Siirry pääsisältöön

Erävalvonta on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Tätä valvontaa varten Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikössä on virkasuhteessa olevia erätarkastajia. Valtion maa- ja vesialueiden valvontaa johtavat Metsähallituksen erätarkastajat ovat oman alueensa luonnon ja maastojen asiantuntijoita. He tuntevat ihmisen toiminnan erämaissa.

Erätarkastajien toimialueet näet tältä kartalta (jpg, 1,5 Mt).

Toimenkuva

Erätarkastaja on laillisuusvalvontaviranomainen, jonka tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja toimivaltuudet määritellään erävalvontalaissa.

Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa metsästyksessä, kalastuksessa, luonnonsuojeluasioissa, maasto- ja vesiliikenteessä ja yleensä kaikessa luonnon käytössä. Lisäksi he vartioivat Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion alueita ja muuta omaisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on poliisin perustutkinto, perehtyneisyys erävalvontaan ja nuhteettomat elämäntavat.

Erätarkastajan toimivaltuudet ovat voimassa pääosin valtion alueilla. Toiminnassa pyritään neuvonnalla ja ohjauksella ennalta ehkäisemään luvaton tai laiton toiminta sekä suojelemaan eläimistöä ja turvaamaan luonnossa liikkumista. Tarvittaessa voimakeinojen käyttö ja virka-avun saanti poliisilta tai rajavartioviranomaiselta on mahdollista. Erätarkastajan toimivaltaan kuuluu muun muassa henkilöllisyyden selvittäminen, kiinniotto, turvallisuustarkastus, liikennejuopumusvalvonta ja haltuunotto-oikeus.

Erätarkastajan tunnistaa virka-asusta ja yleensä myös kulkuvälineen tunnuksista. Erävalvontaa toteutetaan eri keinoin maalta, vesiltä ja ilmasta. Erätarkastajalla on virkamerkki, joka hänen tulee esittää pyydettäessä. Monilla erätarkastajillamme on poliisikoulutuksen lisäksi metsäalan, rajavartioinnin tai maanpuolustusalan koulutus sekä vankka kokemus poliisityöstä.

Ensimmäiset erävartijan virat perustettiin syrjäseuduille, joille poliisin voimat eivät riittäneet. Tämän päivän erävalvonnan ammattilaiset panostavat rikkomuksien ennalta ehkäisyyn. He käyvät kertomassa hyvistä erätavoista niin kouluissa kuin yhdistyksissäkin.

Erävalvontaverkosto

Erätarkastajat tekevät valvontayhteistyötä muiden viranomaisten, riistanhoitoyhdistysten ja kalatalousalueiden sekä Metsähallituksen henkilöstön kanssa. Erävalvonnan lainvalvontaviranomaisia ovat Metsähallituksen erätarkastajat, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli.

Riistanhoitoyhdistysten (rhy) metsästyksenvalvojat nimittää Suomen riistakeskus riistanhoitoyhdistysten esityksistä. Metsästyksenvalvoja toimii yhden tai useamman riistanhoitoyhdistyksen alueella riippuen siitä, kuinka monen riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvalvojaksi Suomen riistakeskus hänet nimittää. Metsästyksenvalvojan on käytävä koulutus tehtäväänsä.

Kalastuksenvalvojan voi nimittää kalatalousalue, vesialueen omistaja tai viranomainen. Kalastuksenvalvojan on suoritettava ELY-keskuksen järjestämä tutkinto tehtäväänsä.

Metsähallituksen henkilöstö valvoo omiin tehtäviinsä liittyen Metsähallituksen luvallisuusasioita erätarkastajien ohjauksessa.

Erätarkastajien toimialueet

Etsitkö oman alueesi erätarkastajaa? Katso toimialueet ja yhteystiedot kartalta!

Ilmoitus erätarkastajalle

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle sähköisen ilmoituskanavan kautta, myös nimettömästi.

Tee ilmoitus erätarkastajalle.