Metsähallituksen tarjoamat mahdollisuudet hirvenmetsästykseen ovat suosittuja. Joka syksy valtion hirvenmetsästysalueilla metsästääkin tuhatkunta metsästysseuruetta tai -seuraa. Oikeus hirven metsästykseen myönnetään niin sanottuna aluelupana. Lupa myönnetään tietylle hirvenmetsästysalueelle etusijassa sellaisille metsästäjille, joilla ei ole muita metsästysmahdollisuuksia. Tämän lisäksi valtion mailla metsästää seuroja, jotka ovat vuokranneet metsästysoikeuden Metsähallitukselta.

Hirven metsästys valtion mailla

Hirven metsästyksen aluelupaa valtion maille haetaan tammikuun aikana. Metsähallitus suosittelee, että hakijat käyttävät sähköistä lupahakujärjestelmää.

Pohjois-Suomessa, metsästyslain 8§:n mukaisella vapaan metsästysoikeuden alueella (Lapin lääni ja lain tarkoittamat Oulun läänin kunnat, missä kuntalaisella on oikeus metsästää valtion mailla) paikalliset seurueet eivät tarvitse Metsähallituksen päätöstä alueesta, ellei mukana ole ulkopaikkakuntalaisia ampujia. Pelkästään paikkakuntalaisista metsästäjistä koostuvien seurueidenkin suositellaan hakevan alueluvan, jotta valtion maan hirvenmetsästysjärjestelyt kokonaisuudessa voidaan järjestää tasapuolisesti ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

Hirven metsästyksen alueluvan saajan on mahdollista käyttää syksyn jahdissa lyhytaikaisia metsästysvieraita tai avustavia koiramiehiä henkilökohtaista vuorokausilupaa vastaan. Vierasluvan voi tilata matkapuhelimella tai lupahakujärjestelmän kautta. Metsästyslain 8 §:n mukaisella alueella asuva kuntalainen voi vielä syksyllä liittyä kotikuntansa valtion mailla metsästävään hirviseurueeseen maksuttoman ilmoitusmenettelyn kautta.

Metsähallituksen myöntämä hirvenmetsästyksen aluelupa antaa luvansaajalle valtion maahan hirvenmetsästysoikeuden, jolla voi hakea varsinaista hirvieläimen pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta. Metsähallituksen myöntämä aluelupa ei vielä takaa pyyntiluvan saantia riistakeskukselta.

Kenet lasketaan paikalliseksi?

Kotikuntalain mukaan kotikunta määräytyy henkilön tosiasiallisen asuinpaikan mukaan. Ilmoitus maistraattiin ei välttämättä riitä. Lue aiheesta lisää >

 

Varmista porotyöt ennen jahtia

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.