Siirry pääsisältöön
 

Länsi-Kainuu on vedenjakaja-aluetta. Siksi monet Oulujoen, Iijoen ja Kiiminkijoen haarojen latvapuroista saavat alkunsa kirkasvetisistä, kylmistä lähteistä.

Länsi-Kainuun latvapurojen taimenkanta on viime vuosikymmeninä kärsinyt metsäojituksista ja virtavesien perkaamisista. Toimenpiteet ovat hävittäneet kutemiseen sopivia luonnonsorakoita, jolloin lisääntymisestä on tullut pullonkaula taimenpopulaation kasvulle. Latvapurojen valuma-alueiden kunnostuksilla on parannettu vedenlaatua ja pienennetty tulvia, jolloin alivirtaamat eli virtaamat vähävetisenä aikana, ovat kasvaneet.

Kunnostuksia kuorma-auton ja kaivinkoneen avulla

Metsätalous Oy ja Metsähallituksen Eräpalvelut toteuttivat osana Kalaelinympäristöjen hoito-hanketta kalataloudellisia kunnostuksia elokuussa 2019 yhteensä 27 Länsi-Kainuun purolla. Kunnostuksilla pyritään tukemaan alueen taimenpopulaation luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Tavoitteena on taimenkannan elinvoimaisuuden turvaaminen ja yksilömäärän lisääminen.

Soraistuksissa tarvittu materiaali eli kymmenen autokuormaa seulottua pyöreähkökivistä soraa, hidastekivet ja patomateriaali, kuljetettiin paikan päälle kuorma-autolla. Jatkokuljetuksessa käytettiin tarvittaessa kaivinkonetta. Kutusorakoiden perustamisen yhteydessä korjattiin rumpujen asennuksen yhteydessä syntyneet kulkuesteet eli nostettiin vedenpintaa rumpujen alapuolella. Kunnostuksiin käytettiin kalastonhoitomaksuja noin 8000 €, ja suunnittelutyö tehtiin normaalin metsäsuunnittelun yhteydessä. Kunnostustoimintaa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa.

 

Järeällä ja kauas ulottuvalla liukupuomilla sekä suurella kahmaisukouralla varustettu kuorma-auto osoittautui kustannustehokkaaksi. Kulut olivat puroa kohti noin 300 €, sisältäen materiaalin, kuljetuksen ja levityksen.

 

 

 

Rakennettu kutusoraikko matalan koskijakson niskalla. Hidastekivet suojaavat jääkannen painumiselta puron pohjaan, antavat kuteville kaloille näkösuojaa ja alentavat puron pohjan virtausta. Soraikko mataloituu ja virran nopeus lisääntyy alavirtaan, jolloin taimenen mätiä hapettava vesi menee paremmin soran läpi ja soraikko pysyy puhtaana.

Parhaita kutusoraikon paikkoja ovat matalien kivipohjaisten koskijaksojen niskat sekä pienet sivupurot, jolloin kuoriutuvien taimenenpoikasten vaara jäädä muiden saaliiksi on pieni.

Kuvat: Esko Laitinen, Metsähallitus

Maksa kalastonhoitomaksu (Eräluvat-verkkokauppa)