Erävalvonta on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi ja tätä valvontaa varten Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikössä on virkasuhteessa olevia erätarkastajia. Valtion maa- ja vesialueiden valvontaa johtavat Metsähallituksen erätarkastajat ovat oman alueensa luonnon ja maastojen asiantuntijoita sekä tuntevat ihmisen toiminnan erämaissa.

Toimenkuva

Erätarkastaja on laillisuusvalvontaviranomainen, jonka tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja toimivaltuudet määritellään erävalvontalaissa.

Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa metsästyksessä, kalastuksessa, luonnonsuojeluasioissa, maasto- ja vesiliikenteessä ja yleensä kaikessa luonnon käytössä. Lisäksi tehtävänä on vartioida Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion alueita ja muuta omaisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on poliisin perustutkinto, perehtyneisyys erävalvontaan ja nuhteettomat elämäntavat.

Erätarkastajan toimivaltuudet ovat voimassa pääosin valtion alueilla. Toiminnassa pyritään neuvonnalla ja ohjauksella ennalta ehkäisemään luvaton tai laiton toiminta sekä suojelemaan eläimistöä ja turvaamaan luonnossa liikkumista. Tarvittaessa voimakeinojen käyttö ja virka-avun saanti poliisilta tai rajavartioviranomaiselta on mahdollista. Erätarkastajan toimivaltaan kuuluu mm. henkilöllisyyden selvittäminen, kiinniotto, turvallisuustarkastus, liikennejuopumusvalvonta ja haltuunotto-oikeus.

Erätarkastajan tunnistaa virka-asusta ja yleensä myös kulkuvälineen tunnuksista. Erävalvontaa toteutetaan eri keinoin maalta, vesiltä ja ilmasta. Erätarkastajalla on virkamerkki, joka tulee esittää pyydettäessä. Monilla erätarkastajillamme on poliisikoulutuksen lisäksi metsäalan, rajavartioinnin tai maanpuolustusalan koulutus sekä vankka kokemus poliisityöstä.

Ensimmäiset erävartijan virat perustettiin syrjäseuduille, joille poliisin voimat eivät riittäneet. Tämän päivän erävalvonnan ammattilaiset panostavat rikkomuksien ennalta ehkäisyyn. He käyvät kertomassa hyvistä erätavoista niin kouluissa kuin yhdistyksissäkin.

Erätarkastajien toimialueet

Etsitkö oman alueesi erätarkastajaa? Katso toimialueet ja yhteystiedot kartalta!

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön >