Metsästäjän tulee tarkistaa aluekohtaiset erityisehdot metsästyslupa-alueen kuvauksesta sen omalta verkkosivulta.
 

Metsästysaika

Lajia saa metsästää rauhoitusajan ulkopuolella lajin laillisena metsästysaikana. Metsästysajat vaihtelevat vuosittain, joten ne on syytä tarkistaa aina ennen metsästykseen ryhtymistä. Kun metsästysajat ovat selvillä, ne päivitetään Suomen riistakeskuksen verkkosivuille (riista.fi) >

Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä. Lisätietoja saa Suomen riistakeskuksen (riista.fi) tai maa- ja metsätalousministeriön (mmm.fi) verkkosivuilta >

Saaliskiintiöt

Kanalintulupa

Kanalintuluvat oikeuttavat metsästämään kaikkea pienriistaa paitsi majavaa. Luvalla saa metsästää myös pienpetoja, oravaa, piisamia, villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomia lintuja: korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia, merilokkia ja räkättirastasta. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

Vuorokausiluvat

Metsähallituksen lupa-alueilla saa kanalinnunmetsästyksen vuorokausiluvalla metsästää vuorokaudessa neljä (4) saaliseläintä kuitenkin seuraavin rajoituksin:

 • enintään kaksi (2) metsäkanalintua / vrk*
 • enintään yksi (1) metso / vrk ja kaksi (2) metsoa / syksy.

*Poikkeuksena Ylä-Lapin lupa-alueet 16011605, 16071609 ja 16131616, joissa kanalintukiintiö on kolme (3) riekkoa / vrk.

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei kuitenkaan ole kiintiöity.

Kausiluvat

Metsähallituksen lupa-alueilla saa kausiluvalla metsästää metsästyskauden aikana 20 saaliseläintä kuitenkin seuraavin rajoituksin:

 • enintään 10 metsäkanalintua
 • enintään kaksi (2) metsäkanalintua / vrk
 • enintään yksi (1) metso / vrk ja kaksi (2) metsoa / syksy.

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei kuitenkaan ole kiintiöity.


Nuorisolupa

Alle 18-vuotiaiden vuorokausiluvissa eli nuorisoluvissa pätevät samat kiintiöt kuin kanalinnunmetsästyksen vuorokausiluvissa.


Vesilintu- ja jänislupa

Vesilintu- ja jänisluvat oikeuttavat metsästämään kaikkea pienriistaa paitsi kanalintuja ja majavaa. Luvalla saa metsästää myös pienpetoja, oravaa, piisamia, villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomia lintuja: korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia, merilokkia ja räkättirastasta. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

Vuorokausiluvat

Vuorokausiluvalla saa metsästää vuorokaudessa kolme (3) saaliseläintä.

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei kuitenkaan ole kiintiöity.

Kausiluvat

Kausiluvalla saa metsästää metsästyskauden aikana 15 saaliseläintä.

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei kuitenkaan ole kiintiöity.


Majavalupa

Majavalupa oikeuttaa metsästämään majavan lisäksi myös kaikkia pienpetoja, piisamia, oravaa, villisikaa, sepelkyyhkyä sekä rauhoittamattomista linnuista korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia ja merilokkia. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

Majavaluvalla saa metsästää metsästyskauden aikana kaksi (2) majavaa.

Pienpeto-, villisika- ja rauhoittamattomien lintujen saalista ei ole kiintiöity.


Pienpetolupa

Luvalla on mahdollista metsästää kaikkia pienpetoja, piisamia, oravaa, villisikaa sekä rauhoittamattomista linnuista korppia (poronhoitoalueella), varista, harakkaa, naakkaa, harmaalokkia ja merilokkia. Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä, kärppä, hilleri ja mäyrä.

Näille lajeille ei ole asetettu saaliskiintiötä.

Yleiset lupaehdot

Metsästäjien tulee antaa aina saalispalaute riippumatta siitä, onko saanut saalista vai ei (metsästyslaki 46§). Jätä saalispalaute ensisijaisesti internetissä osoitteessa http://www.eraluvat.fi/saalispalaute. Huomioithan, että tarvitset saalispalautetta antaessasi metsästyslupasi numeron.

 • Jos luvassa on huomautettavaa, siitä täytyy ilmoittaa 7 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Ilmoitus tehdään Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai sähköpostitse osoitteeseen eraluvat@metsa.fi
 • Luvan maksamatta jättäminen ei ole luvan peruutus. Luvan peruuttaminen on tehtävä aina ennen laskun eräpäivää soittamalla Erälupien palvelunumeroon 020 69 2424 tai sähköpostitse osoitteeseen eraluvat@metsa.fi
 • Maksamaton ja peruuttamaton lupa peritään jälkikäteen asiakkaalta.
 • Lupaa maksettaessa on aina ehdottomasti käytettävä laskun viitettä.
 • Lupa ja maksukuitti on oltava mukana metsästettäessä.
 • Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin lupaehtoja tai rikkoo metsästyslakia tai -asetusta, lupa voidaan peruuttaa välittömästi.

Henkilön hankkima lupa ei estä lupa-alueella tehtäviä metsänhoito-, maanmittaus- ja vastaavia töitä. Luvansaajalla ei siis ole oikeutta vaatia korvausta haitoista, joita edellä mainitut toimenpiteet mahdollisesti aiheuttavat metsästykselle.

Tulen tekeminen on sallittu oksista ja hakkuutähteistä mutta ei keloista. Tulta ei saa tehdä Metsähallituksen tiellä tai tiealueella.

Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot >

 

Metsästys- ja pyyntiajat

Ennen metsästystä on syytä tarkistaa metsästysajat, sillä ne vaihtelevat vuosittain. Metsästysajat päivitetään Suomen riistakeskuksen verkkosivuille.

Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä.

Tarkista metsästys- ja pyyntiajat (riista.fi) >

Metsästyslaki ja metsästysasetus

Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja koiran pitämiseen.