Siirry pääsisältöön

Inarin erämaa 1564

Inarin erämaan vapalupa-alue kattaa laajat alueet ympäri Inarin kuntaa. Alueeseen kuuluu sekä helposti saavutettavia kohteita että todellista erämaan rauhaa ja hiljaisuutta kaukana teistä ja liikenteen melusta. Harjus, taimen ja rautu ovat useiden kalastajien tavoitelajeja alueella, mutta tyypillisimpiä saalislajeja ovat hauki ja ahven.

Kalastus- ja lupajärjestelyt tällä vapalupa-alueella muuttuivat vuoden 2023 alussa. Alue jaettiin kolmeen vyöhykkeeseen, joille luvat myydään erikseen. Lisäksi viikkolupa ja perhelupa poistuivat lupavalikoimasta. Alueelle on edelleen saatavilla vuorokausilupia sekä kausilupia. 

Inarin erämaa

Vapakalastus
Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.
Heittokalastus, Perhokalastus, Pilkkiminen, Uistelu
Harjus, Taimen, Nieriä, Siika, Ahven, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia, Luontaisten lajien poikasistutuksia
Tulentekopaikka, Laavu, Vuokravene, Oma vene, Kelluntarengas, Veneen vesillelaskupaikka, Mökki, Liikuntarajoitteisille sopiva
Laaja lupa-alue, missä on paljon järvi-, lampi- ja jokivesiä. Erinomaisia kohteita sekä erähenkisille — rauhallisuutta hakeville — että koko perheelle luontoharrastuksiin. Kalastot ovat pääosin luontaisia. Täältä löytyvät kaikki metsä- ja tunturialueilla esiintyvät kalat. Yleisimpiä saaliskaloja ovat harjus, taimen, siika, ahven ja hauki. Sevettijärvellä, Hammastunturin erämaassa ja Vätsärissä on luontaisia rautuvesiä sekä Sevettijärven lähialueella siirtoistuksin hoidettuja kuten Rautuojan Rautujärvi sekä Kontinpaistamajärvi.
Sevettijärven alueella on erinomaisia päiväretkikohteita harjuksen, ahvenen ja raudun kalastajille. Inarin erämaassa on laaja Metsähallituksen ylläpitämä moottorikelkkareitistö. Tämän reitistön varrella on useita hyviä pilkkivesiä kuten esimerkiksi Suolisjärvi sekä useat muut Inari - Näätämö - Utsjoki reitistöllä olevat vedet. Myös Ivalon ja Inarin välisellä reitillä on hyviä kohteita — mm. Rautujärvi, jossa on luontainen kohtalaisen hyvä rautukanta.

Luvan ostaminen

Inarin erämaan vapalupa-alueen lupamäärä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa. Lue lisää lupaehtojen kohdasta Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan.

Vyöhykkeet ja lupamäärät

Vyöhyke 1

Vyöhyke 1 käsittää Näätämöjoen ja Kiella- ja Kaamasjoen vesistöalueet. Alue koostuu laajoista Muotkatunturin ja Kaldoaivin erämaa alueista sijoittuen Utsjoen kunnanrajan ja Sevettijärventien sekä Angelintien väliin. Luvalla saa kalastaa useissa alueen virtavesissä sekä Sevettijärven kylän läheisyydessä sijaitsevissa erityisvesissä: Rautujärvessä ja Kontinpaistamajärvessä. Alueeseen kuuluu myös vetouistelijoiden suosimat Iijärvi ja Muddusjärvi.

Vyöhykkeelle 1 on myynnissä 150 kausilupaa.

Vyöhyke 2

Vyöhyke 2 käsittää Itä-Inarin Vätsärin erämaa-alueen: Pakanajoen ja Surnujoen vesistöaluet sekä joitakin pienempiä vesialueita Inarijärven ympäriltä. Vätsärin alue on suosittua raudun kalastusaluetta. Suosittuja järviä ovat mm. Tuuli-, Äälis-, Surnu-, Vainos-, Pahtareikä- ja Iso Rovijärvi. Lupa oikeuttaa kalastamaan alueen virtavesissä Siuttajokea lukuunottamatta. Luvalla saa myös kalastaa alueen erityisvesissä: Ukolahden lammessa sekä Taimenjärvessä, jotka sijaitsevat Sevettijärven läheisyydessä. Lupa-alueeseen kuuluu myös Nellimin kylän läheisyydessä sijaitseva Paatsjoki.

Vyöhykkeelle 2 on myynnissä 100 kausilupaa.

Vyöhyke 3

Vyöhyke 3 käsittää Inarin kunnan Eteläisimmät osat rajoittuen Eteläosiltaan Urho-Kekkosen kansallispuistoon sekä Sodankylän kunnanrajaan. Alueeseen kuuluu Hammastunturin ja Sarmitunturin erämaat ja sen vesistöt koostuvat Juutuan-, Menes-, ja osittain Lutto- ja Ivalojoen valuma-alueista. Vetouistelijat suosivat alueen suurimpia järviä, Paadar-, Nangu- ja Rahajärveä. Hammastunturin erämaa-alueella on kalastajille tarjolla upeita kalansaaliita ja erämaan rauhaa. Lupa oikeuttaa kalastamaan monissa alueen virtavesissä sekä erityisvesissä: Rautujärvet, Pontikkalampi ja Kuoppajärvi. Sarmitunturin suunnalla hyviä kalapaikkoja löytyy mm. Kontos- ja Sulkusjärvistä sekä alueen virtavesistä.

Vyöhykkeelle 3 on myynnissä 150 kausilupaa.

Vyöhykkeille on myynnissä yhteensä 16 000 kalastusvuorokautta. Vuorokausikohtaista kiintiötä ei ole. Kausilupia myydään yhteensä 400 kappaletta. Kausilupa on voimassa vain sillä vyöhykkeellä, johon se on lunastettu.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Inarin erämaan vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 24 tuntia tai kalenterivuoden. Vapalupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
24 tuntia 10 €
Kalenterivuosi 60 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

 

 

Rovaniemi: Pilke-talo (luontoon.fi)
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalon palvelupiste (luontoon.fi)
Inari: Ylä-Lapin luontokeskus Siida (luontoon.fi)
Lemmenjoki: Lemmenjoen lomamajat
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Ky
Sodankylä: Harjus Sportia

 

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

Kalenterivuosi. Joki- ja purovedet on rauhoitettu 1.9.–30.11., joten silloin niissä ei saa kalastaa.

Missä tapauksissa kalastaja tarvitsee luvan

Vapaluvan tarve riippuu siitä, millaisessa vesistössä ja kuinka monella vavalla ja vieheellä kalastaa.

Inarin erämaan vapalupa 1564 tarvitaan, kun kalastaa

  • useammalla kuin yhdellä vavalla,
  • virtavesialueilla tai
  • virtaamattomilla erityisvesillä, joissa yleiskalastusoikeudet eivät päde.

Virtavesialueilla on siis sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä alueilla oikeuta kalastamaan vieheellä. Kuitenkin onkiminen ja pilkkiminen on virtavesialueilla kielletty riippumatta siitä, onko henkilöllä vapalupa vai ei.

Myös erityisvesillä on sallittua kalastaa vieheellä, kun hankkii vapaluvan: pelkkä kalastonhoitomaksun maksaminen ei näillä vesillä oikeuta kalastamaan vieheellä. Myös onkiminen ja pilkkiminen on erityisvesillä sallittu, kun hankkii vapaluvan. Erityisvedet on merkitty vapalupa-alueen PDF-karttaan sekä rajoitusalueena tämän sivun karttaikkunaan ja Retkikartta.fi-palveluun.

Muilla vapalupa-alueen virtaamattomilla vesillä pätevät yleiskalastusoikeudet: onkiakseen ja pilkkiäkseen kyseisillä vesillä henkilön ei tarvitse ostaa vapalupaa eikä maksaa kalastonhoitomaksua. Myös viehekalastus yhdellä (1) vavalla on näillä virtaamattomilla vesillä sallittua henkilöille, jotka ovat maksaneet kalastonhoitomaksun tai ovat alle 18-vuotiaita tai 65 vuotta täyttäneitä.

Vapaluvan piiriin kuulumattomat vesialueet

Seuraavilla Inarissa sijaitsevilla vesistöillä on oma vapalupansa, joten Inarin erämaan vapalupa 1564 ei oikeuta kalastamaan niissä:

Aluerajoitukset

Opukasjärvessä on kiellettyä kalastaa 200:aa metriä lähempänä jokisuita.

Kalastusvälineet, syötit ja perkausjätteet

Vetouistelussa saa käyttää enintään kahdeksaa (8) vapaa.

Ylä-Lapissa (eli myös Inarin erämaan vapalupa-alueella) on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa. Näin estetään Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen. Saaliiksi saatujen kalojen perkausjätteiden hautaamista suositellaan muiden kalaloisten, kuten haukimadon ja lokkiloisen, leviämisen ehkäisemiseksi.

Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi kalastusvälineiden, jotka tuodaan Inarin erämaan vapalupa-alueelle ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastusvälineet voi desinfioida Inarin kalasatamassa sekä useissa matkailuyrityksissä Tenojoen varrella.

Toimenpiteet Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm Joki- ja purovesissä 1.9.–30.11. (Joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.)
Harjus Vähintään 30 cm Harjuksella ei ole rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella, mutta joki- ja purovedet on rauhoitettu kaikelta kalastamiselta 1.9.–30.11.
Nieriä eli rautu Ei pyyntimittaa 15.9.–30.11.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi lohikalojen selviytymiseen vapauttamisesta. Veden lämpötilan lähestyessä +20 astetta lohikaloja tuleekin kalastaa harkiten. Tätä lämpimämmissä vesissä lohikalojen kalastusta tulee välttää. Tällöin kannattaa suosia lämpöä paremmin kestäviä lajeja, kuten kuhaa, haukea ja ahventa. Lue lisää vastuullisen kalastajan ohjeista.

Saaliskiintiöt

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus 3 yksilöä
Nieriä eli rautu 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Lisätiedot

Lisätietoja Inarin kalatalousalueen kalastussäännöstä saat verkkosivulta www.inarinkalatalousalue.fi.

Lisätietoa Gyrodactylus salaris -loisesta ja sen leviämisen ehkäisemistä saa lisää tietoa Lapin ELY-keskukselta sekä Ruokavirastosta (ruokavirasto.fi).

Alueen retkikohteita voi hakea Luontoon.fi:ssä.