Olovligt fiske och olagliga metoder för jakt på stora rovdjur ökade i fjol. Det framgår av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakningsrapport 2023 som publicerades idag. Jakt- och fiskeövervakningen inspekterade nästan 7 000 personer som rörde sig i naturen under året. Inspektionerna ledde till 520 åtgärder: 57 fall gick vidare till förundersökning och 463 ledde till lindrigare åtgärder.

Jakt- och fiskeövervakningen minskade i fjol till följd av Forststyrelsens besparingar. Trots detta avslöjades fler brott och förseelser än året innan.

"Detta visar att man borde kunna öka jakt- och fiskeövervakningen. Det var överraskande att märka att människor fiskade utan tillstånd oftare än tidigare", säger jakt- och fiskeövervakningschef Henri Pelkonen vid Forststyrelsen.

Jakt- och fiskeövervakningen inspekterade nästan 2 500 fiskare. 58 av dem bötfälldes på grund av avsaknad av fisketillstånd eller obetald obligatorisk fiskevårdsavgift. Antalet böter fördubblades jämfört med året innan.

Jägarnas tillståndsärenden var i ordning, men jakt- och fiskeövervakningen avslöjade andra fall som gjorde jakt- och fiskeövervakningschefen fundersam. "Älgjägare utnyttjade snöskoter på olagligt sätt i tre fall. Dessutom sköt man älgar redan innan jaktsäsongen började och i några fall utanför det egna tillståndsområdet", räknar Henri Pelkonen upp.

Jakt- och fiskeövervakningen och andra tillsynsmyndigheter avslöjade den största helheten av jaktbrott i Finlands historia, där stora rovdjur misstänks ha dödats olagligt. Fallet utreds av polisen i Östra Finland. Dessutom avslöjades två andra misstänkta olagliga dråp och olagliga björnjaktmetoder: två döda djur och en bur som använts vid jakt.

Jakt- och fiskeövervakarna övervakade också friluftslivet i naturskyddsområdena. De vanligaste missförhållandena gällde igen att göra upp eld: brasor görs upp när det råder varning för skogsbrand eller på fel platser. Dessutom hämtades ved från statens områden olovligt, ibland till och med från eldplatsernas lider för eget bruk.

Ändå respekterar nästan alla som rör sig i naturen reglerna. "I den grundläggande övervakningen är andelen laglydiga jägare och fiskare nästan hundra procent, men sedan kan också omfattande helheter med flera personer och brottsrubriceringar avslöjas", säger Henri Pelkonen.

Läs mer

Sammandrag av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakningsrapport (PDF, 147 kb)

Forststyrelsens Vildmarksetikett och Etikett i friluftslivet (Utinaturen.fi)