Metsähallitus vuokraa valtion maiden metsästysoikeuksia rekisteröityneille metsästysyhdistyksille tietyin edellytyksin. Usein kyseessä on alue, jolla ei pystytä järjestelemään metsästystä lupamenettelyllä sen sijainnin tai pienen koon takia. Myös suurempia aluekokonaisuuksia voidaan vuokrata, jolloin etusijalle asetetaan sellainen yhdistys, jonka jäsenistöllä ei muutoin olisi kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Kysy lisää alueen eräsuunnittelijalta.

Villisian metsästysoikeus

Metsähallituksen kanssa tehty vuokrasopimus sisältää villisian metsästysoikeuden muutamia luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta. Villisian metsästysoikeus kirjataan vuokrasopimuksiin niiden päivityksen yhteydessä. Lisätietoa asiasta saa sopimuksen tehneeltä eräsuunnittelijalta.