18.03.2020 Tanja Vallo

Ändringar i annulleringsvillkoren för jakt-, fiske- och terrängtrafiktillstånd

På grund av coronavirusepidemin är förvärvs- och annulleringsvillkoren för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd tills vidare flexibla. Situationen anses vara ett sådant oöverstigligt hinder som nämns i villkoren, och då kan även betalda tillstånd annulleras innan tillståndstiden inleds.

18.03.2020 Tanja Vallo

Reserverings- och hyresstugorna vid utflyktsmålen stängs

För att motverka att coronaviruset sprids avbokas vårsäsongens reserveringar av reserverings- och hyresstugorna som Forststyrelsens Naturtjänster hyr ut från och med den 21 mars 2020. 

17.03.2020 Tanja Vallo

Decimering av antalet minkar, äårdhudar och kandensiska bävrar samt drivning av älg i vissa naturskyddsområden i Södra Savolax

Forststyrelsen har med stöd av naturvårdslagens 15 § 2 mom. fattat ett beslut (MH 1820/2020) att decimera antalet minkar, mårdhundar och kanadensiska bävrar samt driva älg i vissa naturskyddsområden i Södra Savolax landskap. 

15.03.2020 Tanja Vallo

Naturumen stänger: jakt- och fisketillstånd fås på webben och servicenumret

Forststyrelsen stänger naturumen, sina servicepunkter och Pilke vetenskapscentrum tills vidare för att förebygga spridningen av coronaviruset. Tillstånd handlas i webbutiken Eräluvat.fi och på servicenummer 020 69 2424.

28.01.2020 Kirsi Suojoki

Förra året köptes fiskevårdsavgifter för 8,9 miljoner euro

År 2019 inlöste finländarna fiskevårdsavgifter aktivare än under föregående år. Till slutet av året köptes över 254 000 fiskevårdsavgifter varav över 180 000 var årsavgifter Med vinsten upprätthåller man fiskemöjligheter och sköter om vattennaturen.

19.12.2019 Kirsi Suojoki

En gemensam patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare förebygger olagligt dödande av varg i östra Finland

Från och med december övervakas naturresursbrott i östra Finland gemensamt av en ny patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare. Polisinrättningen i Östra Finlands och Forststyrelsens gemensamma patrull fokuserar särskilt på att minska det olagliga dödandet av varg och hjälpa lokalbefolkningen att utreda vargproblem.

18.12.2019 Kirsi Suojoki

Forststyrelsen slopar de traditionella nätmärkena

De traditionella redskapsmärkena försvinner från statens vatten efter årsskiftet. I tiotals år har fiskare fäst ett litet plastmärke på sina fångstredskap för att visa övervakaren att tillståndet är betalt. Plastmärkena slopas nu som ett led i Forststyrelsens miljömål att så småningom sluta använda plast helt och hållet.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kungörelse: Fiskekvoter 2020-2022

Forststyrelsen har genom sina beslut den 13.12.2019 fastställt regiovisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

10.12.2019 Tanja Vallo

Mobiltillstånd upphör vid årsskiftet

Perioden för traditionella mobiltillstånd slutar 31.12.2019. För Forststyrelsens kunder gäller ändringen fiskare, jägare och andra som rör sig i naturen, som har kunnat skaffa tillstånd genom att ringa ett automatnummer med mobilen. Ändringen beror på att telefonoperatören lägger ner underhållet av de traditionella mobiltillstånden.

25.11.2019 Aku Ahlholm

Drönare och GPS lockar jägare till olagligheter

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har upptäckt att nya tekniska hjälpmedel används olagligt i jakt. Exempelvis drönare och GPS-positionerare har utnyttjats olagligt.