Poronhoitoalueen ulkopuolella karhu on rauhoitettu, ja sen metsästykseen tarvitaan aina erillinen, riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Poikkeusluvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa-alueille. Yhteislupa tarkoittaa järjestelyä, jossa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Karhunmetsästyksen yhteislupa-alueissa on usein mukana valtion maita. Niiden metsästysjärjestelyistä sovitaan yhteisluvan edustajan ja Metsähallituksen eräsuunnittelijan välillä. Esimerkiksi Itä-Suomessa valtion maille pääsee karhumetsälle, kun ostaa Metsähallitukselta henkilökohtaisen metsästysluvan ja ilmoittautuu yhteislupaan. Seuduilla, joilla valtion alueet ovat pieniä ja sirpaleisia, metsästysoikeus valtion alueille voidaan myöntää myös pinta-alaperusteisena aluelupana.

Metsähallituksen karhuluvassa ei poronhoitoalueen ulkopuolella ole erillistä henkilökohtaista kiintiötä. Metsästäjä voi siis ampua usean karhun, mikäli riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa ja yhteisluvan säännöt sen sallivat.

Karhunmetsästysaika alkaa 20. elokuuta kello 00.00 ja päättyy, kunnes poikkeusluvan mukainen kiintiö on tullut täyteen, kuitenkin viimeistään 31. lokakuuta kello 24.00.

Kaadettujen karhujen määrää voi seurata Suomen riistakeskuksen Karhusaaliit-sivulla (riista.fi) >

Tietoa ostamisesta

Metsähallitus myy karhulupia Kainuuseen poronhoitoalueen ulkopuolelle, Pohjois-Karjalaan sekä muille alueille, joilla on vastaava yhteislupajärjestely. Karhulupien myynti alkaa elokuussa.

Henkilökohtaisen karhunmetsästysluvan voi ostaa vuorokaudeksi tai koko metsästyskaudeksi. Vuorokausilupa maksaa 25 euroa ja kausilupa 50 euroa. Ostettuasi Metsähallitukselta karhunmetsästysluvan ilmoittaudu aina alueen yhteislupaan.

Mikäli karhunmetsästysoikeus myönnetään aluelupana pinta-alaperusteisesti, sen hinta on 0,02 € (+alv) hehtaarilta. Aluelupahakemukset käsittelee alueesta vastaava eräsuunnittelija (ks. yhteystiedot).

Henkilökohtaiset karhunmetsästysluvat voi hankkia verkkokaupasta tai palvelunumerosta:

 

Verkkokaupasta voi ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Karhunmetsästyksen vuorokausi- ja kausilupia välittää Erälupien puhelinpalvelu, joka on auki arkisin kello 9–16.

 

Ennen karhuluvan hankkimista tulee lukea Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot.

Kainuu

Kainuussa voi metsästää karhua valtion mailla myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Ulkopaikkakuntalaisten on aina hankittava Metsähallituksen henkilökohtainen vuorokausi- tai kausilupa karhun metsästykseen ja ilmoittauduttava yhteislupaan. Paikallisten ei tarvitse ostaa henkilökohtaista lupaa metsästääkseen karhua kotikuntansa alueella, mutta heidän on ilmoittauduttava yhteislupaan. Kainuussa jokaisessa kunnassa on yleensä oma yhteislupansa.

Kuhmon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Kuhmon kaupungin alueella olevat valtion maat pois lukien ne lakisääteiset suojelualueet, joissa karhunmetsästys on kokonaan kielletty tai sallittu vain paikkakuntalaisille. Tällaisia suojelualueita ovat Ulvinsalon, Elimyssalon, Palosen ja Lentuan luonnonsuojelualueet. Lupa-alueeseen kuuluvat myös luontokuvausalueet Viiksimossa ja Kivikiekissä. Näissä paikoissa voi olla kuitenkin käynnissä karhujen ruokinta, ja metsästyslain mukaan ravintohoukuttimien käyttö on karhunmetsästyksessä kielletty. Ravintohoukuttimien hyväksikäyttö johtaa poliisitutkintaan törkeästä metsästysrikoksesta.

Lupa-alueeseen kuuluvalla rajavyöhykkeellä ei saa metsästää eikä ampua karhua. Haavoittuneen tai kaatuneen karhun saa noutaa rajavyöhykkeeltä Rajavartioston erityisluvalla.

Kuhmon yhteislupa-alueen lupaehdot 2019 (PDF, 84 kt) >

Ilmoittautuminen Kuhmon yhteislupaan: Kuhmonsuurpetoluvat.com

Syksyksi 2019 Suomen riistakeskus myönsi Kuhmon alueelle 14 karhulupaa.

Sotkamon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Sotkamon kunnan alueella olevat valtion maat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhunmetsästys on kielletty. Tällaisia luonnonsuojelualueita ovat Hiidenportin kansallispuisto, Tiilikkajärven kansallispuisto, Hiidenvaaran luonnonsuojelualue, Rommakkovaaran luonnonsuojelualue, Vuokatin luonnonsuojelualue ja Heiskasenpuron luonnonsuojelualue.

Sotkamon yhteislupa-alueen lupaehdot 2019 (PDF, 56 kt) >

Ilmoittautumislomake Sotkamon karhulupaan 2019 (PDF, 16 kt) >

Syksyksi 2019 Suomen riistakeskus myönsi Sotkamon alueelle neljä karhulupaa.

Ristijärvi–Paltamo–Puolangan yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Ristijärven, Paltamon ja Puolangan kunnan poronhoitoalueiden ulkopuoliset valtion maat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Paljakan luonnonpuisto).

Ristijärvi-Paltamo-Puolangan yhteislupa-alueen lupaehdot 2019 (PDF, 57 kt) >

Ilmoittautumislomake Ristijärvi-Paltamo-Puolangan karhulupaan 2019 (PDF, 72 kt) >

Syksyksi 2019 Suomen riistakeskus myönsi tälle alueelle yhden karhuluvan.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa on kymmenen yhteislupa-aluetta, jotka hakevat pyyntiluvat erikseen ja metsästävät erikseen. Koko Pohjois-Karjalan alueella on kuitenkin yhdet yhteiset säännöt ja yhteinen puhelinpalveluohje.

Nurmeksessa, Lieksassa, Ilomantsissa tai Valtimossa valtion alueilla metsästääkseen on hankittava henkilökohtainen karhunmetsästyslupa. Lupa ei oikeuta metsästämään niillä luonnonsuojelualueilla, joilla karhunmetsästys on kielletty.

Kuusi muuta Pohjois-Karjalan yhteislupaa ovat maksaneet alueluvan pinta-alaperusteisesti. Tästä syystä näillä yhteislupa-alueilla metsästääkseen ei tarvitse hankkia henkilökohtaista karhunmetsästyslupaa vaan alueen yhteislupaan ja tekstiviestipalveluun liittyminen riittää.

Henkilökohtaisen luvan maksaneella on oikeus osallistua karhunhaukkutaipumuskokeeseen ja haukuttaa karhua ajalla 20.8.–11.10.2019, mikäli Suomen riistakeskus on myöntänyt alueelle metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Pohjois-Karjalassa jokaisen metsästäjän on liityttävä metsästysalueensa tekstiviestipalveluun. Luvan ostamalla sitoudut noudattamaan yhteisluvan sääntöjä.

Karhunmetsästyksen yhteislupasopimus ja säännöt 2019 (PDF, 91 kt) >

Ohjeet tekstiviestipalveluun liittymiseen (PDF, 163 kt) >

Muu Suomi

Muualla Suomessa valtion alueista voidaan hakemuksesta muodostaa karhunmetsästyksen yhteislupa-alue. Eräsuunnittelija voi myöntää luvan, joka luovuttaa yhteisluvalle karhunmetsästysoikeuden valtion omistamilla alueilla. Metsästysoikeus on voimassa yhden metsästyskauden ajan. Tämä lupapäätös maksaa 40 euroa. Mikäli karhun pyyntilupa myönnetään tälle yhteisluvalle, jokainen valtion mailla metsästävä henkilö tarvitsee lisäksi Metsähallituksen henkilökohtaisen metsästysluvan.

Pienialaisilla ja pirstaleisilla valtion alueilla suurpetojen metsästysoikeus voidaan tapauskohtaisesti myös vuokrata alueella toimivalle metsästysseuralle muun metsästysoikeuden myötä (niin sanottu aluelupa).

Kysy lisää alueen eräsuunnittelijalta.

CITES-lupa

Karhun tai sen osan myyntiä tai muuta kaupallista käyttöä varten tarvittava CITES-lupa haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

Hakemukseen liitetään Suomen riistakeskuksen todistus eläimen luvallisesta saannosta. Ohje todistuksen hakemisesta on poikkeuslupapäätöksen mukana.

Lue lisää CITES-luvasta (ymparisto.fi) >

Koirankoulutus- ja koeluvat

Metsähallitus myöntää lupia koiran koulutukseen ja koirakokeiden järjestämiseen valtion alueille, myös karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien metsästyskokeita varten.

Lue lisää koirankoulutus- ja koeluvista >

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.

Lue lisää aiheesta >

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Lue lisää erävalvonnasta >

Usein kysyttyä metsästyksestä

Saako metsäkauriiden metsästykseen lupia? Mistä saan luvan asentaa riistakameran Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle?

Katso vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin >