Siirry pääsisältöön

Pienriistalupia on neljänlaisia. Kanalintujen, vesilintujen ja jänisten, majavien sekä pienpetojen metsästämiseen on omat metsästyslupansa, mutta luvilla saa metsästää tiettyjä muitakin pienriistalajeja kuin edellä mainittuja.

  • Kanalintuluvalla voi kanalintujen lisäksi metsästää kaikkea muutakin pienriistaa mutta ei yleensä majavaa. Joillakin lupa-alueilla majava sisältyy kanalintukausilupaan. Tämä mainitaan lupa-alueen sivulla.
  • Vesilintu- ja jänislupa oikeuttaa metsästämään kaikkea muuta pienriistaa paitsi kanalintuja ja majavaa.
  • Majavaluvalla saa majavan lisäksi metsästää kaikkia pienpetoja ja rauhoittamattomia eläimiä.
  • Pienpetoluvalla voi metsästää paitsi pienpetoja myös rauhoittamattomia eläimiä lukuun ottamatta räkättirastasta.

Pienriistaluvissa voi kuitenkin olla metsästysaluekohtaisia poikkeuksia, jotka johtuvat muun muassa luonnonsuojelusäädösten rajoitteista. Siksi kannattaa lukea lupaehdot ja kohteen kuvaus. Ennen pienriistaluvan hankkimista tulee lukea myös Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot.

Jokaisen lupatyypin sivulla on kartta, jolta näet ne pienriista-alueet, joille on mahdollista hankkia kyseinen lupa. Esimerkiksi Kanalinnut-sivulla esitetään kartalla ne alueet, joille on tarjolla kanalintulupia. Kaikki Metsähallituksen pienriista-alueet näet tältä kartalta sekä Retkikartta.fi-palvelusta.

Jokainen metsästyslupa on sijoitus luontoon, sillä luvista saatu tulo käytetään riistanhoitoon.

Pienriistan metsästämisen lupatyyppejä

Pienriistaa ovat muun muassa metsäkanalinnut, jänikset, vesilinnut ja kanadanmajava. Metsästyslupia voi hankkia vuorokaudesta viikkoon tai koko kaudeksi. Kausilupia kanalintujen metsästykseen haetaan huhtikuussa sähköisesti tai paperilomakkeella. Myös jousimetsästäjille on tarjolla kausilupia joko kaikelle pienriistalle tai vesilintu- ja jänislupana.

Pienriistaluvilla saa metsästää myös pienpetoja, tosin pienpedoille on omat, halvemmat luvat. Villisian metsästysoikeus sisältyy kaikkiin pienriistalupiin.

Alle 18-vuotiaille on tarjolla edullinen nuorisolupa, joka kattaa kaiken pienriistan paitsi majavan metsästyksen. Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa lupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Metsähallituksessa metsästyksen suunnittelu perustuu riistakantojen kestävyyteen sekä alueen metsästyspaineeseen. Metsästyslupavaroilla hoidetaan monin tavoin riistan elinympäristöä.

Varmista porotyöt ennen jahtia

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Metsästys- ja pyyntiajat

Ennen metsästystä on syytä tarkistaa metsästysajat, sillä ne vaihtelevat vuosittain. Metsästysajat päivitetään vuosittain Suomen riistakeskuksen verkkosivuille.

Metsästysajat voivat vaihdella Metsähallituksen lupa-alueiden sisällä, mikäli alue sijaitsee useamman kunnan alueella.

Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä.

Tarkista metsästys- ja pyyntiajat (riista.fi).

Pienriistaluvat ja -kartat näkyviin myös Oma riista -palveluun

Puhelinmyynnistä tai verkkokaupasta ostetut pienriistan vuorokausi- ja kausiluvat sekä karhuluvat saa näkymään myös Oma riista -palvelussa. Toimi lupaa ostaessasi näin.

Lisäksi Metsähallituksen pienriista-alueiden rajat saa kartalle Oma riista -sovelluksessa.

1. Aloitusnäkymässä valitse "Kartta".
2. Karttanäkymässä paina oikeassa yläkulmassa olevaa ratasta.
3. Metsähallituksen pienriista-alueen voi valita "Lisää alue" -valikosta. Alueet löytyvät lupa-alueen nimellä tai numerolla.

Pienriista-alueet Garmin-tiedostoina

Pienriista-alueiden rajat Garmin-tiedostoina (img) ovat ladattavissa eräkohteiden esittelysivuilla.