Tien päätyttyä voi elämys alkaa. Lumipeitteisenä aikana Metsähallituksen ylläpitämät moottorikelkkaurat vievät kelkkareissulle talvisiin nähtävyyksiin luontoa ja luonnossa kulkijoita kunnioittaen.

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoa ovat maa-alueet, jotka eivät ole moottoriajoneuvoille tarkoitettuja teitä tai virallisia moottorikelkkareittejä. Maastoliikenteeseen tarvitset aina maanomistajan luvan. Valtion maille luvan myöntää Metsähallitus. Maastoliikennelupa valtion maille on oman kotikunnan alueelle maksuton (Laki Metsähallituksesta 234/2016 24§/2).

Moottorikelkkailijoille Metsähallitus ylläpitää moottorikelkkauria valtion mailla. Urat ovat siis maksullisia, epävirallisia reittejä. Moottorikelkkaurille tarvitset Metsähallituksen henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voit kelkkailla kaikilla urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta.

Moottorikelkkailu urien ulkopuolella sekä muilla moottorikulkuneuvoilla ajo valtion alueilla on pääsääntöisesti kielletty. On poikkeuksia, jossa voit hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan. Lupa vaatii aina käsittelyn ja harkitaan tapauskohtaisesti.

Uralla

Eräluvat.fi:n ulkoasua päivitetään - häiriöt mahdollisia

14.03.2019

Sivuston ilme päivitetään torstain 14.3. aikana. Päivityksen aikana sivustolla saattaa esiintyä häiriöitä.

Keuruussa avattiin Etelä-Suomen ensimmäinen vapaan kelkkailun alue

21.02.2019

Tonttumäen alueella on kelkkailijoiden käytössä noin 120 hehtaarin alue vapaaseen kelkkailuun.

Paikallisen oikeudet: Tosiasiallinen asuinpaikka määrittelee kotikunnan

25.01.2019

Metsästäjät ja kalastajat ovat usein epävarmoja siitä, milloin heille kuuluvat paikalliset metsästys- ja kalastusoikeudet. Kotikuntalain mukaan kotikunta on henkilön tosiasiallinen asuinpaikka. Kirjojen siirtäminen eli ilmoitus maistraattiin ei siis välttämättä riitä.

Puhelinpalvelussa myyntikatko 10.1.

09.01.2019

Erälupia ei voi hankkia puhelimitse klo 7-11 välisenä aikana. Verkkokauppa toimii normaalisti.