Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen eräsuunnittelijoiden tehtävänä on mitoittaa kalastus oikein valtion vesillä. Kalastusjärjestelyjen tulee olla kestäviä niin luonnon kuin kalastajienkin näkökulmasta. Huolella suunnitellulla ja mitoitetulla kalastuksella varmistetaan kalakantojen kestävä käyttö ja kalastajien mahdollisuus nauttia harrastuksestaan myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja antavat Metsähallituksen kalastuksen eräsuunnittelijat. Erähenkilöstö-sivulla voit etsiä oikeaa henkilöä asiantuntemuksen (kalastus), alueen tai nimen perusteella.

Kalastusjärjestelyt

Kalastusjärjestelyt ovat keskeinen osa kalakantojen vastuullista hoitoa ja käyttöä. Suomen kalastuslaki ja kalastusasetus asettavat reunaehdot kalastukselle. Ne määrittelevät muun muassa kalojen pyyntimitat ja rauhoitusajat.

Tämän lisäksi myös vesialueen omistaja ja hallinnoija voi asettaa yksityiskohtaisempia ehtoja alueensa kalastukseen. Kalastusjärjestelyt ja -rajoitukset pyrkivät turvaamaan kalakantojen tilaa ja luontaista lisääntymistä. Järjestelyillä voidaan myös pyrkiä edistämään eri kalastajaryhmien - esimerkiksi lasten - viihtymistä ja kalastusharrastusta.

Metsähallituksen vesialueilla tyypillisiä kalastusjärjestelyjä ovat:

 • Saaliskiintiöt
 • Solmuvälirajoitukset
 • Pyyntimitat
 • Perhokalastukselle varatut lupa-alueet

Aluekohtaiset järjestelyt kerrotaan aina lupa-alueiden sivuilla lupaehdoissa.

Saalispalautteet

Kalastuksen suunnittelu perustuu myös saalispalautteisiin. Kun kalastaja antaa saalispalautteen vaikkapa suosikkikohteeltaan, hän osallistuu kohteen kalavesien hoitoon. Pyydyskalastajista erityisesti verkkokalastajien saalisilmoitukset ovat avainasemassa.

Aiemmin käytössä olleesta Tuikki.fi-kalastuspäiväkirjasta on luovuttu 1.2.2021. Saadakseen kattavampaa saalistietoa valtion vesiltä Metsähallitus panostaa keräystavan uudistamiseen. Kymmenellä Metsähallituksen kalastuskohteella on vuonna 2020 pilotoitu sähköpostitse lähetettävää saaliskyselyä yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisäksi Metsähallitus on mukana suunnittelemassa kalataloushallinnon yhteistä saalisilmoitusjärjestelmää.

Kiintiöinti

Kalastuksen kiintiöinti tarkoittaa, että erähenkilöstö määrittelee, kuinka paljon tietyillä vesialueilla voi kalastaa. Käytännössä päätetään, kuinka paljon pyydyksiä tietyillä vesillä voi olla tai kuinka paljon lupia jollekin kalastusalueelle voidaan myydä, jotta kalastus olisi kestävää. Kestävän kalastuksen lisäksi huomioidaan sosiaalinen kestävyys, mikä tarkoittaa kiintiön asettamista, jotta kalastus olisi rauhallisempaa ja mielekkäämpää.

Työtä ohjaa erätalousjohtaja, joka antaa kiintiöpäätöksen muun muassa pyydysten määristä vesillä ja virkistyskalastuskohteiden lupamääristä. Kiintiöpäätös annetaan kolmeksi vuodeksi. Se ei kumoa kalastuskiellosta annettuja muita päätöksiä, eli kiintiöpäätöksessä voidaan luetella myös sellaisia kohteita, joilla ei jollain hetkellä kiintiöpäätöksen voimassaoloaikana saa kalastaa.

Tutustu kalastuksen kiintiöpäätöksiin.

Lupien hinnoittelut

Metsähallituksen kalastusluvat ovat joko omakustanteisia tai liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja. Päätöksen omakustannehintaisista hinnoista vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö maksuasetuksellaan. Samassa asetuksessa eritellään, mitkä luvat ovat omakustanteisia ja mitkä liiketaloudellisia.

Omakustannehintaiset kalastusluvat:

 • pyydysluvat
 • ravustusluvat
 • kaupallisen kalastuksen luvat
 • Ylä-Lapin kuntalaisten jokiluvat lohen tai taimenen nousualueille

Omakustannusarvoa edullisemmat kalastusluvat:

 • tutkimuskalastusluvat

Liiketaloudellisin perustein määritellyt kalastusluvat:

 • vapaluvat
 • kalastusoikeuden vuokraus
 • kilpailukalastusluvat
 • yhteislupa-alueen luvat
 • lohen tai taimenen pyyntipaikan vuokraaminen
 • muut kalastusluvat, joita ei mainita erikseen asetuksessa

Seuraavat luvat ovat asetuksen mukaan maksuttomia:

 • Ylä-Lapin kuntalaisten kalastusluvat valtion vesialueille, pl. lohen tai taimenen nousualueet
 • Ylä-Lapin kuntalaisten jokiluvat lohen tai taimenen nousualueille alle 18-vuotiaille
 • valvontaa tai kalaveden hoitoa vastaan myönnetyt luvat
 • sidosryhmälupa
 • kolttalain mukaiset kalastusluvat