Siirry pääsisältöön

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhu on rauhoitettu, ja sen metsästykseen tarvitaan aina erillinen, riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Poikkeusluvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa-alueille. Yhteislupa tarkoittaa järjestelyä, jossa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Karhunmetsästyksen yhteislupa-alueissa on usein mukana valtion maita. Niiden metsästysjärjestelyistä sovitaan yhteisluvan edustajan ja Metsähallituksen eräsuunnittelijan välillä. Esimerkiksi Itä-Suomessa valtion maille pääsee karhumetsälle, kun ostaa Metsähallitukselta henkilökohtaisen metsästysluvan ja ilmoittautuu yhteislupaan. Seuduilla, joilla valtion alueet ovat pieniä ja sirpaleisia, metsästysoikeus valtion alueille voidaan myöntää myös pinta-alaperusteisena aluelupana.

Metsähallituksen karhuluvassa ei poronhoitoalueen ulkopuolella ole erillistä henkilökohtaista kiintiötä. Metsästäjä voi siis ampua usean karhun, mikäli riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa ja yhteisluvan säännöt sen sallivat.

Karhunmetsästysaika alkaa 20. elokuuta kello 00.00 ja päättyy, kunnes poikkeusluvan mukainen kiintiö on tullut täyteen, kuitenkin viimeistään 31. lokakuuta kello 24.00.

Kaadettujen karhujen määrää voi seurata Suomen riistakeskuksen Karhusaaliit-sivulla (riista.fi).

Huomaathan, että karhunmetsästys rajavyöhykkeellä on lähtökohtaisesti kielletty. Rajavyöhykkeelle paenneen haavoittuneen karhun jäljittämiseen tai sinne kaatuneen karhun noutamiseen tarvitaan aina lupa Rajavartiolaitokselta.

Tietoa ostamisesta

Metsähallitus myy karhulupia Kainuuseen poronhoitoalueen ulkopuolelle, Pohjois-Karjalaan sekä muille alueille, joilla on vastaava yhteislupajärjestely. Karhulupien myynti alkaa 10.8.2023.

Henkilökohtaisen karhunmetsästysluvan voi ostaa vuorokaudeksi tai koko metsästyskaudeksi. Vuorokausilupa maksaa 25 euroa (1.1.2024 alkaen 30 €) ja kausilupa 50 euroa (1.1.2024 alkaen 60 €). Ostettuasi Metsähallitukselta karhunmetsästysluvan ilmoittaudu aina alueen yhteislupaan.

Mikäli karhunmetsästysoikeus myönnetään aluelupana pinta-alaperusteisesti, sen hinta on 0,02 euroa hehtaarilta (+arvonlisävero). Aluelupahakemukset käsittelee alueesta vastaava eräsuunnittelija (katso yhteystiedot).

Henkilökohtaiset karhunmetsästysluvat voi hankkia verkkokaupasta, Eräluvat-sovelluksesta tai palvelunumerosta.

 

Sovelluksella voit ostaa henkilökohtaisen karhuluvan itsellesi. Maksuvälineeksi käy pankki- tai luottokortti. Näin otat sovelluksen käyttöön.

 

Karhunmetsästyksen vuorokausi- ja kausilupia välittää Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–15.

Ennen karhuluvan hankkimista tulee lukea Metsähallituksen lupien hankinta- ja peruutusehdot.

Kainuu

Kainuussa voi metsästää karhua valtion mailla myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Ulkopaikkakuntalaisten on aina hankittava Metsähallituksen henkilökohtainen vuorokausi- tai kausilupa karhun metsästykseen ja ilmoittauduttava yhteislupaan. Paikallisten ei tarvitse ostaa henkilökohtaista lupaa metsästääkseen karhua kotikuntansa alueella, mutta heidän on ilmoittauduttava yhteislupaan. Kainuussa jokaisessa kunnassa on yleensä oma yhteislupansa.

Kuhmon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Kuhmon kaupungin alueella olevat valtion maat pois lukien ne lakisääteiset suojelualueet, joissa karhunmetsästys on kokonaan kielletty tai sallittu vain paikkakuntalaisille. Tällaisia suojelualueita ovat Ulvinsalon, Elimyssalon, Palosen ja Lentuan luonnonsuojelualueet. Lupa-alueeseen kuuluvat myös luontokuvausalueet Viiksimossa ja Kivikiekissä. Näissä paikoissa voi olla kuitenkin käynnissä karhujen ruokinta, ja metsästyslain mukaan ravintohoukuttimien käyttö on karhunmetsästyksessä kielletty. Ravintohoukuttimien hyväksikäyttö johtaa poliisitutkintaan törkeästä metsästysrikoksesta.

Lupa-alueeseen kuuluvalla rajavyöhykkeellä ei saa metsästää eikä ampua karhua. Haavoittuneen tai kaatuneen karhun saa noutaa rajavyöhykkeeltä Rajavartioston erityisluvalla.

Ilmoittautuminen Kuhmon yhteislupaan osoitteessa Kuhmonsuurpetoluvat.com. Saatavilla on myös ilmoittautumislomake (PDF, 264kt).

Syksylle 2023 Suomen riistakeskus myönsi Kuhmon alueelle poikkeusluvat yhdeksän karhun metsästämiseen.

Sotkamon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Sotkamon kunnan alueella olevat valtion maat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhunmetsästys on kielletty. Tällaisia luonnonsuojelualueita ovat Hiidenportin kansallispuisto, Tiilikkajärven kansallispuisto, Hiidenvaaran luonnonsuojelualue, Rommakkovaaran luonnonsuojelualue, Vuokatin luonnonsuojelualue ja Heiskasenpuron luonnonsuojelualue.

Syksylle 2023 Suomen riistakeskus myönsi Sotkamon alueelle poikkeusluvat neljän karhun metsästämiseen.

Ristijärvi–Paltamo–Puolangan yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Ristijärven, Paltamon ja Puolangan kunnan poronhoitoalueiden ulkopuoliset valtion maat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Paljakan luonnonpuisto).

Syksylle 2023 Suomen riistakeskus myönsi tälle alueelle poikkeusluvat kahden karhun metsästämiseen.

Kainuun lupa-alueiden kartat Oma riista -palvelussa

Voit ladata alueen karhunmetsästyskartan Oma riista -palveluun. Toimi näin:

 1. Avaa Oma riista -sovellus.
 2. Valitse kartta.
 3. Mene asetuksiin (hammasrataskuvake).
 4. Valitse Lisää alue -kohdasta Oma riista -alue.
 5. Valitse Aluetunnus.
 6. Näppäile oikea aluekoodi:
  • Kuhmon karhukartan aluekoodi on 46TK8HQBXM.
  • Sotkamon karhukartan aluekoodi on BRG7ZQHNNE.
  • Ristijärvi-Paltamo-Puolangan karhukartan aluekoodi on  DUU57F2LQR.
 7. Paina Ok ja palaa karttaan. Oikea alue latautuu näytölle.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa on yhdeksän yhteislupa-aluetta, jotka hakevat karhun pyyntiluvat (kannanhoidolliset poikkeusluvat) erikseen ja metsästävät niillä itsenäisesti.

Syksylle 2023 Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 42 karhun metsästämiseen. 

Pohjois-Karjalassa jokaisen metsästäjän on liityttävä metsästysalueensa tekstiviestipalveluun. Luvan ostamalla sitoudut noudattamaan yhteisluvan sääntöjä.

Lieksa, Ilomantsi JA NURMES

Lieksassa, Ilomantsissa ja Nurmeksessa valtion alueilla metsästääkseen on hankittava henkilökohtainen karhunmetsästyslupa. Lupa ei oikeuta metsästämään niillä luonnonsuojelualueilla, joilla karhunmetsästys on kielletty. Yhteislupa on paikoitellen rajoittanut metsästysoikeutta valtion mailla, jotka sijaitsevat yksityismaiden sisällä tai liittyvät yksityismaihin.

Liitteet

Lupa-alueiden kartat Oma riista -palvelussa

Voit ladata haluamasi karhunmetsästyskartan Oma riista -palveluun. Toimi näin:

 1. Avaa Oma riista -sovellus.
 2. Valitse kartta.
 3. Mene asetuksiin (hammasrataskuvake).
 4. Valitse Lisää alue -kohdasta Oma riista -alue.
 5. Valitse Aluetunnus.
 6. Näppäile oikea aluekoodi:
  • Lieksan karhukartan aluekoodi on 3ASF3NZ64T.
  • Ilomantsin karhukartan aluekoodi on  8ZWYCNHR44.
  • Nurmeksen karhukartan aluekoodi on 4QXLRWFARJ.
 7. Paina Ok ja palaa karttaan. Oikea alue latautuu näytölle.

Muut alueet

Muut Pohjois-Karjalan yhteislupa-alueet ovat

 • Polvijärvi,
 • Joensuun seutu-Eno,
 • Tohmajärvi-Rääkkylä-Kitee-Kesälahti,
 • Tuupovaara,
 • Juuka.

Nämä yhteislupa-alueet ovat maksaneet alueluvan pinta-alaperusteisesti. Tästä syystä näillä yhteislupa-alueilla metsästääkseen henkilön ei tarvitse hankkia henkilökohtaista karhunmetsästyslupaa Metsähallitukselta, vaan alueen yhteislupaan ja tekstiviestipalveluun liittyminen riittää. Metsästykseen liittyminen on aina kuitenkin tarkistettava aluejohtajilta. Aluejohtajien yhteystiedot löytyvät yhteislupasääntöjen lopusta (PDF, 120kt).

Koiran kouluttaminen ja kokeet

Henkilökohtaisen luvan maksaneella on oikeus osallistua karhunhaukkutaipumuskokeeseen ja haukuttaa karhua ajalla 20. elokuuta – 7. lokakuuta 2023, mikäli Suomen riistakeskus on myöntänyt alueelle metsästyslain 52. pykälän 3. momentin mukaisen poikkeusluvan näihin tarkoituksiin.

Ohjeet löytyvät Suomen riistakeskuksen tekemästä päätöksestä (PDF, 84 kt).

Muu Suomi

Muualla Suomessa karhunmetsästysalue voidaan muodostaa valtion alueista hakemuksen perusteella. Poikkeusluvan eli yhteisluvan hakija laatii hakemuksen ja lähettää sen alueen eräsuunnittelijalle. Metsästysoikeus on voimassa yhden metsästyskauden ajan, ja lupapäätös maksaa 40 euroa. Mikäli Suomen riistakeskus myöntää karhunpyynnin poikkeusluvan, jokainen valtion mailla metsästävä henkilö tarvitsee lisäksi Metsähallituksen henkilökohtaisen karhunmetsästysluvan.

Mikäli valtion alueet ovat pieniä ja pirstaleisia, karhun metsästysoikeus voidaan luovuttaa myös pinta-alaperusteisesti hinnoiteltuna. Hinta on 0,02 euroa hehtaarilta (+arvonlisävero). Tällöin metsästäjien ei tarvitse hankkia henkilökohtaista metsästyslupaa metsästääkseen karhua kyseisillä valtion alueilla.

Kysy aiheesta lisää alueen eräsuunnittelijalta.

CITES-lupa

Karhun tai sen osan myyntiä tai muuta kaupallista käyttöä varten tarvittava CITES-lupa haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

Hakemukseen liitetään Suomen riistakeskuksen todistus eläimen luvallisesta saannosta. Ohje todistuksen hakemisesta on poikkeuslupapäätöksen mukana.

Lue lisää CITES-luvasta (ymparisto.fi).

Koirankoulutus- ja koeluvat

Metsähallitus myöntää lupia koiran koulutukseen ja koirakokeiden järjestämiseen valtion alueille, myös karhua haukkuvien tai ilvestä ajavien koirien metsästyskokeita varten.

Lue lisää koirankoulutus- ja koeluvista.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.

Lue lisää maaston ja tien eroavaisuuksista.

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Lue lisää erävalvonnasta.

Usein kysyttyä metsästyksestä

Saako metsäkauriiden metsästykseen lupia? Mistä saan luvan asentaa riistakameran Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.