Suden ja ilveksen metsästys vaatii aina Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan. Poikkeusluvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa-alueille. Yhteislupa tarkoittaa järjestelyä, jossa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Yhteislupa-alueeseen kuuluu usein valtion maita. Niiden metsästysjärjestelyistä sovitaan yhteisluvan edustajan ja Metsähallituksen eräsuunnittelijan välillä. Usein metsästys järjestetään siten, että valtion alueilla metsästävät henkilöt hankkivat henkilökohtaisen metsästysluvan. Seuduilla, joilla valtion alueet ovat pieniä ja sirpaleisia, metsästysoikeus valtion alueille voidaan myöntää pinta-alaperusteisena aluelupana. Aluelupaa ei tarvitse hankkia, jos suurpetojen metsästys on sallittu alueella voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan.

Metsästyslain 8 §:n mukaan Lapin ja Kainuun maakunnissa sekä Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa paikallisilla on niin sanottu vapaa metsästysoikeus valtion mailla. Näillä alueilla paikallinen metsästäjä ei tarvitse Metsähallitukselta henkilökohtaista metsästyslupaa, jos hän omassa kotikunnassaan metsästää sutta tai ilvestä valtion mailla.

Lisätietoja aiheesta saa alueen eräsuunnittelijalta.

Tietoa ostamisesta

Henkilökohtainen metsästyslupa maksaa 25 euroa. Se on voimassa niin kauan, kunnes poikkeusluvan sallima määrä susia tai ilveksiä on kaadettu tai kunnes metsästysaika päättyy.

Mikäli metsästysoikeus myönnetään aluelupana pinta-alaperusteisesti, sen hinta on 0,02 euroa (+alv) hehtaarilta. Aluelupahakemukset käsittelee alueesta vastaava eräsuunnittelija.

 

Henkilökohtaisia metsästyslupia välittää Erälupien puhelinpalvelu, joka on auki arkisin kello 9–16.

 

Ennen metsästysluvan hankkimista tulee lukea Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot.