Siirry pääsisältöön

Lähikalastuskohteen kehittäminen -hanke toteutettiin Kainuun kalatalouskeskuksen, Metsähallituksen ja Kainuun vapaa-ajankalastajien yhteistyönä. Tavoitteena oli kehittää Kajaanissa sijaitsevasta Hoikanlammesta houkutteleva kalastuskohde erityisesti lapsille ja nuorille, jolloin lampi toimisi ponnahduslautana harrastuksen alkuun. Tavoitteisiin kuului myös hankeorganisaatioiden välisen yhteistyön kehittäminen kalastusharrastuksen edistämisessä. Hanke toteutettiin vuonna 2019 ja se sai rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista 2 000 euroa.

Toimenpiteet

Hankkeen alussa yhteistyöorganisaatiot pohtivat Hoikanlammen kehittämistä lähikalastuskohteeksi ja sopivat toimintasuunnitelmasta. Keväällä Hoikanlammella tehtiin raivaustöitä, jotta rannalta kalastamisen olosuhteita saatiin parannettua. Lisäksi kohteeseen valmistettiin opastetaulut, joissa on kattavasti infoa kalastuskohteesta ja kalastuksesta yleensä. Alkukesästä Hoikanlampeen istutettiin Oulujärvestä isoja ahvenia, mikä ei sisältynyt hankekuluihin.

Kesän ja syksyn aikana Hoikanlammella järjestettiin opastettuja tapahtumia, kuten Vapapäivä ja Nuorten PM rantaonki. Näiden lisäksi järjestettiin useita yksittäisiä tapahtumia pienemmille ryhmille, kuten koululuokille. Opastustoiminnassa on tarkoitus ohjata lapsia ja nuoria erityisesti luontaisten kalalajien kestävään kalastukseen, minkä vuoksi ahven oli tapahtumissa lajina voimakkaasti esillä. Tapahtumissa jaettiin osallistujille muun muassa kalapelikortteja ja onkilaitteita.

Suuren osan opastetuista tapahtumista organisoi Kainuun vapaa-ajankalastajien kalastusohjaaja Matti Kulju, jonka työtä rahoitetaan myös kalastonhoitomaksuvaroin.

Lähikalastuskohteelle on Kajaanissa ollut selvästi kysyntää, sillä Hoikanlammen tapahtumissa on ollut aina aktiivisesti porukkaa liikkeellä. Moni kalastuskärpäsen puraisema on päässyt kokeilemaan ahvenen narraamista niin ongella kuin heittokalastusvälinein, kertoo Kulju.

Tapahtumien ohella lammella on käynyt paljon omatoimisia kalastajia, mikä ilahduttaa opastettujen tapahtumien organisoijaa.

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, vaan läheltäkin voi löytää upeita kalapaikkoja. Lähikalastuspaikalta voi parhaimmillaan saada myös maistuvaa lähiruokaa.

Tuloksia

Hankkeen avulla järjestäjät kokevat saaneensa Kajaaniin hienon lähikalastuskohteen, nuoria innostumaan kalastuksesta ja kalastusvälineitä tulevien tapahtumien järjestämistä varten. Lisäksi parannettiin Kainuun keskeisten toimijoiden yhteistyötä etenkin nuorille suunnattujen kalastustapahtumien järjestelyissä.

Hanke onnistui hyvin, ja sen jälkeenkin Hoikanlammella on järjestetty useita kalastustapahtumia. Myös ensi kesälle on suunnitteilla tapahtumia, ja kalastuspaikan kehittämistä on jatkettu yhteistyössä hankkeen jälkeenkin. Esimerkiksi raivaustöitä on jatkettu ja rannoille on rakennettu kalastuslaitureita, summaa Kainuun kalatalousalueen toiminnanjohtaja Jaakko Muurimäki.

 

Kolme miestä kokoaa kaadettujen koivujen oksia lumisessa rannassa..

Hoikanlammella tehtiin kevättalvella raivaustöitä, jotta rantaan saatiin lisää kalastusaluetta. Kuva: Matti Kulju

 

Puinen katos, jonka suojassa lapsia ja aikusia. Katosta vasten nojaa monta onkivapaa.

Kajaanin kaupungin päiväleiri oli yksi Hoikanlammella järjestetyistä lasten kalastustapahtumista. Leirin kalastusopastus ja -välineet kustannettiin kalastonhoitomaksuilla. Kuva taukopaikalta: Matti Kulju

Tutustu Hoikanlampeen 
Katso muita kalastonhoitomaksuilla rahoitettuja hankkeita
Maksa kalastonhoitomaksu (Eräluvat-verkkokauppa)