Hoppa till huvudinnehåll

Enare ödemark 1564

Spöfisketillståndsområdet i Enare ödemark omfattar vidsträckta områden runt om i Enare kommun. Till området hör både lättillgängliga objekt och områden med verklig frid och tystnad i ödemarken långt från vägarna och trafikbullret. Harr, öring och röding är de arter som de flesta fiskare i området strävar efter att fånga, men de vanligaste fångstarterna är gädda och abborre.

Fiske- och tillståndsarrangemangen i detta spöfiskeområde ändras i början av 2023. Området indelas i tre zoner, till vilka tillstånden säljs separat. Dessutom försvinner veckotillståndet och familjetillståndet ur tillståndsutbudet. Det finns fortfarande dygnstillstånd och säsongstillstånd för området. 
 

Enare ödemark

Rekreationsfiske
Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.
Kastfiske, Flugfiske, Pilkfiske, Trolling
Harr, Öring, Röding, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Flytring, Sjösättningsplats for båt, Stuga, Lämplig för personer med nedsatt rörlighet
Ett omfattande tillståndsområde där det finns många sjöar och älvar. En utmärkt plats för naturmänniskor, personer som söker lugn och ro, samt för hela familjen. Fiskbestånden är i huvudsak naturliga. Här hittar man alla fiskarter som förekommer i Lapplands skogar. De vanligaste fiskarna är dock harr, öring, abborre och gädda. I Sevettijärvi, Hammastunturis ödemark och Vätsäri finns både utplanterade och naturliga rödingsvatten.
I Sevettijärvis område är utmärkt för dagsutflykter för harr-, abborre- och rödingsfiskare.

Köp tillstånd

Antalet spöfisketillstånd för Enare ödemark är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ZONER OCH ANTALET TILLSTÅND

Zon 1

Zon 1 omfattar Näätämöjokis och Kiella- och Kaamasjokis avrinningsområden. Området består av vidsträckta ödemarksområden i Muotkatunturi och Kaldoaivi och ligger mellan Utsjoki kommungräns och Sevettijärventie samt Angelintie. Med tillståndet får man fiska i flera av områdets strömmande vatten samt i specialvattnen i närheten av Sevettijärvi: Rautujärvi och Kontinpaistamajärvi. Till området hör också Iijärvi, Muddusjärvi och Sevettijärvi, som är populära bland dragroddare.

Till zon 1 säljs 150 säsongstillstånd.

Zon 2

Zon 2 omfattar Vätsäri ödemarksområde i Östra Enare: Pakanajokis och Surnujokis avrinningsområden samt några mindre vattenområden kring Enare träsk. Vätsäriområdet är ett populärt område för rödingfiske. Populära sjöar är bl.a. Tuuli-, Äälis-, Surnu-, Vainos-, Pahtareikä- och Iso Rovijärvi Tillståndet berättigar till fiske i strömmande vatten i området med undantag av Siuttajoki. Med tillståndet får man också fiska i områdets specialvatten: I Ukolahti damm och i Taimenjärvi, som ligger i närheten av Sevettijärvi. Till tillståndsområdet hör också Paatsjoki i närheten av Nellimi by.

Till zon 2 säljs 100 säsongstillstånd.

Zon 3

Zon 3 omfattar de sydligaste delarna av Enare kommun och gränsar i söder till Urho Kekkonens nationalpark samt Sodankylä kommungräns. Till området hör Hammastunturi och Sarmitunturi ödemarker och dess vattendrag består av Juutuan- och Menesjokis samt delvis Lutto- och Ivalojokis avrinningsområden. Dragroddarna föredrar områdets största sjöar, Paadar-, Nangu- och Rahajärvi. I Hammastunturi ödemarksområde får fiskarna njuta av fantastiska fiskefångster och ödemarkens frid. Tillståndet berättigar till fiske i många av områdets strömmande vatten och specialvatten: Rautujärvi, Pontikkalampi och Kuoppajärvi. I områdena kring Sarmitunturi finns bra fiskeplatser bl.a. i Konto- och Sulkusjärvi samt i områdets strömmande vatten.

Till zon 3 säljs 150 säsongstillstånd.

Till zonerna säljs sammanlagt 16 000 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot. Totalt säljs 400 säsongstillstånd. Säsongstillståndet gäller endast inom den zon som det har lösts in för.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Enare ödemark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under kalenderår. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)
Sodankylä: Harjus Sportia
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Enare:  Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Lemmenjoki: Lemmenjoen lomamajat
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Ky

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Enare ödemark 1564 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Följande vattendrag i Enare har sitt eget spöfisketillstånd, alltså spöfisketillståndet Enare ödemark 1564 berättigar inte till fiske i dem:

Områdesvisa begränsningar

Tillståndet berättigar inte till fiske i Opukasjärvi närmare än 200 meter till flodmynningar.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall 

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Enare ödemark tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Enare ödemark utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen i Enare fiskhamn och på flera turismföretag vid Tana älv.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

 

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

FISKart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar
Röding 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.
Röding Inget fångstmått 15.9.–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiskereglerna i Enare fiskeområde finns på adressen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.