Osa valtion vesistä on pyydyslupa-alueita. Kun tietylle pyydyslupa-alueelle hankkii Metsähallitukselta pyydysluvan, saa kyseisellä alueella kalastaa verkoilla, katiskoilla, syöttikoukulla, rysällä, pitkälläsiimalla, atraimella (tuulastus), harppuunalla tai jousella. Pyydysluvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden. Pyydyslupa on tarkoitettu vapaa-ajan kalastukseen – kaupallisen kalastuksen luvat myönnetään erikseen.

Metsähallituksen pyydyslupa-alueet voivat käsittää Metsähallituksen hallinnoimat vedet yhdellä järvellä, yhdessä kunnassa, yhdellä kalatalousalueella tai kokonaisella vesistöalueella. Pyydyslupaan kuuluvat vesialueet on kuvattu pyydysalueen lupaehdoissa, joissa lukevat järvikohtaiset rajoitukset. Vesialueiden sijainnin voit tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Pyydyslupa-alueilla kalakannat perustuvat pääosin luonnontuotantoon, mutta osaa vesistä hoidetaan myös poikasistutuksin.

Ostettuaan pyydysluvan kalastajalle lähetetään pyydysmerkkejä, jotka osoittavat kalastusoikeuden. Kalastaja kiinnittää pyydysmerkkinsä seisoviin pyydyksiinsä eli niihin kalanpyydyksiin, jotka hän on laskenut paikalleen pyyntiin. Kalastuslain mukaisesti leveysasteen 67°00`N eteläpuolisille lupa-alueille voi yksi kalastaja ostaa enintään kahdeksaan (8) pyydysmerkkiin oikeuttavan pyydysluvan. Lue kalastuslakia (finlex.fi) >

Lupa on sijoitus luontoon, sillä kalastuslupatuotot käytetään kalavesien hoitoon.

Tietoa ostamisesta

Lupa-alueiden hinnoittelussa käytetään kolmea eri maksuluokkaa. Hinnoittelu perustuu lupa-alueen pinta-alaan, kalaveden tuottoon ja arvoon sekä kalavesien hoitokuluihin (esimerkiksi aktiiviseen istutushoitoon). Jokaisen lupa-alueen verkkosivulla lukee, mihin maksuluokkaan alue kuuluu.

Alla olevassa taulukossa on esitetty, kuinka monta pyydystä yhdellä pyydysmerkillä saa olla pyynnissä ja paljonko kyseinen pyydysmerkki maksaa eri lupa-alueilla. Kuten taulukosta näkee, yhdellä pyydysmerkillä saa olla pyynnissä esimerkiksi yksi verkko tai kolme katiskaa:

Pyydys

Lupa-alueet 1 Lupa-alueet 2 Lupa-alueet 3
Verkko (pituus enintään 31 m) 4 € 6 € 10 €
Katiska, 3 kpl

4 €

6 € 10 €
Syöttikoukku, 10 kpl 4 € 6 € 10 €

Rysä (korkeus enintään 1,5 m)

4 € 6 € 10 €
Pitkäsiima (enintään sata koukkua) 4 € 6 € 10 €
Atrain, harpuuna tai jousi 4 € 6 € 10 €
Nuotta (alle 6 m) tai paunetti* 24 € 24 € 40 €

*Lupia paunetilla kalastamiseen ja nuottaukseen alle kuusimetrisellä rantanuotalla myydään kotitarvekalastajille pyydysalueen merkittävimpiin yksittäisiin vesiin. Kyseisiä lupia myyvät vain Metsähallituksen erähenkilöstöön kuuluvat eräsuunnittelijat.

Pyydysluvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden.

Ennen pyydysluvan hankkimista tulee lukea Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot. Pyydysluvan voi ostaa palvelunumerosta:

 

Metsähallituksen pyydyslupia välittää Erälupien puhelinpalvelu, joka on auki arkisin kello 9–16.

 

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen verkkokalastuksesta saa lisätietoa Ylä-Lapin Metsähallituksen palvelupisteistä:

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön >

Kalastuslaki ja kalastusasetus

Kalastuslain tarkoituksena on järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito.