Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Nästa års stugbokningar görs i den förnyade tjänsten Eräluvat.fi. Presentationerna av reserverings- och hyresstugorna kommer också att finnas på samma ställe. I fortsättningen får man stugnycklarna från nyckelskåp vid stugorna och de separata avhämtningsställena för nycklar slopas.  

"Reserveringarna för 2025 görs direkt i det nya försäljningssystemet. Kunderna får information om koden till nyckelskåpet i samband med bokningen. När man planerar utflykter är det också bra att fundera på andra inkvarteringsalternativ, såsom tält, vindskydd och inkvartering som våra samarbetsföretagare erbjuder", säger serviceägare Katja Heikkinen vid Forststyrelsen.  

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för underhållet av cirka 150 reserverings- och hyresstugor för besökare i nationalparkerna, de övriga naturskyddsområdena och ödemarksområdena. Stugorna är i första hand avsedda för tillfällig övernattning i samband med en utflykt.  

Bra att bekanta sig noga med stugbeskrivningarna och utflyktsmålet på förhand

I webbtjänsten Utinaturen.fi finns viktig information om utflyktsmålet, ledernas svårighetsgrad och den utrustning vandrare behöver. En del av Forststyrelsens stugor ligger mitt ute i ingenstans, särskilt i landets norra och östra delar.  

Utöver hyres- och reserveringsstugor finns det också avgiftsfria rast- och ödestugor för friluftsmänniskor. Man kan också övernatta i eget tält eller liknande i anslutning till rastplatserna. Raststugorna är avsedda för användning dagtid, och endast i undantagsfall kan man övernatta i dem. Ödestugorna är avsedda för tillfälliga pauser och övernattningar för privatpersoner som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt tar sig fram med egen kraft. 

Hyresstugorna är i första hand avsedda för privatpersoner. Stora grupper ska beakta andra vandrare. För att få använda friluftskonstruktioner för företagsverksamhet krävs alltid ett samarbetsavtal och att man betalar en ersättning. Stora grupper som rör sig på egen hand rekommenderas använda antingen egna tält eller reserveringsstugor för övernattning. 

Mer information
Stugor på Utinaturen.fi