Hoppa till huvudinnehåll

Hammastunturi-Sarmitunturi 1503

Tillståndsområde 1503 Hammastunturi-Sarmitunturi ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1564 Enare ödemark. De två övriga tillståndsområdena för spöfiske som ersätter Enare ödemark är 1501 Muotkatunturi-Kaldoaivi och 1502 Vätsäri.

Hammastunturi-Sarmitunturi tillståndsområde för spöfiske täcker Enare kommuns sydligaste delar och gränsar till Urho Kekkonens nationalpark och Sodankylä kommungräns. Till området hör Hammastunturi och Sarmitunturi ödemarker och deras vattendrag som består av Juutuanjokis och Menesjokis avrinningsområden och delvis av Luttojokis samt Ivalojokis avrinningsområden. I dessa ödemarksområden får fiskare njuta av fantastiska fiskefångster och fridfull ödemark.

I tillståndsområdet kan man fiska i både tjärnar, sjöar och älvar. Dragroddarna föredrar tillståndsområdets största sjöar, såsom Paadar-, Nangu- och Rahajärvi. I områdena kring Sarmitunturi finns bra fiskeplatser bl.a. Konto- och Sulkusjärvi samt områdets strömmande vatten.

 

Hammastunturi-Sarmitunturi

Rekreationsfiske
Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9.–30.11.
Kastfiske, Flugfiske, Pilkfiske, Trolling
Harr, Öring, Röding, Sik, Abborre, Gädda
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Reserveringsstuga, Hyresstuga, Kåta

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillstånd i tillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi säljs 4300 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 100 säsongstillstånd.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)
Sodankylä: Harjus Sportia
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Enare:  Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Oy

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9.–30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Hammastunturi-Sarmitunturi 1503 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Dessa vatten är:

  • Rautujärvet
  • Pontikkalampi
  • Kuoppajärvi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Följande vattendrag i Enare har sitt eget spöfisketillstånd, alltså spöfisketillståndet Hammastunturi-Sarmitunturi 1503 berättigar inte till fiske i dem:

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall 

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • hos flera turistföretag vid Tana älv,
  • i Enare fiskhamn och
  • på Sevetin Baari i Sevettijärvi.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

 

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

FISKart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar
Röding 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.
Röding Inget fångstmått 15.9.–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om fiskereglerna i Enare fiskeområde finns på adressen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).

Mer information om tillståndsområdet Hammastunturi-Sarmitunturi och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.