Moottorikelkkailu urien ulkopuolella sekä muilla moottorikulkuneuvoilla ajo on valtion mailla pääsääntöisesti kielletty. On olemassa poikkeuksia, jolloin voit perusteltuun tarpeeseen hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan. Lupa vaatii aina käsittelyn ja tapauskohtaisen harkinnan.

Kesäinen maastoliikenne on rajoitettua luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Pääsääntöisesti kesäinen maastoliikenne on sallittu vain erityisperustein, esimerkiksi Ylä-Lapissa poronhoitotehtävissä ja joissakin muissa tarkoituksissa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita paikallisen porotalouden tai viranomaistoiminnan, kuten suojelualueen huollon, valvonnan, poliisitoimien tai rajavartioinnin, tarpeisiin.

Maastoliikenteen alueelliset kiintiöt

Metsähallitus on tehnyt päätöksen maastoliikennelupien alueellisista kiintiöistä Metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille. Lupakiintiöt koskevat sekä moottorikelkkauria että urien ulkopuolisia alueita. Tutustu päätökseen >

Tarveharkintainen maastoliikennelupa

Jos haet maastoliikennelupaa erityisperusteella, ota yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen. Lupa vaatii aina käsittelyn ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

Luvat – myös kielteiset lupapäätökset – ovat maksullisia hallintopäätöksiä. Maksu maastoliikenneluvasta peritään Metsähallituksen käsittelyn jälkeen. Lupa käsitellään 10–15 arkipäivän sisällä.

Päätösten hinnat

  • Henkilökohtaisessa ja perhekohtaisessa maastoliikenneluvassa 50 €
  • Useaa henkilöä koskevassa maastoliikenneluvassa 50 €/kuljettaja
  • Yrityksien (pl. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyritykset), seurojen, yhteisöjen tai koulutus- ja tutkimuslaitoksen hakiessa maastoliikennelupaa henkilöstölleen tai järjestämäänsä tapahtumaan osallistuville, käsitellyn maastoliikennelupapäätöksen hinta määräytyy käytettävien ajoneuvojen määrän mukaan, 50 €/ajoneuvo, jos kuljettajien kotikunta ei ole tiedossa.
  • Lupapäätös kuljettajan kotikuntaan on aina maksuton
VERKKOKAUPPA

Lupahakemuksen voi jättää verkkokaupassa.
Siirry verkkokauppaan >

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyrittäjät saavat tietoa heitä koskevista maastoliikennelupakäytännöistä ja hinnoittelusta ottamalla yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen.

Joidenkin maastoliikennelupien harkintaan tarvitaan Metsähallituksessa tavanomaista perusteellisempaa selvitystyötä tai oikeudellista harkintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi uutta periaatteellista linjausta vaativien lupien käsittely. Jos lupapäätös edellyttää Metsähallituksessa vaativaa harkintaa, peritään lupapäätöksestä kaksinkertainen hinta.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.

Lue lisää aiheesta >

Maastoliikenteen kiintiöpäätökset

Metsähallitus vahvistaa alueelliset maastoliikennelupakiintiöt valtion maille sekä moottorikelkkauria että niiden ulkopuolisia alueita koskien.

Tutustu päätökseen >