Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä maastoliikennelupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maastouran ero. Jos olet asiasta epävarma, liikennöintiä kannattaa välttää.

Metsähallituksen rakentamat tiet ovat niin sanottuja maanomistajan teitä, joita ei ole tarkoitettu yleiseen liikenteeseen. Metsähallitus sallii kuitenkin teillään liikennöinnin omalla päätöksellään.

Moottoriajoneuvolla voi liikennöidä kaikilla niillä Metsähallituksen kesäaikaiseen käyttöön rakentamilla teillä, joilla ajoneuvoilla pääsee liikkumaan, eikä ajosta aiheudu vahinkoa tai haittaa tierakenteille tai ympäristölle. Rakennetun tien tunnistat yleensä pikatarkistuksella: tien päälle on ajettu soraa tai hiekkaa, sivuille on rakennettu ojat ja jokien kohdalla on sillat. Tie ei ole koskaan pelkästään ajamalla syntynyt. Talviaikaan liikennekäytössä auki pidettävillä teillä sekä talvikäyttöön kunnostetuilla talviteillä henkilöliikenne on sallittua omalla vastuulla. Tien päättymistä ja muuttumista maastouraksi ei yleensä merkitä liikennemerkillä.

Metsästäjille tien ja maaston erolla on myös muuta merkitystä. Kanalintuja ei saa ampua tieltä, vaikka kyseessä olisi yksityinen tie. Maastouran ja tien erottaminen on olennaista myös aseen kuljettamisen kannalta. Metsästysaseen tai -jousen kuljettaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa on lähtökohtaisesti kielletty. Tietyissä tarkkaan määritellyissä tapauksissa lataamattoman ja suojatun aseen kuljettaminen maastossa kuitenkin sallitaan. Maastoliikennelupa on hankittava kaikissa tapauksissa. Lisätietoa aseen kuljettamisesta maastossa: Metsästyslain 35. pykälä (finlex.fi) ja Suomen riistakeskus (riistainfo.fi).

Esimerkkejä maaston ja tien erosta

Maastoa, ei saa ajaa. Poikkeustapauksissa kielto osoitetaan merkillä.

Maastoon kulunut ura, jonka varressa on liikennemerkki "Ajo sallittu vain maastoliikenneluvan saaneelle".

Ajokielto voidaan ongelmatapauksissa osoittaa selkeästi liikennemerkillä. Merkkejä on kuitenkin vain joissakin tapauksissa. Kuljettajan tulee tunnistaa ero maaston ja tien välillä.


Maastoa, ei saa ajaa. Reuna luiskattu merkiksi.

Maastoon kulunut ura, joka alkaa tien varresta. Tien ja uran välissä on matala painanne.

Tien reunan luiskaamisella voidaan osoittaa, ettei maastoon lähtevä kulku-ura ole tarkoitettu  yleiseen henkilöliikenteeseen.


Maastoa, ei saa ajaa. Talvitien pohja turvemaalla.

Maastoon kulunut ura turvemaalla.​​​​​​​

Talvitien pohja muuttuu pikkuhiljaa heikommin kantavaksi turvemaaksi, jolloin alkaa syntyä raiteenmuodostusta ja vahinkoa tierungolle. Koska talvitien pohja turvemaalla ei ole tarkoitettu kesäaikaiseen käyttöön, sitä ei saa liikennöidä myöskään tilanteissa, joissa maan routaantuminen sen muuten mahdollistaisi.


Tietä, saa ajaa. Rakennettu tie, vaikkakin soraa puutteellisesti.

Rakennettu tie, jolla on soraa puutteellisesti.​​​​​​​

Tällä tiellä saa liikennöidä, sillä kyseessä on rakennettu tie, vaikkakin sorastus on puutteellista.


Tietä, saa ajaa. Talvitien pohja on kivennäismaalla. Voi ajaa ensimmäiseen esteeseen asti.

.Tie kivennäismaalla.

Tällä tiellä saa liikennöidä vahinkoa aiheuttamatta ensimmäiseen pehmeikköön tai muuhun esteeseen saakka, vaikka tiepohjaa ei varsinaisesti olekaan rakennettu kesäaikaista liikennöintiä varten. Kyseessä on talvitien pohja kivennäismaalla, ja pohjaa on vaikea erottaa rakentamattomasta.

TIIVISTEttynä

Tämä on tietä, saa ajaa

1. Tie on selvästi rakennettu. Henkilöliikenne on sallittua omalla vastuulla moottoriajoneuvolla sulan maan aikana Metsähallituksen tiestöllä, kun kyseessä on aina kesäaikaista liikennöintiä varten rakennettu tie.

2. Talvitien*) pohja on selvästi ajokelpoinen, esimerkiksi kivennäismaalla. Koneella tehdyt talviteiden osat voivat myös olla ajokelpoisia kesällä. Tällaisilla teillä voi liikennöidä, jos ajosta ei aiheudu vahinkoa ja jos tietä ei ole suljettu.

Tämä on maastoa, ei saa ajaa

1. Maastoa ovat maa-alueet, joita ei ole tarkoitettu liikenteeseen.

2. Maastoon ajamalla syntynyttä kulku-uraa ei pidetä tienä, joka olisi vapaasti liikennöitävissä. Kaikki rakentamattomat kulku-urat tulkitaan maastoksi, eikä niillä saa liikkua moottoriajoneuvolla ilman Metsähallitukselta haettavaa maastoliikennelupaa.

3. Talvitieura*) tulkitaan selkeästi maastoksi ensimmäisestä pehmeiköstä tai muusta luonnon- tai rakennetusta esteestä (kivikko, puro yms.) alkaen.

*) Mikä on talvitie?
Talvitiet ovat metsätalouden korjuukohteille tilapäisesti perustettuja ajoväyliä, joita käytetään vain jäisen maan aikaan puunkuljetukseen.