Osa valtion vesistä on pyydyslupa-alueita. Kun tietylle pyydyslupa-alueelle hankkii Metsähallitukselta pyydysluvan, saa kyseisellä alueella kalastaa verkoilla, katiskoilla, syöttikoukulla, rysällä, pitkälläsiimalla, atraimella (tuulastus), harppuunalla tai jousella. Pyydysluvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Pyydyslupa on tarkoitettu vapaa-ajan kalastukseen – kaupallisen kalastuksen luvat myönnetään erikseen.

Metsähallituksen pyydyslupa-alueet ovat järvi-, kunta-, kalastusalue- tai vesistöaluekohtaisia. Pyydyslupaan kuuluvat vesialueet on kuvattu pyydysalueen lupaehdoissa, josta löydät järvikohtaiset rajoitukset. Vesialueiden sijainnin voit tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Pyydyslupa-alueilla kalakannat perustuvat pääosin luonnontuotantoon, mutta osaa vesistä hoidetaan myös poikasistutuksin.

Leveysasteen 67°00`N eteläpuolisille pyydyslupa-alueille myydään enintään kahdeksan (8) pyydysmerkkiä / ostaja.

Lupa on sijoitus luontoon, sillä kalastuslupatuotot käytetään kalavesien hoitoon.

Tietoa ostamisesta

Lupa-alueiden hinnoittelussa käytetään kolmea eri maksuluokkaa. Hinnoittelu perustuu lupa-alueen pinta-alaan, kalaveden tuottoon ja arvoon sekä kalavesien hoitokuluihin (esimerkiksi aktiiviseen istutushoitoon). Jokaisen lupa-alueen verkkosivulla lukee, mihin maksuluokkaan alue kuuluu.

Pyydys

Lupa-alueet 1 Lupa-alueet 2 Lupa-alueet 3
Verkko (pituus enintään 31 m) 4 € 6 € 10 €
Katiska, 3 kpl

4 €

6 € 10 €
Syöttikoukku, 10 kpl 4 € 6 € 10 €

Rysä (korkeus enintään 1,5 m)

4 € 6 € 10 €
Pitkäsiima (enintään sata koukkua) 4 € 6 € 10 €
Nuotta (alle 6 m tai paunetti) 24 € 24 € 40 €
Atrain, harpuuna ja jousi 4 € 6 € 10 €

Yhdellä pyydysmerkillä saa olla pyynnissä esimerkiksi yksi verkko tai kolme katiskaa. Seisovat pyydykset on merkittävä pyydysmerkeillä.

Luvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden.

Pyydysluvan voi ostaa palvelunumerosta:

 

Metsähallituksen pyydyslupia välittää erälupien puhelinpalvelu, joka on auki arkisin kello 9–16.

 

Pyydyslupia ei voi ostaa Eräluvat-verkkokaupasta. Lupia kotitarvenuottaukseen alle kuusimetrisellä rantanuotalla tai paunetilla myydään pyydysalueen merkittävimpiin yksittäisiin vesiin. Kyseisiä lupia myyvät vain Metsähallituksen erähenkilöstöön kuuluvat eräsuunnittelijat.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen verkkokalastuksesta saa lisätietoa Ylä-Lapin Metsähallituksen palvelupisteistä:

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön >