolling, Kastfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)
Eldplats, Skärmskydd, Stuga

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd i Enontekis ödemark är begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ZONER OCH ANTALET TILLSTÅND

Zon 1

Zon 1 omfattar Lapska armen, inklusive ödemarksområdet i Lapska armen i sin helhet gränsande till Hietavuoma myrskyddsområde i Karesuvanto.

Till zon 1 säljs 200 säsongstillstånd.

Zon 2

Zon 2 omfattar områdena från Karesuvanto österut inklusive Tarvanto och Pöyrisjärvi ödemarker ända till kommungränsen mellan Enare och Kittilä, med undantag av de vattenområden som hör till Pallas-Yllästunturi.

Till zon 2 säljs 200 säsongstillstånd.

Till zonerna säljs sammanlagt 16 200 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot. Totalt säljs 400 säsongstillstånd. Säsongstillståndet gäller endast inom den zon som det har lösts in för.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Enontekis ödermark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen (kalenderår). Priserna för spöfisketillstånd är följande:

GILTIGHET AV TILLSTÅND PRIS
24 timmar 10 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Med mobilappen kan du skaffa spöfisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Mobiltillstånd är inte tillgängliga efter den 1 januari 2020, eftersom operatören har beslutat att sluta den nuvarande servicen.

 

Hetta: Fjäll-Lapplands naturum (utinaturen.fi), tfn. 0206 39 7950
Kilpisjärvi: Kilpisjärvi naturum (utinaturen.fi), tfn. 0206 39 7990

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår. Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9-15.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Enontekis ödemark 1551 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Dessa vatten är

  • Luohtojärvi
  • Toskaljärvi
  • Spálloaivin Rautujärvi
  • Två tjärnar sydväst om Ailakkajärvi (Marjajärvi och Bearačielggejávri).

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Forststyrelsens spöfisketillstånd Enontekis ödemark 1551 berättigar inte till fiske i följande Forststyrelsens vattendrag trots att de ligger i Enontekis:

I Enontekis ödemark finns också privata vatten. Spöfisketillstånd berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiske i Kilpisjärvi

Spöfisketillståndet för Enontekis ödemark berättigar till fiske i Kilpisjärvi endast på den finska sidan.

I Kilpisjärvi är det förbjudet att använda betestackel och paravaner. Detta har beslutats i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

I Kilpisjärvi är det minsta tillåtna fångstmåttet för röding 60 centimeter.

Fiskeredskap och bete

I tillståndsområdet Enontekis ödemark är det förbjudet att använda naturligt, levande eller dödat bete. Förbudet gäller inte mete i stillastående vatten.

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön vid trolling.

I närheten av Valkamapää i Pöyrisjärvi ödemarksområde finns det sjöar som hör till Tana älvs avrinningsområde: Rautujärvi (Rávdojávri), Kotasijajärvi (Goahtesadjávri) och Haukijärvi (Hávgajávri). 

Fiskeredskap som du tar med dig till dessa sjöar utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används.

Om du fiskar med samma fiskeredskap också i vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska du desinficera fiskeredskapen på lämpligt sätt, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

OMRÅDEt

KVOTEN PER 24 TIMMAR 
Kilpisjärvi 1 röding eller 3 andra laxfiskar
Andra områden  3 laxfiskar

I denna kvottabell avses med laxfisk öring, harr och röding. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart fångstmått fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11)
Harr Minst 35 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11.
Röding Minst 60 cm i Kilpisjärvi Ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men allt fiske är förbjudet i älvar och bäckar 1.9–15.11.

Forststyrelsen rekommenderar att alla öringar befrias i Tarvantojoki, Maljasjoki och Vuoskujoki. 

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Information om fiske i Enontekis ödermark:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.