Eräkummi on innokas ja vastuullinen eränkävijä, metsästäjä tai kalastaja, joka haluaa vapaaehtoistyönä johdattaa lapsia ja nuoria eränkäynnin saloihin. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet. Tämä onnistuu tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata kokenut eränkävijä, jonka johdolla tutustutaan aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla ulkona.

Eräkummeja löytyy ympäri Suomen ja uusia kummeja toivotaan mukaan toimintaan!

 


ANNA PALAUtETTA ERÄKUMMITOIMINNASTA

Miten eräkummitoimintaa voisi kehittää? Jaa ideasi ja kokemuksesi!

 

Eräkummien eettiset periaatteet

  1. Eräkummi kunnioittaa luontoa.
  2. Eräkummi puhuu positiiviseen sävyyn kaikista luontoharrastuksista ja kaikista luontokappaleista.
  3. Eräkummi ei käytä kielteisiä termejä kuten ”roskakala” eikä lietso pelkoa tai vihaa yksittäistä lajia kohtaan.
  4. Eräkummi ei korosta saaliin kokoa tai ”mässäile” verisillä yksityiskohdilla erätarinoita kertoessaan.
  5. Eräkummi haluaa vaalia metsästystä ja kalastusta oleellisena osana suomalaista kulttuuriperintöä.
  6. Eräkummin tehtävä ei ole värvätä uusia metsästäjiä tai kalastajia, vaan kertoa omien kokemustensa kautta luontoon liittyvistä harrastuksista ja luoda myönteisyyttä eräharrastuksia kohtaan.
  7. Eräkummi edustaa kaikkia Suomen metsästyksen (ja kalastuksen) harrastajia! Eräkummi on neutraali ja perustaa puheensa faktoihin; korostaa vastuullisuutta, eettisiä käytänteitä ja hyvää metsästysmoraalia.
  8. Eräkummi huolehtii aina turvallisuudesta.