Moottorikelkkailu urien ulkopuolella valtion alueilla on pääsääntöisesti kielletty. On poikkeuksia, joissa voit perusteltuun tarpeeseen hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan.

Kesäinen maastoliikenne on rajoitettua herkän luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Pääsääntöisesti kesäinen maastoliikenne on sallittu vain erityisperustein, esimerkiksi Ylä-Lapissa poronhoitotehtävissä ja joissakin muissa tarkoituksissa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita viranomaisten toiminnan, kuten suojelualueen huollon, valvonnan, poliisitoimen ja rajavartioinnin, eikä paikallisen porotalouden tarpeisiin.

Maastoliikenteen alueelliset kiintiöt

Metsähallitus on tehnyt päätöksen alueellisista maastoliikennelupakiintiöistä Metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille. Lupakiintiöt koskevat sekä moottorikelkkauria että moottorikelkkaurien ulkopuolisia alueita.  Päätös on annettu Vantaalla 21.11.2016 ja se on voimassa 31.12.2019 asti.

>> Päätös maastoliikennelupia koskevista alueellisista kiintiöistä 21.11.2016

Tarveharkintainen maastoliikennelupa

Jos haet maastoliikennelupaa erityisperusteella, ota yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen. Lupa vaatii aina käsittelyn ja se harkitaan tapauskohtaisesti. Luvat ovat maksullisia hallintopäätöksiä, myös kielteiset lupapäätökset. Maksu maastoliikenneluvasta peritään Metsähallituksen käsittelyn jälkeen. Lupa käsitellään 10-15 arkipäivän sisällä.

Päätösten hinnat

  • Henkilökohtaisessa ja perhekohtaisessa maastoliikenneluvassa 50 €
  • Useaa henkilöä koskevassa maastoliikenneluvassa 50 €/henkilö
  • Paikalliselle asukkaalle lupapäätös kotikuntaan on maksuton
  • Yrityksien (pl. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyritykset), seurojen, yhteisöjen tai koulutus- ja tutkimuslaitoksen hakiessa maastoliikennelupaa henkilöstölleen tai järjestämäänsä tapahtumaan osallistuville, käsitellyn maastoliikennelupapäätöksen hinta määräytyy käytettävien ajoneuvojen määrän mukaan, 50 €/ajoneuvo.

 

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyrittäjät saavat tietoa heitä koskevista maastoliikennelupakäytännöistä ja hinnoittelusta ottamalla yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen.

Joidenkin maastoliikennelupien harkintaan tarvitaan Metsähallituksessa tavanomaista perusteellisempaa selvitystyötä tai oikeudellista harkintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi uutta periaatteellista linjausta vaativien lupien käsittely. Jos lupapäätös edellyttää Metsähallituksessa vaativaa harkintaa, peritään lupapäätöksestä kaksinkertainen hinta.