Hoppa till huvudinnehåll

Muotkatunturi-Kaldoaivi 1501

Tillståndsområdet 1501 Muotkatunturi-Kaldoaivi ersätter delvis det tidigare tillståndsområdet för spöfiske 1564 Enare ödemark. De två övriga tillståndsområdena för spöfiske som ersätter Enare ödemark är 1502 Vätsäri och 1503 Hammastunturi-Sarmitunturi.

Muotkatunturi-Kaldoaivi tillståndsområde för spöfiske omfattar Neidenälvens samt Kiella- och Kaamasjokis vattendrag. Området består av vidsträckta ödemarksområden i Muotkatunturi och Kaldoaivi och ligger mellan Utsjoki kommungräns och Sevettijärventie samt Angelintie. Tillståndsområdet omfattar många sjö-, tjärn- och älvvatten.

Tillståndsområdet omfattar både lättillgängliga objekt och områden med verklig frid och tystnad i ödemarken långt från vägarna och trafikbullret. De vanligaste fångstfiskarna i området är harr, öring, röding, sik, abborre och gädda.

 

Muotkatunturi-Kaldoaivi

Rekreationsfiske
Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.
Kastfiske, Flugfiske, Pilkfiske, Trolling
Harr, Öring, Röding, Sik, Abborre, Gädda
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Skärmskydd, Sjösättningsplats for båt, Ödestuga, Hyresstuga

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljingen för 2024 börjar 4.1.2024.

Antalet spöfisketillstånd i tillståndsområdet Muotkatunturi-Kaldoaivi är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ANTALET TILLSTÅND

Till spöfisketillståndsområdet Muotkatunturi-Kaldoaivi säljs 4300 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot.

Totalt säljs 150 säsongstillstånd.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Muotkatunturi-Kaldoaivi kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller under hela säsongen. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 15 €
Hela säsongen (kalenderår) 100 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Rovaniemi: Pilke vetenskapscentrum (utinaturen.fi)
Sodankylä: Harjus Sportia
Ivalo: Ivalon Eräsoppi
Ivalo: Ivalo kundtjänst (utinaturen.fi)
Enare:  Övre Lapplands naturum Siida (utinaturen.fi)
Kaamanen: Muotkan Ruotku, Giellajohka Oy

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår, älvar och bäckar är fredade 1.9 – 30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Muotkatunturi-Kaldoaivi 1501 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi. Dessa vatten är:

  • Rautujärvi
  • Kontinpaistamajärvi

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. I dessa lugnvatten är även handredskapsfiske med ett (1) spö tillåtet för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller som är under 18 år, 70 år fyllda eller har fyllt minst 65 år före den 31 december 2023. 

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillstånd Muotkatunturi-Kaldoaivi 1501 berättigar inte till fiske i följande Forststyrelsens vattendrag trots att de ligger i området:

Områdesvisa begränsningar

Tillståndet berättigar inte till fiske i Opukasjärvi närmare än 200 meter till flodmynningar.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall 

Spöfisketillståndet tillåter fiskare att använda högst åtta (8) spön eller linor samtidigt.

I Övre Lappland (d.v.s. också i tillståndsområdet Muotkatunturi-Kaldoaivi) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

För att förhindra spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris och vattenpest (Elodea canadensis) måste fiskeredskapen som tas med sig till tillståndsområdet Muotkatunturi-Kaldoaivi vara helt torra. Dessutom rekommenderas att fiskeredskapen desinficeras vid desinficeringspunkterna innan man börjar fiska. Fiskeredskapen kan desinficeras

  • hos flera turistföretag vid Tana älv,
  • i Enare fiskhamn och
  • på Sevetin Baari i Sevettijärvi.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning. Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland, Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) och Utinaturen.fi.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

FISKart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar
Röding 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.
Röding Inget fångstmått 15.9.–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Vattentemperaturen har stor inverkan på laxfiskarnas överlevnad. När vattentemperaturen närmar sig +20 grader bör laxfiskar fiskas med eftertanke. I varmare vatten än så bör man undvika laxfiske. Då lönar det sig att föredra arter som tål värme bättre, såsom gös, gädda och abborre. Läs mer om anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Övriga uppgifter

Ytterligare information

Mer information om fiskereglerna i Enare fiskeområde finns på adressen www.inarinkalatalousalue.fi (på finska).

Mer information om Muotkatunturi-Kaldoaivi området och fiske där kan erhållas från följande Forststyrelsens serviceställen:

Information om områdets natur och utflyktsmål finns på adressen Utinaturen.fi.