Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa. Huom. yleiskalastusoikeudet oikeuttavat vain yhden vavan käyttöön onkimisessa, pilkkimisessä ja silakkalitkalla kalastuksessa. Samanaikaisesti useammalla vavalla kalastaminen vaatii aina kalastonhoitomaksun (18-64-vuotiailta) maksamisen sekä vedenomistajan luvan.

Rajoitukset

Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla sekä vesialueilla, joillaa kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.

ELY-keskukset voivat kieltää onkimisen ja pilkkimisen joiltain erikoisalueilta. Esimerkiksi useilla Metsähallituksen vapa-alueilla tarvitset luvan myös pilkkimiseen ja onkimiseen. Tiedot löytyvät www.kalastusrajoitus.fi -palvelusta.

 

Tarkista, missä ei saa pilkkiä tai onkia ilman lupaa!

Kalastusrajoitus.fi-palvelu. Kartta näyttää, missä onkija ja pilkkijä tarvitsee erillisen luvan tai missä kalastus on kielletty.

Retkikartta.fi-palvelu. Metsähallituksen alueet, joissa onkija ja pilkkijä tarvitsee eri luvan tai missä onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. Valitse "Karttatasot", "Metsästys ja kalastus", "Kalastuskohteet" ja "Vapa-alueet"