Eräpalvelut on osa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä yhdessä Luontopalvelujen kanssa. Eräpalvelujen tehtävä on järjestää valtion maiden metsästys- ja kalastusasiat sekä valvoa toimien luvallisuutta ja laillisuutta valtion mailla. Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja Jukka Bisi. Jokaisella Eräpalvelujen alueella - Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Lappi - on alueensa eräasioista vastaava erätalouspäällikkö.

Eräpalvelut työskentelee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja se kuuluu valtionhallinnon riistakonserniin yhdessä ohjaavan ministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Eviran kanssa.