Kanalintuluvalla voit metsästää kaikkea pienriistaa. Vesilintu- ja jänislupa oikeuttaa metsästämään kaikkea muuta pienriistaa kuin kanalintuja. Majavaluvalla saa majavan lisäksi metsästää myös kaikkia pienpetoja ja rauhoittamattomia eläimiä. Pienpetoluvalla voit metsästää paitsi pienpetoja, myös villisikaa ja rauhoittamattomia eläimiä. Pienriistaluvat kattavat myös pienpedot niillä alueilla, joilla pienpetojahti on sallittua. Tämä selviää luvan ehdoista tai kohdetiedoista.

Pienriistan metsästys valtion mailla

Pienriistaa ovat muun muassa metsäkanalinnut, jänikset, vesilinnut ja kanadanmajava. Metsästyslupia voi hankkia vuorokaudesta viikkoon tai koko kaudeksi. Kanalintujen metsästyksen mahdollistavia kausilupia haetaan huhtikuussa sähköisesti tai kirjallisesti. Myös jousimetsästäjille on tarjolla kausilupia joko kaikelle pienriistalle tai vesilintu- ja jänislupana.

Pienriistaluvilla saa metsästää myös pienpetoja, tosin pienpedoille on omat, halvemmat luvat.

Alle 18-vuotiaille on tarjolla edullinen nuorisolupa viikoksi, joka kattaa kaiken pienriistan metsästyksen.

Metsähallituksessa metsästyksen suunnittelu perustuu riistakantojen kestävyyteen sekä alueen metsästyspaineeseen. Riistan elinympäristöä hoidetaan monin tavoin metsästyslupavaroilla.

Pienriista-alueet Garmin-tiedostoina

Pienriista-alueiden rajat Garmin-tiedostoina (img) löydät eräkohteiden esittelysivuilta.

Pienpetopyynti

Metsähallitus kannustaa metsästäjiä pienpetojen pyyntiin. Minkin ja supikoiran metsästys on todellista luonnonhoitotyötä, josta hyötyvät riistan lisäksi myös monet muut lajit.