Hoppa till huvudinnehåll

Kaamasjoki och Kielajoki 1583

Tillståndsområdet 1583 Kaamasjoki och Kielajoki tas bort våren 2024. Från och med april ersätts det av två nya tillståndsområden för spöfiske: 1523 Kielajoki och 1524 Kaamasjoki. Sidorna för de nya områdena publiceras i mars.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Kaamasjoki–Kielajokis tillståndsområde ligger i Enare och rinner ca 90 km från Peltotunturi-fjällen och ut i Muddusjärvi. Kielajoki är Kaamasjokis största biälv.

Älvarna vårdas inte med utplantering utan fiskstammen är beroende av naturlig förökning. Kielajoki från Kaamanen–Karigasniemi vägbro till älvens övre lopp har i många år varit helt fredade från allt fiske på initiativ av Enare fiskeområde. Med fredningen har man tryggat öringens vandring från Muddusjärvi till Kaamas- och Kielajoki för att leka.

Kaamasjoki och Kielajoki

Rekreationsfiske
1.6.–31.8.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)

Köp tillstånd

Antalet fisketillstånd är begränsat. Kontrollera på förhand om det finns tillstånd kvar.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

Antalet tillstånd

På Kaamasjokis och Kielajokis spöfisketillståndsområde säljs 1 400 fisketillstånd. I följande tabell presenteras antalet tillstånd som periodvis är till salu:

Period Antalet tillstånd
1.6.–3.7. 400 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.
4.7.–31.7. 560 fiskedygn. Högst 20 personer köpa spöfisketillstånd för samma dygn.
1.8.–31.8. 440 fiskedygn. Ingen kvot per dygn.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

I Kaamasjoki–Kielajokis tillståndsområde kan kunden väljä att tillståndet ska vara giltig i 12 timmar eller 24 timmar. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
12 timmar 10 €
24 timmar 15 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. I så fall behöver de inte eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.–31.8.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Tillståndsområdet börjar i Kaamanen där vägen mellan Kaamanen och Karigasniemi korsar Kaamasjoki. Tillståndsområdet upphör vid Giellájohka semesterby, där vägen mellan Kaamanen och Karigasniemi korsar Kielajoki.

Det finns vattenområden med fiskeförbud och privata vattenområden i Kaamasjoki. Spöfisketillståndet berättigar inte till fiske i dessa vattenområden.

Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Kaamasjoki-Kielajoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Kaamasjoki-Kielajoki utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen hos SEO-bensinstation i Ivalo och i Enare fiskehamn.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell: 

fiskart kvot för 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11. *
Harr Minst 35 cm

Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

* Under fredningstid för öring är det ändå inte tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).

Vid Tuurukoski i Kaamasjoki finns många privata landområden som man inte får röra sig genom. Bilar ska inte heller parkeras i vägskäl som leder till privata markerna. Tänk också på att bevara hemfriden vid dessa fastigheter när du fiskar.