Forststyrelsen publicerade ett nyhetsbrev (19.3.) där man påstod felaktigt att siken skulle leka på våren. Siken leker på hösten.

Vi tackar våra noggranna läsare och beklagar misstaget!

Det borde ha stått så här i texten: I söder metar man redan vårsik. Vårfisket har inletts vid kusten. Siken vandrar upp i öppet strandvatten vid kusterna för att äta. Fiskare väntar ivrigt på att säsongen ska inledas och det är ett bra tillfälle att njuta av friluftsliv och fångst. Fiskesäsongen kan variera i olika områden och från år till år beroende på bland annat väderförhållanden och vattnets temperatur.

Det är tillåtet att fiska sik vid kusten så länge man har betalat fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret är 47 euro.