Muistathan tarkistaa aluekohtaiset erityisehdot metsästyslupa-alueen kuvauksesta.
 

Metsästysaika

Rauhoitusajan ulkopuolella lajin laillisena metsästysaikana.

Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä. Tarkista metsästysajat aina ennen metsästykseen ryhtymistä. Lisätietoja www.riista.fi tai www.mmm.fi.

Saaliskiintiöt

Kanalintuluvat

Kanalintuluvat oikeuttavat metsästämään kaikkea pienriistaa poislukien majavaa. Luvalla saa metsästää myös pienpetoja, oravaa, piisamia,  villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomia lintuja: korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia, merilokkia ja räkättirastasta. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

VUOROKAUSILUVISSA:
4 saaliseläintä / vrk, joista korkeintaan

2 metsäkanalintua / vrk*

Enintään 1 metso / vrk, enintään 2 metsoa /syksy Metsähallituksen lupa-alueilta

*Poikkeuksena Ylä-Lapin lupa-alueet 1601-1605, 1607-1609 ja 1613-1616, joissa kanalintukiintiö on 3 riekkoa / vrk

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei  ole kiintiöity.
Nuorisoluvissa samat kiintiöt kuin kanalintujen vuorokausiluvissa.

KAUSILUVISSA:
20 saaliseläintä / kausi, joista korkeintaan

  • 10 metsäkanalintua
  • 2 metsäkanalintua / vrk
  • 1 metso / vrk, 2 metsoa /syksy Metsähallituksen lupa-alueilta
  • Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei  ole kiintiöity.

Vesilintu- ja jänisluvat

Vesilintu- ja jänisluvat oikeuttavat metsästämään kaikkea pienriistaa poislukien kanalinnut ja majava. Luvalla saa metsästää myös pienpetoja, oravaa, piisamia,  villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomia lintuja: korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia, merilokkia ja räkättirastasta. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

VUOROKAUSILUVISSA:
3 saaliseläintä / vrk

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei  ole kiintiöity.

KAUSILUVISSA:
15 saaliseläintä / kausi

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei  ole kiintiöity.

Majavalupa

Lupa oikeuttaa metsästämään majavan lisäksi myös kaikkia pienpetoja, piisamia, oravaa, villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomista linnuista korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia  ja merilokkia. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

2 majavaa / kausi
Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei  ole kiintiöity.

Pienpetolupa

Luvalla on mahdollista metsästää ilman kiintiötä kaikkia pienpetoja, piisamia, oravaa, villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomista linnuista korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia  ja merilokkia. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä. 

Yleiset lupaehdot

Metsästäjien tulee antaa aina saalispalaute riippumatta siitä onko saanut saalista vai ei (metsästyslaki 46§) Saalispalaute >

  • Huomautukset luvasta on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun saapumisesta.
  • Luvan maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Luvan peruuttaminen on tehtävä aina ennen laskun eräpäivää soittamalla erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai sähköpostitse eraluvat@metsa.fi
  • Maksamaton ja peruuttamaton lupa peritään jälkikäteen asiakkaalta.
  • Lupaa maksettaessa on aina ehdottomasti käytettävä laskun viitettä.
  • Lupa ja maksukuitti on oltava mukana metsästettäessä.
  • Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin lupaehtoja tai rikkoo metsästyslakia tai -asetusta, lupa voidaan peruuttaa välittömästi.

Tämä lupa ei ole esteenä lupa-alueella tehtäville metsänhoito-, maanmittaus- ja vastaaville töille eikä luvansaajalla ole oikeutta vaatia korvausta näistä toimenpiteistä metsästykselle mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Tulenteko on sallittu oksista ja hakkuutähteistä, mutta ei keloista, eikä Metsähallituksen tielle tai tiealueelle.

Peruutusehdot >