Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvitse lupaa. Yleiskalastusoikeudet oikeuttavat vain yhden vavan käyttöön onkimisessa, pilkkimisessä ja silakkalitkalla kalastuksessa. Kalastaakseen usealla vavalla täytyy 18–64-vuotiaiden aina maksaa kalastonhoitomaksu sekä hankkia vedenomistajan lupa.

Rajoitukset

Onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla sekä vesialueilla, joilla kalastus on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.

ELY-keskukset voivat kieltää onkimisen ja pilkkimisen joillain erikoisalueilla. Esimerkiksi useilla Metsähallituksen vapa-alueilla tarvitset luvan myös pilkkimiseen ja onkimiseen.

Tarkista, missä ei saa pilkkiä tai onkia ilman lupaa:

  • Kalastusrajoitus.fi-palvelu: Kartta näyttää, missä onkija ja pilkkijä tarvitsee erillisen luvan tai missä kalastus on kielletty.
  • Retkikartta.fi-palvelu: Metsähallituksen alueet, joissa onkija ja pilkkijä tarvitsee eri luvan tai missä onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. Valitse "Karttatasot", "Metsästys ja kalastus", "Kalastuskohteet" ja "Vapa-alueet".