Hoppa till huvudinnehåll

Kaamasjoki och Kielajoki 1583

Tillståndsförsäljning börjar 13.4.2021 klockan 9.00.

Kaamasjoki–Kielajokis tillståndsområde ligger i Enare och rinner ca 90 km från Peltotunturi-fjällen och ut i Muddusjärvi. Kielajoki är Kaamasjokis största biälv.

Älvarna vårdas inte med utplantering utan fiskstammen är beroende av naturlig förökning. Kielajoki från Kaamanen–Karigasniemi vägbro till älvens övre lopp har i många år varit helt fredade från allt fiske på initiativ av Enare fiskeområde. Med fredningen har man tryggat öringens vandring från Muddusjärvi till Kaamas- och Kielajoki för att leka.

Kaamasjoki och Kielajoki

Rekreationsfiske
1.6.–31.8.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat, så kolla tillgången före du reser.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Antalet tillstånd

Antalet tillstånd är 1400 fiskedygn.

Period Antalet tillstånd
1.6.–30.6. 320 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.
1.7.–31.7. 640 fiskedygn. Högst 25 personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.
1.8.–31.8. 440 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

I Kaamasjoki–Kielajokis tillståndsområde kan kunden väljä att tillståndet ska vara giltig i 12 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
12 timmar 10 €
24 timmar 15 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.–31.8.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Tillståndsområdet: Kaamanen–Karigasniemi landsvägsbro över Kaamasjoki –  Kaamanen–Karigasniemi landsvägsbro över Kiellajoki

Det finns vattenområden med fiskeförbud och privata vattenområden i Kaamasjoki. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap och bete

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lapland, alltså också Kaamasjoki–Kielajokis tillståndsområde, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden.

Desinfektion av redskapen

Fiskeredskap som hämtas till tillståndsområdet från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe.

Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris.

Desinfektionsställen finns i Enare fiskehamn och i SEO-bensinstation i Enare.

Fångstkvot och fångstrespons

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 35 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.