Siirry pääsisältöön

Kaamasjoki ja Kielajoki 1583

Lupa-alue 1583 Kaamasjoki ja Kielajoki poistuu keväällä 2024. Huhtikuusta alkaen sen korvaa kaksi uutta vapalupa-aluetta: 1523 Kielajoki ja 1524 Kaamasjoki. Uusien alueiden sivut julkaistaan maaliskuussa.

Vuoden 2024 luvanmyynti alkaa 9.4.2023 kello 9.00.

Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alue sijaitsee Inarissa ja on noin 90 kilometriä pitkä. Kaamasjoki laskee Mutusjärveen. Kielajoki on Kaamasjoen suurin sivujoki.

Kaamasjoen ja Kielajoen kalasto on luonnon oman tuotannon varassa, sillä jokialueille ei istuteta kalaa. Inarin kalastusalue on jo vuosien ajan rauhoittanut Kielajoen ja sen latvat kaikelta kalastukselta. Rauhoitusalue alkaa kohdassa, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kielajoen. Rauhoituksella on turvattu taimenen luontainen lisääntyminen, sillä taimen nousee Mutusjärvestä kutuvaellukselle Kaamas- ja Kielajokeen.

Kaamasjoki ja Kielajoki

Vapakalastus
1.6.–31.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Hauki
Luontainen kalasto (ei istutuksia)

Luvan ostaminen

Vapalupien määrä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

LUPAMÄÄRÄT

Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueelle on myynnissä 1 400 kalastuslupaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty myynnissä olevat lupamäärät jaksoittain:

jakso lupamäärä
1.6.–3.7. 400 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.
4.7.–31.7. 560 kalastusvuorokautta. Samalle vuorokaudelle vapaluvan voi ostaa enintään 20 henkilöä.
1.8.–31.8. 440 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 12 tuntia tai 24 tuntia. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
12 tuntia 10 €
24 tuntia 15 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

 

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

Sovelluksella voit ostaa vapaluvan helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

1.6.–31.8.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Lupa-alue alkaa Kaamasessa kohdasta, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kaamasjoen. Lupa-alue päättyy Giellájohkan lomakylän kohdalla, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kielajoen.

Kaamasjoessa on kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla.

Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa (eli myös Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä Inarin kalasatamassa.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11. *
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

* Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

 

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).

Kaamasjoella Tuurukosken varressa on paljon yksityisiä maa-alueita. Näiden alueiden kautta ei tule kulkea eikä autoa saa pysäköidä niille johtaviin liittymiin. Huomioithan myös kalastaessasi, että näiden kiinteistöjen kotirauha säilyy.