Eräpalvelut on osa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä yhdessä Luontopalvelujen kanssa. Eräpalvelujen tehtävä on järjestää valtion maiden metsästys- ja kalastusasiat sekä valvoa toimien luvallisuutta ja laillisuutta valtion mailla.

Eräpalvelut työskentelee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa, ja se kuuluu valtionhallinnon riistakonserniin yhdessä ohjaavan ministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston kanssa.

Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja Jukka Bisi. Jokaisella Eräpalvelujen alueella – Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Lappi – on alueensa eräasioista vastaava erätalouspäällikkö.