Siirry pääsisältöön

Eräpalvelut on osa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä yhdessä Luontopalvelujen kanssa. Eräpalvelujen tehtävä on järjestää valtion maiden metsästys- ja kalastusasiat sekä valvoa toimien luvallisuutta ja laillisuutta valtion mailla.

Eräpalvelut työskentelee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa, ja se kuuluu valtionhallinnon riistakonserniin yhdessä ohjaavan ministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston kanssa.

Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja. Eräpalvelut on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen, joita johtavat erätalouspäälliköt. Lisäksi Eräpalveluissa toimii neljä tiimiä: kalastus, metsästys, erävalvonta sekä viestintä ja asiakaspalvelu.