Jägare och fiskare ska i fortsättningen följa den nya Vildmarksetiketten på Forststyrelsens fiske- och jaktområden. Vildmarksetiketten betonar vikten av att respektera fångsten, naturen och andra som rör sig i naturen. Årligen beviljas cirka 200 000 jakt- och fisketillstånd på statens marker.

Vildmarksetiketten är en fortsättning på Utflyktsetiketten, som följs på utflykter på statens områden. Vildmarksetiketten beaktar dessutom de särdrag som gäller fiske och jakt, som till exempel respekt för fångsten och att göra upp eld på olika områden.

”Det verkar fortsättningsvis bli allt populärare att röra sig i vildmarken. Därför är det ännu viktigare än tidigare att jägare och fiskare respekterar fångsten och andra människor som utövar sin hobby och rör sig i naturen", säger kommunikationschef Aku Ahlholm vid Forststyrelsen.

Ett exempel på ett konstant problem är nedskräpningen i vildmarken. De som fiskar lämnar efter sig linor och jägare lämnar efter sig hylsor i terrängen. Forststyrelsen får ofta respons om användningen av jakthundar på områden där det idkas renskötsel.

Jägare och fiskare måste naturligtvis följa lagstiftning, fångstkvoter och andra tillståndsvillkor. Vildmarksetiketten uppmanar också att beakta god praxis, så att de som rör sig i vildmarken gör det på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vildmarksetiketten har formulerats särskilt med tanke på statens områden. Jakt- och fiskeföreningar och Finlands viltcentral har också utmärkta anvisningar för hur man idkar sin hobby ansvarsfullt, som det lönar sig att bekanta sig med.

Vildmarksetikett för jägare; huvudrubriker: Beakta andra som rör sig i naturen, Skräpa inte ner, Respektera viltet, Beakta andra när du rör dig med bil, Gör upp eld endast där det är tillåtet, Ta hand om din hund

Vildmarksetikett för fiskare, huvudrubriker: Beakta andra som rör sig i naturen, Skräpa inte ner, Respektera fångsten, Använd sunt förnuft till sjöss, Gör upp eld endast där det är tillåtet

Läs mer

Forststyrelsens Vildmarksetikett för fiskare och jägare

Forststyrelsens Utfärdsetikett (Utinaturen.fi)

Foton: Antti Yrjölä