Siirry pääsisältöön

Moottorikelkkailu urien ulkopuolella sekä muilla moottorikulkuneuvoilla ajo on valtion mailla pääsääntöisesti kielletty. On olemassa poikkeuksia, jolloin voit perusteltuun tarpeeseen hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan. Lupa vaatii aina käsittelyn ja tapauskohtaisen harkinnan.

Kesäinen maastoliikenne on rajoitetumpaa kuin talvella luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Pääsääntöisesti kesäinen maastoliikenne on sallittu vain erityisperustein, esimerkiksi Ylä-Lapissa poronhoitotehtävissä ja poikkeustapauksissa joissakin muissa tarkoituksissa.

Lupia ei myönnetä pääsääntöisesti luonnonsuojelualueille, koska maastoajoneuvoliikenne ei vastaa luonnonsuojelualueen suojelutavoitteita.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita paikallisen porotalouden tai viranomaistoiminnan, kuten suojelualueen huollon, valvonnan, poliisitoimien tai rajavartioinnin, tarpeisiin.

Metsähallitus on tehnyt päätöksen maastoliikennelupien alueellisista kiintiöistä Metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille. Lupakiintiöt koskevat sekä moottorikelkkauria että urien ulkopuolisia alueita. Tutustu päätökseen Kiintiöpäätökset-sivulla.

Tarveharkintaisen maastoliikenneluvan hakeminen

Tarveharkintainen lupa vaatii aina käsittelyn, ja se harkitaan tapauskohtaisesti. Luvat – myös kielteiset lupapäätökset – ovat maksullisia hallintopäätöksiä. Maksu maastoliikenneluvasta peritään Metsähallituksen käsittelyn jälkeen. Lupa käsitellään 10–15 arkipäivän sisällä.

Päätöksen hinta

  • Henkilökohtaisessa ja perhekohtaisessa maastoliikenneluvassa 50 €
  • Useaa henkilöä koskevassa maastoliikenneluvassa 50 €/kuljettaja
  • Yrityksien (pl. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyritykset), seurojen, yhteisöjen tai koulutus- ja tutkimuslaitoksen hakiessa maastoliikennelupaa henkilöstölleen tai järjestämäänsä tapahtumaan osallistuville käsitellyn maastoliikennelupapäätöksen hinta määräytyy käytettävien ajoneuvojen määrän mukaan. Hinta on 50 €/ajoneuvo, jos kuljettajien kotikunta ei ole tiedossa.
  • Lupapäätös kuljettajan kotikuntaan on aina maksuton

Joidenkin maastoliikennelupien harkintaan tarvitaan Metsähallituksessa tavanomaista perusteellisempaa selvitystyötä tai oikeudellista harkintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi uutta periaatteellista linjausta vaativien lupien käsittely. Jos lupapäätös edellyttää Metsähallituksessa vaativaa harkintaa, peritään lupapäätöksestä kaksinkertainen hinta.

Päätöksen hakeminen

VERKKOKAUPPA

Lupahakemuksen voi jättää Eräluvat-kaupassa. Siirry verkkokauppaan (verkkokauppa.eraluvat.fi)

Jos haet maastoliikennelupaa erityisperusteella, lisätietoja saat lähimmmästä Metsähallituksen asiakaspalvelupisteestä (luontoon.fi).

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjinä toimivat safariyrittäjät saavat tietoa heitä koskevista maastoliikennelupakäytännöistä ja hinnoittelusta ottamalla yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen.

Maastoliikenteen kiintiöpäätökset

Metsähallitus vahvistaa alueelliset maastoliikennelupakiintiöt valtion maille sekä moottorikelkkauria että niiden ulkopuolisia alueita koskien.

Tutustu maastoliikenteen kiintiöpäätökseen.

Maastoa vai tietä

Metsähallituksen rakentamilla teillä saa liikennöidä, mutta maastossa ajo on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Kuljettajan tehtävä on tunnistaa rakennetun tien ja maaston ero.

Lue lisää maaston ja tien eroavaisuuksista.