04.11.2019 Aku Ahlholm

Nu kan fiskevårdsavgiften 2020 köpas — en populär farsdagsgåva

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

19.09.2019 Laura Ticklen

Ministeriet har öppnat ansökan om tilläggsanslag för projekt som främjar fiskerihushållningen

I år gäller stödet i synnerhet fiskeövervakning samt verksamhet som tryggar mångfalden av fisk- och kräftbestånd och främjar fisket som hobby. Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

12.09.2019 Tanja Vallo

Nu kan fångstrespons lämnas ännu smidigare

Forststyrelsen har förnyat systemet för fångstrespons beträffande tillstånd för jakt på småvilt.  Respons kan ges redan den första jaktdagen och sedan kompletteras under hela den tid som tillståndet gäller.

17.08.2019 Aku Ahlholm

Nu kan man ansöka om tillstånd för kommersiellt fiske

Forststyrelsen beviljar på ansökan tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024. Tillstånd för kommersiellt fiske måste ansökas med en ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019.

18.07.2019 Laura Ticklen

Kortvariga fisketillstånd har blivit populärare

Det har redan sålts cirka 172 000 stycken fiskevårdsavgifter för närmare sju miljoner euro. Inkomsterna har sedan början av försäljningsåret varit större än någon gång i fiskevårdsavgiftens historia. Dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt.

07.06.2019 Tanja Vallo

Försäljningen av tillstånd för hönsfågeljakt inleds – Se de områdesvisa kvoterna och anvisningarna för att köpa tillstånd

Dygnstillstånd för jakt av hönsfåglar börjar säljas regionalt stegvis från och med måndagen 10.6.2019 kl. 9. Nu finns de områdesvisa kvoterna tillgängliga.

16.05.2019 Laura Ticklen

Försäljningen av fisketillstånd till Övre Lappland inleds

Den eftertraktade tillståndsförsäljningen till Utsjoki, Enare och Enontekis inleds nästa vecka. Kommuninvånarna kan då från och med kl. 9 på onsdag den 22 maj på naturcentren skaffa ett säsongstillstånd för 40 euro. Icke-ortsborna kan klockan 9 tisdagen den 21 maj skaffa objektspecifika dygnstillstånd.

18.04.2019 Tanja Vallo

Kvotbeslut om jakt

Forststyrelsen har fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden.

27.03.2019 Laura Ticklen

Tidningen Fena utkommer snart – du har väl kommit ihåg att betala fiskevårdsavgiften?

Hela landets fisketidning Fena utkommer nu för tredje gången. Vi har hört läsarnas önskemål och gjort fiskekortet mindre och beslutat att ge ut tidningen tidigare.

25.03.2019 Tanja Vallo

Eräluvat.fi-webbsidan fick en ny layout

Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.