Siirry pääsisältöön

Pienriistalupia on neljänlaisia. Kanalintujen, vesilintujen ja jänisten, majavien sekä pienpetojen metsästämiseen on omat metsästyslupansa, mutta luvilla saa metsästää tiettyjä muitakin pienriistalajeja kuin edellä mainittuja.

  • Kanalintuluvalla voi kanalintujen lisäksi metsästää kaikkea muutakin pienriistaa mutta ei yleensä majavaa. Joillakin lupa-alueilla majava sisältyy kanalintukausilupaan. Tämä mainitaan lupa-alueen sivulla.
  • Vesilintu- ja jänislupa oikeuttaa metsästämään kaikkea muuta pienriistaa paitsi kanalintuja ja majavaa.
  • Majavaluvalla saa majavan lisäksi metsästää kaikkia pienpetoja ja rauhoittamattomia eläimiä.
  • Pienpetoluvalla voi metsästää paitsi pienpetoja myös villisikaa ja rauhoittamattomia eläimiä.

Pienriistaluvissa voi kuitenkin olla metsästysaluekohtaisia poikkeuksia, jotka johtuvat muun muassa luonnonsuojelusäädösten rajoitteista. Siksi kannattaa lukea lupaehdot ja kohteen kuvaus. Ennen pienriistaluvan hankkimista tulee lukea myös Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot.

Jokainen metsästyslupa on sijoitus luontoon, sillä luvista saatu tulo käytetään riistanhoitoon.

Pienriistan metsästämisen lupatyyppejä

Pienriistaa ovat muun muassa metsäkanalinnut, jänikset, vesilinnut ja kanadanmajava. Metsästyslupia voi hankkia vuorokaudesta viikkoon tai koko kaudeksi. Kausilupia kanalintujen metsästykseen haetaan huhtikuussa sähköisesti tai paperilomakkeella. Myös jousimetsästäjille on tarjolla kausilupia joko kaikelle pienriistalle tai vesilintu- ja jänislupana.

Pienriistaluvilla saa metsästää myös pienpetoja, tosin pienpedoille on omat, halvemmat luvat. Villisian metsästysoikeus sisältyy kaikkiin pienriistalupiin.

Alle 18-vuotiaille on tarjolla viikoksi edullinen nuorisolupa, joka kattaa kaiken pienriistan paitsi majavan metsästyksen.

Metsähallituksessa metsästyksen suunnittelu perustuu riistakantojen kestävyyteen sekä alueen metsästyspaineeseen. Metsästyslupavaroilla hoidetaan monin tavoin riistan elinympäristöä.

Pienriistaluvat näkyviin myös Oma riista -palveluun

Puhelinmyynnistä tai verkkokaupasta ostetut pienriistan vuorokausi- ja kausiluvat sekä karhuluvat saa näkymään myös Oma riista -palvelussa.

Toimi lupaa ostaessasi näin.

Pienriista-alueet Garmin-tiedostoina

Pienriista-alueiden rajat Garmin-tiedostoina (img) ovat ladattavissa eräkohteiden esittelysivuilla.

Varmista porotyöt ennen jahtia

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.