Suden, ilveksen ja ahman metsästys vaatii aina Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan. Käytännössä metsästys organisoidaan usein yhteisluvaksi, jolloin metsästysalueeseen kuuluu yleensä sekä yksityisiä että valtion maita. Yhteisluvan alueella valtion mailla metsästävä henkilö tarvitsee lisäksi Metsähallituksen myymän henkilökohtaisen metsästysluvan. Omassa kunnassa metsästyslain 8§:n alueella metsästäjä ei tarvitse erillistä Metsähallituksen lupaa.

Suurpetojen metsästys voidaan myös tapauskohtaisesti sisällyttää alueella voimassa oleviin metsästysvuokrasopimuksiin (aluelupa).

osta lupa

Hinnat:

  • 25 euroa (henkilökohtainen lupa)
  • 2 senttiä / hehtaari

Alueluvat myöntää alueesta vastaava eräsuunnittelija.

Erälupien palvelunumero: 020 69 2424

Henkilökohtaisia lupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.