KALASTONHOITOMAKSU
KALASTUSLUVAT
PYYDYSKALASTUS
KALASTUSALUEET JA KARTAT
SUOJELUARVOT

Kalastonhoitomaksu

Millä alueilla kalastonhoitomaksulla saa kalastaa?

Siellä, missä kalastusta ei erikseen ole rajoitettu. Kätevimmin rajoitusalueet voi tarkistaa verkossa osoitteessa kalastusrajoitus.fi. Pelkällä kalastonhoitomaksulla ei saa kalastaa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla sekä erityiskohteilla, kuten istuta ja ongi -lammikoilla.

Täytyykö minun maksaa kalastonhoitomaksua tänä vuonna, jos täytän kesällä 65 vuotta?

Kalastonhoitomaksu tulee olla kalastusajalta maksettuna niin kauan kuin kalastaja on 64-vuotias. Kalastonhoitomaksun tarpeen ratkaisee syntymäpäivä, ei syntymävuosi.

Riittääkö pelkkä kalastonhoitomaksu, jos on menossa merelle tai järvelle uistelemaan?

Jos heittokalastaa tai vetouistelee yhdellä vavalla ja vieheellä, niin pääsääntöisesti kyllä. Jos käyttää esimerkiksi uistelussa useampaa vapaa, tarvitaan vesialueen omistajan lupa. Kannattaa myös tarkistaa, onko alueella kalastusrajoituksia.

Mitä lupia tarvitsen mukaan kalastusreissulle?

Kun kalastaa muutoin kuin ongella, pilkillä tai silakkalitkalla, mukana on lain mukaisesti oltava todistus kalastonhoitomaksun maksamisesta. Suomu-lehden takakannessa oleva kalastuskortti käy todisteena maksamisesta, samoin kalastonhoitomaksun ostokuitti. Jos kalastustapa edellyttää kalastonhoitomaksun maksamista, alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden on pidettävä mukana henkilöllisyystodistus iän selvittämistä varten. Mukaan tulee ottaa myös mahdolliset vesialueen omistajan myöntämät luvat.

Täytyykö ulkomaalaisenkin maksaa kalastonhoitomaksu?

Täytyy. Suomen kalastuslupajärjestelmä on sama ulkomaalaisille ja suomalaisille.

Kalastusluvat

Mille vesille Metsähallitus myy kalastuslupia?

Metsähallitus toimii valtion vesien kalastusoikeuden haltijana ja huolehtii kalastuksen järjestämisestä hallitsemillaan vesialueilla.

Yksityisvesille ei saa lupia Eräpalvelujen kautta, vaan lupa täytyy hankkia kyseisen vesialueen kalastusoikeuden haltijalta, joka voi olla esimerkiksi osakaskunta, kaupunki tai muu yksityinen taho.

Mistä saa tietoa yksityisvesien kalastusluvista ja löytää niiden myyjän?

Yksityisiä vesialueita on Suomessa useita kymmeniä tuhansia. Niiden lupajärjestelyistä ei ole olemassa yhtä yhteistä ”tietopankkia”. Kalastuslupien myyjän löytämistä helpottaa, jos tietää, mille alueelle on menossa kalastamaan.

Monella kalatalousalueella on verkkosivut, joilla annetaan tarkempia ohjeita tarvittavien lupien ostamisesta. Apua myyjän löytämisessä saa myös kalastajaliitoilta sekä kalatalouskeskuksilta, jotka ovat jakautuneet maakunnittain. Kalatalouskeskusten yhteystiedot löytyvät Kalatalouden Keskusliiton verkkosivuilta ahven.net. Neuvoja antavat myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalatalousasiantuntijat, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomen. Heidän yhteystietonsa on koottu järjestön verkkosivulle vapaa-ajankalastaja.fi. Kunnat ja kaupungit kertovat yleensä omilla verkkosivuillaan, millaisia kalastuslupia heidän vesialueillaan vaaditaan.

Valtion vesialueille lupia myy Metsähallitus osoitteessa eräluvat.fi ja palvelunumerossa 020 69 2424.

Kalastusalueen mahdollisiin rajoituksiin voi tutustua osoitteessa kalastusrajoitus.fi.

Olen ulkomaalainen. Tarvitsenko kalastaessani eri luvat kuin suomalainen?

Suomen kalastuslupajärjestelmä on sama ulkomaalaisille ja suomalaisille.

Pyydyskalastus

Kuinka lähelle toisen seisovaa pyydystä saa laittaa oman pyydyksen?

Kalastuslaki ei anna suoraa vastausta siihen, kuinka lähelle toisen seisovaa pyydystä saa laittaa oman pyydyksen. Kalastus ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä muulle luvalliselle kalastukselle. Yleiskalastusoikeuksin ei saa mennä kalastamaan 50 metriä lähemmäs kaupallisessa kalastuksessa käytettävää isorysää tai troolia.

Miksi pyydysmerkkejä ei saa ostettua muiden lupien tavoin verkkokaupasta?

Muoviset pyydysmerkit postitetaan asiakkaalle käsin, minkä vuoksi pyydysmerkit on päätetty myydä ainoastaan puhelinpalvelussa ja kalastuslupien myyntipisteissä. Vuoden 2020 alusta alkaen Metsähallitus luopuu muovisten pyydysmerkkien käytöstä, ja lupien ostaminen on mahdollista myös verkkokaupasta.

Kalastusalueet ja kartat

Kuinka lähellä vierasta mökkirantaa saa kalastaa?

Kalastuslainsäädännössä ei ole määritelty tarkkaa metrimäärää siitä, kuinka lähellä toisen rantaa saa kalastaa. Kalastuslain 50 §:n mukaan kalastus ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä ympäristölle, muille vesilläliikkujille, muulle luvalliselle kalastukselle eikä rannan omistajalle tai haltijalle.

Miten Retkikartta.fi-palvelua voi hyödyntää?

Retkikartta.fi-palvelusta voi etsiä ja tarkastella kartalla retki-, kalastus- ja metsästyskohteita. Näytettävän tietosisällön voi valita sivun vasemman laidan karttatasoista. Valikoista voi etsiä myös kalastus- ja metsästyskohteiden karttoja kohdevalikon tai hakutoimintojen avulla.

Mistä tietää, onko kalastuskohteella tulentekopaikkaa tai laavua?

Kalastuskohteiden retkeilyrakenteista saa tietoa esimerkiksi Retkikartta.fi-palvelusta valitsemalla karttatasoksi ”Retkeilypalvelut”.

Metsähallituksen kalastuskohteista saa tietoa myös lupa-alueiden kohdekuvauksista Eräluvat-sivustolta. Kohdekohtaisilta sivuilta saa lupa-alueen kartan PDF-tiedostona.

Suojeluarvot

Milloin voi joutua korvaamaan uhanalaisen kalan suojeluarvon?

Uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Suojeluarvoja koskevassa asetuksessa on yhteensä 23 erilaista arvoa, jotka vaihtelevat välillä 50–7 510 euroa. Uhanalaiset ja taantuneet kalalajit, joita asetus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika. Suojeluarvot voivat tulla tuomituksi seuraavissa tilanteissa:

Menettämisseuraamuksessa listattu kala on kalastettu

  1. kielletyllä kalastustavalla, pyyntimenetelmällä tai kalastusvälineellä (esim. jos kalastaisi uhanalaisen kalan dynamiittia käyttäen tai rokastaen, tai vapaa-ajan kalastaja käyttäisi yksinomaan kaupallisille kalastajille varattuja pyyntimuotoja).
  2. vastoin alueellisia kalastuskieltoja (kalalajikohtaisten rauhoitusalueiden lisäksi myös muut kuin lajikohtaiset alueelliset kalastuskiellot, esim. jokisuukalastuksen kielto ja kalatietä koskeva kalastuskielto).
  3. vastoin ajallisia kalastuskieltoja (=rauhoitusajat).
  4. vastoin pyyntimittoja (ala- tai ylämittaisena) tai muutoin kalastusasetuksessa säädetyn, ELY:n määräyksien taikka rajajokisopimusten määräysten vastaisesti (esim. saaliskiintiöt).
  5. sinänsä laillisesti (laillisena aikana, laillisesta paikasta, laillisin välein) mutta saaliiksi on tahattomasti tullut hyödyntämiskiellon kohteena oleva uhanalainen kala, joka on lain mukaan vapautettava mutta jota ei ole vapautettu.