Hoppa till huvudinnehåll

Kielajoki 1523

Tillståndsområde 1523 Kielajoki ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1583 Kaamasjoki och Kielajoki. Det andra ersättande tillståndsområdet för spöfiske är 1524 Kaamasjoki.

Kielajoki är Kaamasjokis största biälv.

Älvarna vårdas inte med utplantering utan fiskstammen är beroende av naturlig förökning. Kielajoki från Kaamanen–Karigasniemi vägbro till älvens övre lopp har i många år varit helt fredade från allt fiske på initiativ av Enare fiskeområde. Med fredningen har man tryggat öringens vandring från Muddusjärvi till Kaamas- och Kielajoki för att leka.

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 9.4.2024 klockan 9.00.

Kielajoki

Rekreationsfiske
1.6.–31.8.
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar (inga planteringar)

Köp tillstånd

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet är antalet tillstånd begränsat. Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar.

Till spöfisketillståndsområdet Kielajoki säljs 400 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

PRISER OCH GILTIGHET AV TILLSTÅND

Spöfisketillstånd till Kielajoki kostar 20 euro per 24 timmar.

Tillståndet börjar alltid klockan 18.00.

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6.–31.8.

Vattendrag och områdesvisa begränsningar som hör till spöfisketillståndet

Kielajoki tillståndsområde börjar vid stället där Karigasniementie korsar Kielajoki semesterby vid Giellajohka. Tillståndsområdet slutar vid den punkt där Kielajoki ansluter sig till Kaamasjoki.

Fiskare kan kontrollera tillståndsområdets gränser på kartan på denna sida.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

Tillåtna fångstredskap är drag och fluga.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Kielajoki tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar man att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Kielajoki vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • på SEO bensinstation i Ivalo och
  • i Enare fiskhamn i Enare.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

FISKART KVOTEN PER 24 TIMMAR
Öring 1 fisk
Harr eller sik 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade.

Fångstförfrågningar skickas till fiskarna efter att tillståndet har upphört. Du meddelar väl också hur många fiskar du släppte ut igen.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

FISKART FÅNGSTMÅTT FREDNINGSTID
Öring Minst 50 cm 1.9.–30.11.*
Harr Minst 30 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde

*Under fredningstiden för öring är det inte heller i övrigt tillåtet att fiska i tillståndsområdet.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Mer information om fiske i området kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.