Poronhoitoalueen ulkopuolella karhu on täysin rauhoitettu, ja sen metsästykseen tarvitaan aina erillinen, riistakeskuksen myöntämä  poikkeuslupa. Valtion alueet ovat yleensä aina mukana yhteislupa-alueessa, jolle poikkeusluvat myönnetään. Valtion alueille pääsee karhumetsälle maksamalla Metsähallituksen henkilökohtaisen metsästysluvan ja ilmoittautumalla yhteislupaan. Metsähallituksen karhuluvassa ei poronhoitoalueen ulkopuolella ole erillistä henkilökohtaista kiintiötä, eli metsästäjä voi ampua useamman karhun, mikäli riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa ja yhteisluvan säännöt tämän mahdollistavat.

Metsähallitus myy karhulupia Kainuuseen porohoitoalueen ulkopuolelle, Pohjois-Karjalaan sekä muille alueille, joilla on vastaava yhteislupajärjestely. Lupien myynti alkaa elokuussa.

Karhun metsästysaika on 20.8. klo 00.00 - 31.10. klo 24.00 tai kun poikkeusluvan mukainen kiintiö täyttyy.

Voit seurata karhun kannanhoidollisen metsästyksen tilannetta Suomen riistakeskuksen Karhusaaliit-sivulla.

Ostotiedot

osta lupa

Hinnat:

  • 25 € vuorokausilupa
  • 50 € kausilupa
  • 2 senttiä / ha, aluelupa

Alueluvat myöntää alueesta vastaava eräsuunnittelija.

Ostettuasi Metsähallitukselta karhunmetsästysluvan, ilmoittaudu aina alueen yhteislupaan.
 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Karhunmetsästyksen vuorokausi- ja kausilupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

 

 

Kainuu

Kainuussa voi metsästää karhua valtion mailla myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Kainuussa jokaisessa kunnassa on yleensä oma yhteislupansa. Ulkopaikkakuntalaisten on aina hankittava Metsähallituksen henkilökohtainen vuorokausi- tai kausilupa karhun metsästykseen ja ilmoittauduttava yhteislupaan.

Kuhmon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Kuhmon kaupungin alueella olevat valtionmaat pois lukien ne lakisääteiset suojelualueet, joissa karhunmetsästys on kokonaan kielletty tai sallittu vain paikkakuntalaisille (Ulvinsalon, Elimyssalon, Palosen ja Lentuan luonnonsuojelualueet). Metsähallitus ei ole rajannut lupa-alueesta aikaisemmmista vuosista poiketen luontokuvausalueita Vartiuksessa, Viiksimossa ja Kivikiekissä. Karhujen ruokinta on kuitenkin käynnissä edellä mainituilla paikoilla ja Metsästyslain mukaisesti ravintohoukuttimien käyttö on kielletty karhunmetsästyksessä. Ravintohoukuttimien hyväksikäyttö johtaa poliisitutkintaan törkeästä metsästysrikoksesta. Lupa-alueeseen kuuluvalla rajavyöhykkeellä ei saa metsästää eikä sinne saa ampua karhua. Haavoittuneen tai kaatuneen karhun saa noutaa rajavyöhykkeeltä Rajavartioston erityisluvalla

Tietoa luvasta ja yhteislupaan ilmoittautuminen: Kuhmonsuurpetoluvat.com

Lupaehdot

Syksyksi 2018 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia Kuhmon alueelle 20 kpl

Sotkamon yhteislupa-alue

Sotkamon kunnan valtionmaat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Hiidenportin kansallispuisto, Tiilikkajärven kansallispuisto, Hiidenvaaran luonnonsuojelualue, Rommakkovaaran luonnonsuojelualue, Vuokatin luonnonsuojelualue, Heiskasenpuron luonnonsuojelualue).

Lupaehdot

Ilmoittautumislomake Sotkamon karhunmetsästykseen

Syksyksi 2018 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia Sotkamon alueelle 4 kpl

Ristijärvi- Paltamo-Puolangan yhteislupa-alue

Ristijärven ja Paltamon kuntien sekä Puolangan kunnan poronhoitoalueen ulkopuoliset valtionmaat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Paljakan luonnonpuisto).

Lupaehdot

Ilmoittautumislomake Ristijärvi-Paltamo-Puolangan karhunmetsästykseen

Syksyksi 2018 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia tälle alueelle 1 kpl

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa valtion maiden karhulupa koskee neljän kunnan alueita. Pohjois-Karjalan karhuluvan hankkimalla saat Metsähallituksen henkilökohtaisen karhunmetsästysoikeuden Metsähallituksen alueille Nurmekseen, Lieksaan, Ilomantsiin ja Valtimolle. Lupa ei kata niitä luonnonsuojelualueita, joilla karhunmetsästys on kielletty.

Henkilökohtaisen luvan maksaneella on myös oikeus osallistua karhunhaukkutaipumuskokeeseen ja oikeus haukuttaa karhua ajalla 20.8.–12.10.2018, mikäli Suomen riistakeskus on alueelle myöntänyt metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan em. tarkoituksiin.

Pohjois-Karjalassa jokaisen metsästäjän on liityttävä metsästysalueensa tekstiviestipalveluun. Luvan ostamalla sitoudut noudattamaan yhteisluvan sääntöjä.

Karhunmetsästyksen yhteislupasopimus ja säännöt 2018 >

Ohjeet tekstiviestipalveluun liittymiseen >

Muu Suomi

Karhunmetsästyksen yhteislupaa muodostettaessa valtion omistamien alueiden metsästysoikeus voidaan luovuttaa yhteisluvalle eräsuunnittelijan myöntämällä kirjallisella luvalla metsästyskauden ajalle. Tämä lupapäätös maksaa 40€ / päätös. Mikäli karhun pyyntilupa myönnetään tälle yhteisluvalle, jokainen valtion mailla metsästävä henkilö tarvitsee lisäksi Metsähallituksen henkilökohtaisen metsästysluvan.

Alueilla, joilla ei pienialaisuuden tai pirstaleisuuden vuoksi karhunmetsästystä pystytä järjestämään, suurpetojen metsästysoikeus voidaan tapauskohtaisesti myös vuokrata alueella toimivalle metsästysseuralle muun metsästysoikeuden myötä (ns. aluelupa).

Kysy lisää alueen eräsuunnittelijalta.

CITES-lupa

Karhun tai sen osan myyntiä / muuta kaupallista käyttöä varten tarvittava CITES-todistus haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

Hakemukseen liitetään Suomen riistakeskuksen todistus eläimen luvallisesta saannosta. Ohje todistuksen hakemisesta on poikkeuslupapäätöksen mukana.

Lisätietoa Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta (ymparisto.fi) tai cites(a)ymparisto.fi.

Koiran koulutus- ja koeluvat

Metsähallitus myöntää lupia koiran koulutukseen ja koirakokeiden järjestämiseen valtion alueille, myös karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien metsästyskokeita varten. Katso ohjeet luvan hakemiseen.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero. 

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Usein kysyttyä metsästyksestä

Saako metsäkauriiden metsästykseen lupia? Mistä saan luvan asentaa riistakameran Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle? Katso vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.