Siirry pääsisältöön

Yli-Iin ja läntisen Pudasjärven riistamailla kulkeva pääsee osaksi merkittävää muinaista kulttuuriperintöä. Yli-Iissä sijaitsevan Kierikin monipuoliset arkeologiset löydöt ovat peräisin jopa 7 000 vuoden takaa.

Muinaisen merenrannan läheisyydessä sijaitseva Voima-Kuuselan kivikautinen, seitsemänhuoneinen rivitalo voidaan lukea yhdeksi alueen merkittävimmistä nähtävyyksistä. Muinaisjäänne asumuspainanteineen ja asuinpainannevalleineen antaa kokonaiskuvan ympäristön esihistoriallisesta asutuksesta.

Muinaisen Kierikin asuttajien tärkein elinkeino oli hylkeenpyynti. Merkittävä osa ruokavaliota olivat luonnollisesti myös monenkirjava kalasto ja rantojen riistaeläimistö, mistä ovat merkkinä alueen lukuisat ansakuopat. 

Esihistoriallisia merkkejä etsivä voi katsastaa vielä Yli-Iin pienriista-alueelta löytyvät kivikehät ja purnut. Ne kertonevat muinaisesta hylkeenlihan varastoinnista ja samalla henkisestä elämästä ja uskomuksista.


 

Tutustu muinaiseen kulttuuriperintöön