Hoppa till huvudinnehåll

Enare ödemark 1564

Tillståndsområdet Enare ödemark omfattar stora områden i Enare kommun. Till området hör både lättillgängliga mål för till exempel familjer och lugna och tysta ödemarksområden för den som vill långt bort från vägar och trafikbuller. Lugn och fantastiska fiskfångster kan man få bland annat i Vätsäris, Sarmis och Hammastunturis ödemarksområden. Också Muotkatunturis område erbjuder en fantastisk miljö för fisketurer. Harr, öring och röding är populära målarter i området, men man kan också få annan fisk som är typisk för området: sik, gädda och abborre. 
 
För dem som vill fiska harr kan vi rekommendera Harrijärvi norr om Neidenälven och Mellalompolo i Vätsäri ödemark. För rödingfiske finns det ypperliga ställen i Vätsäri ödemark nordost om Enare träsk i Tuulijärvi, Äälisjärvi, Surnujärvi, Vainosjärvi, Pahtareikäjärvi och Iso Rovijärvi, i vilka man också kan få präktiga harrar eller öringar. Sommartid tar man sig till området genom att vandra eller åka flygtaxi. Nära Sevettijärvi finns också vatten där man planterat ut röding. Trollingfiskarnas största favoritsjöar är Iijärvi, Muddusjärvi, Paadarjärvi, Nangujärvi, Sevettijärvi och Rahajärvi. 
 

Enare ödemark

Rekreationsfiske
Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.
Kastfiske, Flugfiske, Pilkfiske, Trolling
Harr, Öring, Röding, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Hyresbåt, Egen båt, Flytring, Sjösättningsplats for båt, Stuga, Tillgänglig
Ett omfattande tillståndsområde där det finns många sjöar och älvar. En utmärkt plats för naturmänniskor, personer som söker lugn och ro, samt för hela familjen. Fiskbestånden är i huvudsak naturliga. Här hittar man alla fiskarter som förekommer i Lapplands skogar. De vanligaste fiskarna är dock harr, öring, abborre och gädda. I Sevettijärvi, Hammastunturis ödemark och Vätsäri finns både utplanterade och naturliga rödingsvatten.
I Sevettijärvis område är utmärkt för dagsutflykter för harr-, abborre- och rödingsfiskare.

Köp tillstånd

Antalet spöfisketillstånd för Enare ödemark är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

I tillståndsområdet Enare ödemark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar, 7 dygn eller kalenderår. Säsongtillstånd, d.v.s. tillstånd som är giltiga hela kalenderåret, säljas ända den 1 juli. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
7 dygn 40 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

En familj kan köpa ett familjetillstånd vars pris och fångstkvot är dubbelt så stora jämfört med tillstånd för en person. Som familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar eller vårdnadshavare samt gifta par och sambor.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)
Sodankylä: Harjus Sportia
Saariselkä: Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen (utinaturen.fi) 
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Enare:  Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Lemmenjoki: Lemmenjoen lomamajat
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Ky

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Enare ödemark 1564 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Följande vattendrag i Enare har sitt eget spöfisketillstånd, alltså spöfisketillståndet Enare ödemark 1564 berättigar inte till fiske i dem:

Områdesvisa begränsningar

Tillståndet berättigar inte till fiske i Opukasjärvi närmare än 200 meter till flodmynningar.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall 

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

I Övre Lappland (d.v.s. också i Enare ödemark tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Enare ödemark utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Du kan desinficera fiskeredskapen i Enare fiskhamn och på flera turismföretag vid Tana älv.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

 

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

FISKart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar
Röding 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.
Röding Inget fångstmått 15.9.–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information om fiskereglerna i Enare fiskeområde finns på adressen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.