Metsähallituksen eräpalvelut kuuluu valtion riistakonserniin, jota ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Konserniin kuuluvat lisäksi muun muassa Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus. Kalastusasioissa merkittävät kumppanit ovat muun muassa Kalatalouden keskusliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.


Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.


Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskukseen (Luke) kuuluvat muun muassa entiset Metla sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Luke vastaa ennakoivasti ja asiakasläheisesti mm. riista- ja kalatalouspolitiikan, elinkeinojen ja harrastustoiminnan tarpeisiin. Tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on tieteellisesti korkeatasoista ja hyvin verkottunutta.

 


Kalatalouden Keskusliitto

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme edistämme kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

 


Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta, joka kestävällä tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja.

 


Metsästäjäliitto

Suomen Metsästäjäliitto on metsästäjien oma etujärjestö. Metsästäjäliitto järjestää jäsenilleen koulutuksia, palveluita ja etuja. Liitto julkaisee Jahti-Jakt -lehteä ja vastaa suomen metsästysampumatoiminnasta.

 


Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto on luonnon monimuotoisuutta, kestävää elämäntapaa, ympäristönsuojelua ja kulttuuriperinnön vaalimista edistävä vahva valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

 


Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Liiton toiminta on muuttunut koulutus- ja tiedotuspainotteiseksi jäsenseurojen toimiessa paikallisella tasolla metsästyksen ja kilpailutoiminnan parissa. Liitto pyrkii parantamaan jousenkäyttömahdollisuuksia metsästyksessä.

 


POLIISI

Poliisin erävalvontaverkosto on Metsähallituksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita erävalvonnassa. Poliisilla on alueellisia eräyhdyshenkilöitä, jotka muodostavat usein valvontapartioita yhdessä Metsähallituksen erätarkastajien kanssa.


RAJAVARTIOLAITOS

Rajavartiolaitoksella on erävalvontaan perehtynyttä ja erikoistunutta henkilöstöä. Rajavartijat ovat usein näkyvimpiä metsästyksen ja kalastuksen laillisuuden valvojia rajan tuntumassa. Rajavartiosto on mukana myös Metsähallituksen säännöllisissä erävalvontatapahtumissa.


Yliopistot

Suomen yliopistot osallistuvat eräalan tutkimuksiin useista tieteellisistä näkökulmista. Metsähallitus on myös tilannut yliopistoilta tutkimuksia esimerkiksi eräalan hankkeissa.