Eräpalvelut on osa Metsähallituksen luontopalveluja. Eräpalvelujen tehtävä on järjestää valtion maiden metsästys- ja kalastusasiat sekä valvoa toimien luvallisuutta ja laillisuutta valtion mailla. Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja Jukka Bisi. Jokaisella luontopalvelujen alueella (Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Lappi) on alueensa eräasioista vastaava aluepäällikkö.

Eräpalvelut työskentelee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja se kuuluu valtionhallinnon riistakonserniin yhdessä ohjaavan ministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Eviran kanssa.