Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa suomalaisesta luonnosta ja pitää asiantuntevalla erävalvonnalla huolen siitä, että luonnonvaroja käytetään kestävästi ja hyvää tapaa noudattaen. Erävalvontaa johtavien Metsähallituksen erätarkastajien työhön kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Erävalvonta valtion mailla

Erätarkastaja on lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat oikeudet. Erätarkastajien työmaata ovat valtion alueet, joita on noin kolmannes Suomen pinta-alasta. Koska erätarkastajia on vain 12, heillä on apunaan paikallisia yhteyshenkilöitä. Lisäksi Metsähallituksen muu henkilöstö valvoo muun muassa kalastuksen ja metsästyksen luvallisuutta erätarkastajien ohjauksessa. Erätarkastajat tekevät erävalvontaa yhteistyössä myös muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Kiikarissa

Eräluvat.fi:n ulkoasua päivitetään - häiriöt mahdollisia

14.03.2019

Sivuston ilme päivitetään torstain 14.3. aikana. Päivityksen aikana sivustolla saattaa esiintyä häiriöitä.

Gearretriekti lea addán mearrádusa Veahčajoga ja Ohcejoga dáhpáhusain

06.03.2019

Lappi gearretriekti lea gávnnahan odne 6.3.2019 mearrádusastis, ahte almmá Meahciráđđehusa guolástanlobi Veahčajogas vuokkain ja stákkuin bivdán njeallje sápmelačča ja Ohcejogas ráfáiduhttináigge firpmiin luosa bivdán sápmelaš eai leat áššáskuhtton lobihis bivddus, go vuođđoláhka dorvvasta eamiálbmogii rievtti bajásdoallat ja ovddidit iežas kultuvrras.

Käräjäoikeus antanut päätöksen Vetsijoen ja Utsjoen tapauksissa

06.03.2019

Lapin käräjäoikeus on todennut tänään 6.3.2019 päätöksessään, että ilman Metsähallituksen kalastuslupaa Vetsijoella vieheellä ja vavalla kalastaneet neljä saamelaista sekä Utsjoella verkolla lohta rauhoitusaikana kalastanut saamelainen eivät ole syyllistyneet luvattomaan pyyntiin, koska perustuslaki turvaa alkuperäiskansalle oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan.

Hirvisaaliista ilmoitettava kolmen vuorokauden sisällä

25.02.2019

Metsähallituksen alueluvalla metsästävien hirviseurueiden on jatkossa tehtävä ilmoitus jokaisesta kaadosta kolmen vuorokauden sisällä. Päätös koskee yli tuhatta hirviseuruetta, joissa on yhteensä yli 25 000 metsästäjää. Tarkennus alueluvan ehtoihin on annettu metsästäjien omasta toivomuksesta.

Ilmoitus erätarkastajalle

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle sähköisen ilmoituskanavan kautta, myös nimettömästi.

Tee ilmoitus >

Erähenkilöstö

Etsitkö jotakuta vastaamaan kysymyksiin tietystä aiheesta tai alueesta? Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteystiedoista löydät etsimäsi henkilön!

Tutustu erähenkilöstöön >

Erähistoriakohteet

Olemme valinneet muutaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän kalastus- ja metsästyskohteen Erähistoriakohteeksi. Samalla kun kalastat tai metsästät, voit tutustua kohteilla yhä näkyviin merkkeihin entisaikojen elämästä.

Metsänvartijan polku

Nettipelissä pääset astumaan metsänvartijan saappaisiin, ratkomaan kiperiä tilanteita, hankkimaan itsellesi evästä metsän antimista ja testaamaan pätevyytesi metsänvartijan töissä.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.